Tverrfaglig videreutdanning i psykososialt arbeid med barn og unge

Tverrfaglig videreutdanning i psykososialt arbeid med barn og unge

Studiet gir deg økt kunnskap om barn og ungdoms behov og forbedret beredskap i arbeid med barn og ungdom. Det skal bidra til lokal tjenesteutvikling og har en helsefremmende og forebyggende forankring.

Studienivå
Etter- og videreutdanning
Søknadsfrist
01.06.2019
Studiepoeng
60
Oppstart
Høst 2019

Dette er psykososialt arbeid med barn og unge

Formålet med studiet er å:

 • Utvikle kunnskap og kompetanse i tråd med barn og ungdoms behov.
  Studiet skal gi økt kunnskap og forbedret beredskap i skoler, barnehager, helse- og sosialtjenester, barnevernet, politietat og kultur- og fritidstilbud, og videreutvikle deltakernes ferdigheter til kontinuerlig kunnskaps- og tjenesteutvikling i et brukerperspektiv.
 • Bedre samarbeid og koordinering av tjenestene - gi studentene samarbeidskompetanse.
  Studiet skal bidra til lokal tjenesteutvikling i samarbeid med frivillige organisasjoner og andre offentlige tjenestetilbud. Målet blir å skape møteplasser som trekker veksler på, etablerer og viderefører samarbeidende tjenestenettverk til beste for barn og ungdom, og dermed bidrar til videreutviklingen av tilgjengelige, fleksible og helhetlige tjenester.
 • Fokusere på mestring i og av dagliglivet.
  Studiet har en helsefremmende og forebyggende forankring, og skal videreutvikle deltakernes evner til å styrke barn og ungdoms egne ressurser og evner til å mestre livets utfordringer. Den skal gi kunnskap om nærmiljøets støttende funksjoner i forhold til barn og ungdoms psykiske helse, og å utvikle ferdigheter til å styrke barn og unges familie og nettverk.

Hva slags jobb får du?

Studiet er en tverrfaglig videreutdanning for ansatte i helse- og sosialtjenester, pedagogisk-psykologiske tjenester, skoler og barnehager, barnevern, NAV, kriminalomsorgen, politietaten og kultur- og fritidssektoren som arbeider eller ønsker å arbeide med barn og unge i aldersgruppen 0-23 år.

Dette lærer du hos oss

 • Kompetanse- og tjenesteutvikling med fokus på kunnskap, ferdigheter og holdninger i praksis
 • Psykisk helse hos barn og ungdom
 • Organisering og samordning av tjenestetilbudene til barn og ungdom
 • Psykososialt arbeid - ulike praksiser, teorier og etiske dilemmaer

Følgende forhold skal spesielt vektlegges: Praksisnær utdanning, samarbeid med flere tjenester i kommunen og brukermedvirkning.

Studiet er lagt opp med forelesninger, seminarer, handling-/refleksjonsgrupper, prosjektarbeid, opplevelsesorientert læring med bruk av kreative metoder, ferdighetstrening og mappevurdering.

Samlinger

Det er 8 samlinger pr. år over 2 år, som oftest 4 dager ad gangen. Undervisning fra mandag - torsdag

Høstsemesteret 2019
Uke 35
Uke 39
Uke 43
Uke 47

Vårsemesteret 2020
Uke 4
Uke 9
Uke 14
Uke 18

Opptakskrav

Bachelorgrad (180 studiepoeng). I tillegg kreves minst 2 års relevant yrkespraksis med arbeid med barn eller unge tatt etter endt bachelorgrad. Studenten må arbeide direkte med barn eller ungdom i minimum 300 timer pr studieår.

Søkere som har utenlandsk utdanning fra land utenfor Norden, må dokumentere at de oppfyller krav til norsk- og engelskkunnskaper.

Opptakskrav er hjemlet i forskrift om opptak.

 

Studieinformasjon


Samlingsbasert – Vestfold

 • Undervisningsspråk: Norsk
 • Antall semester: 4
 • Kostnader Ingen studieavgift
 • Opptakskrav Les mer om opptakskrav

 

Bli student
BLI STUDENT
Vi gir deg kunnskap for fremtiden!
studentbolig
STUDENTBOLIG
Studentsamskipnaden tilbyr boliger på alle våre campus
Våre campus
CAMPUS
Mer informasjon om våre studiesteder
FAQ. Icon.
OFTE STILTE SPØRSMÅL
Svar på det du lurer på som ny student