Vis studievalg
Tverrfaglig videreutdanning i psykososialt arbeid med barn og unge

Tverrfaglig videreutdanning i psykososialt arbeid med barn og unge

Studiet gir deg økt kunnskap om barn og ungdoms behov og forbedret beredskap i arbeid med barn og ungdom. Det skal bidra til lokal tjenesteutvikling og har en helsefremmende og forebyggende forankring.

Studienivå
Etter- og videreutdanning
Søknadsfrist
01.08.2018
Studiepoeng
60
Oppstart
Høst 2018

Dette er psykososialt arbeid med barn og unge

Formålet med studiet er å:

 • Utvikle kunnskap og kompetanse i tråd med barn og ungdoms behov.
  Studiet skal gi økt kunnskap og forbedret beredskap i skoler, barnehager, helse- og sosialtjenester, barnevernet, politietat og kultur- og fritidstilbud, og videreutvikle deltakernes ferdigheter til kontinuerlig kunnskaps- og tjenesteutvikling i et brukerperspektiv.
 • Bedre samarbeid og koordinering av tjenestene - gi studentene samarbeidskompetanse.
  Studiet skal bidra til lokal tjenesteutvikling i samarbeid med frivillige organisasjoner og andre offentlige tjenestetilbud. Målet blir å skape møteplasser som trekker veksler på, etablerer og viderefører samarbeidende tjenestenettverk til beste for barn og ungdom, og dermed bidrar til videreutviklingen av tilgjengelige, fleksible og helhetlige tjenester.
 • Fokusere på mestring i og av dagliglivet.
  Studiet har en helsefremmende og forebyggende forankring, og skal videreutvikle deltakernes evner til å styrke barn og ungdoms egne ressurser og evner til å mestre livets utfordringer. Den skal gi kunnskap om nærmiljøets støttende funksjoner i forhold til barn og ungdoms psykiske helse, og å utvikle ferdigheter til å styrke barn og unges familie og nettverk.

Hva slags jobb får du?

Studiet er en tverrfaglig videreutdanning for ansatte i helse- og sosialtjenester, pedagogisk-psykologiske tjenester, skoler og barnehager, barnevern, NAV, kriminalomsorgen, politietaten og kultur- og fritidssektoren som arbeider eller ønsker å arbeide med barn og unge i aldersgruppen 0-23 år.

Dette lærer du hos oss

 • Kompetanse- og tjenesteutvikling med fokus på kunnskap, ferdigheter og holdninger i praksis
 • Psykisk helse hos barn og ungdom
 • Organisering og samordning av tjenestetilbudene til barn og ungdom
 • Psykososialt arbeid - ulike praksiser, teorier og etiske dilemmaer

Følgende forhold skal spesielt vektlegges: Praksisnær utdanning, samarbeid med flere tjenester i kommunen og brukermedvirkning.

Studiet er lagt opp med forelesninger, seminarer, handling-/refleksjonsgrupper, prosjektarbeid, opplevelsesorientert læring med bruk av kreative metoder, ferdighetstrening og mappevurdering.

Samlinger

Det er 8 samlinger pr. år over 2 år, som oftest 4 dager ad gangen. Undervisning fra mandag - torsdag

Høstsemesteret 2017
1. samling: uke 36: 4. - 7. september
2. samling: uke 41: 9.- 12. oktober
3. samling: uke 45: 6. - 9. november
4. samling: uke 49: 4. - 7. desember 

Vårsemesteret 2018
1. samling: uke 5: 29. januar - 1. februar
2. samling: uke 9: 26. februar - 1. mars
3. samling: uke 15: 9. april - 12. april
4. samling: uke 19: 7. mai - 9. mai

Opptakskrav

Bachelorgrad (180 studiepoeng). Studentene bør ha minst 2 års relevant yrkespraksis og arbeide med barn og unge. Studenten må arbeide direkte med barn eller ungdom i minimum 300 timer pr studieår.

 

Studieinformasjon


Samlingsbasert – Vestfold


Bli student
BLI STUDENT
Vi gir deg kunnskap for fremtiden!
studentbolig
STUDENTBOLIG
Studentsamskipnaden tilbyr boliger på alle våre campus
Våre campus
CAMPUS
Mer informasjon om våre studiesteder
Studentenes A-B-C
STUDENTENES ABC
Det du trenger å vite som ny student