Videreutdanning i samspill og tilknytning mellom barn og nære omsorgspersoner

Videreutdanning i samspill og tilknytning mellom barn og nære omsorgspersoner

Dette videreutdanningsstudiet er for deg som ønsker å utgjøre en forskjell for barn og unge som har fått en skjev start på livet. En fagpersons kunnskap om samspill og tilknytning kan hjelpe barn og omsorgspersoner til å gjøre endringer som skal til for å få en best mulig hverdag.

Ledig plass, søk nå
Studienivå
Etter- og videreutdanning
Søknadsfrist
01.07.2019
Studiepoeng
30
Oppstart
Høst 2019

Hvorfor samspill og tilknytning?

Barn og unges utgangspunkt i livet kan være veldig ulike. Ingen velger hvilke familier de blir født inn i, men alle fortjener å få hjelp til å takle de utfordringer som dukker opp.

Kanskje omgås du et barn i skole, barnehage, helsestasjon eller i barnevernet som har adferds og kommunikasjonsproblemer med voksne og/eller barn. Kanskje klarer ikke barnet leken de andre er med på. Kanskje stenger barnet seg inne, er asosial, eller har tendenser til å være voldelig eller mobber andre. Eller kanskje du ser omsorgspersoner som sliter med relasjon og samspill med egne barn. Da kan denne videreutdanningen være med å gi deg nye kunnskap som kan være til nytte i din profesjonelle hverdag.

samspill og tilknytning barn og foreldre

Kunnskap om samspill og tilknytning mellom barn og omsorgspersoner kan være den nødvendige kunnskapen du trenger for å hjelpe disse barna til å få en best mulig utvikling både som små og litt større barn.

 

Dette lærer du på videreutdanningen

Målet for studiet er å tilegne seg teoretisk og praktisk kunnskap om hvordan tilknytning og samspill i nære omsorgsrelasjoner former og påvirker utviklingsforløpet hos barn og unge. Fokus er på kunnskap og forståelse for gode utviklingsforløp, og utviklingsforløp hvor barn utvikler destruktive samspillmønstre med sine nære omsorgspersoner. Studiet vektlegger utvikling av studentenes egen handlingskompetanse gjennom praktisk bruk av ulike verktøy under veiledning.

Det vektlegges særlig utvikling av kompetanse i å observere, gjenkjenne og forstå tilknytningsadferd, og kunne gjøre en kvalifiserende vurdering av endringsmuligheter for barn og nære omsorgspersoner.

Temaer på de 6 samlingene:

 • Samling 1: Utviklingspsykologi i et relasjonelt perspektiv
 • Samling 2: Kliniske vurderinger av samspill og tilknytning
 • Samling 3: Aktuelle kartleggingsverktøy
 • Samling 4: Praktisk trening i ulike karleggingsverktøy
 • Samling 5: Intervensjon mot ulike målgrupper
 • Samling 6: Avslutningsforelsening,oppsummering og eksamen.

Ved søknaden må det følge en bekreftelse på minst 2 års relevant yrkespraksis.

Videreutdanningen er utviklet av:

 • Ellinor Young, universitetslelektor, USN
 • Olav Mortensen - psykolog - psykolog, privatpraktiserende
 • Knut Halvdan Svendsen - psykolog, privatpraktiserende

 

Faglig synes eg studiet har vore veldig bra. Flinke forelesarar som verkar kunnskapsrike og engasjerte i det dei snakkar om. Det har vore varierte temaer, som alle har vore spennande å høyre på. Viktig utdanning!

Anne B. Ødegård (institusjonsansatt for barn og ungdom)

Dette er et flott studium for flere ulike yrkesgrupper som arbeid med barn og unge. Innholdsrike, gode forelesninger hvor det er lett å følge med. Svært dyktige forelesere. Studiet anbefales på det varmeste!

Irene Hovland (sykepleier psykiatrisk avdeling)

Spennende å fordype seg helt ned på mikronivå i samspill! Dette studiet vil jeg få direkte bruk for som saksbehandler i førstelinja barnevern. Alle burde hatt dette…

Tove Husebråten (barnevernstjenesten)

Hva slags jobb får du?

Videreutdanning i samspill og tilknytning mellom barn og nære omsorgspersoner er et tilbud til fagpersoner som ønsker et kunnskapsgrunnlag og innføring i aktuelle metoder for bedre å forstå ulike former for samspill og tilknytning, og kunne gjøre en kvalifisert vurdering av endringsmuligheter.
Videreutdanningen er særlig aktuell for personer med yrkeserfaring innen arbeid med barn- og unge i risikosonen for samspills- og tilknytningsforstyrrelser.

Samlinger

Høst 2019
Uke 36: Tirsdag 3. september – fredag 6. september
Uke 43: Onsdag 23. oktober – fredag 25. oktober
Uke 49: Onsdag 4. desember – fredag 6.desember

Vår 2020
Uke 05: Onsdag 29. januar – fredag 31. januar
Uke 13: Tirsdag 24. mars – fredag 27. mars
Uke 17: Onsdag 22. april – fredag 24. april

Med forbehold om eventuelle endringer.

Opptakskrav

Bachelorgrad. I tillegg kreves ett års relevant yrkespraksis.

Søkere som har utenlandsk utdanning fra land utenfor Norden, må dokumentere at de oppfyller krav til norsk- og engelskkunnskaper.

Opptakskrav er hjemlet i forskrift om opptak.

Studieinformasjon


Samlingsbasert – Porsgrunn

 • Undervisningsspråk: Norsk
 • Antall semester: 2
 • Kostnader 30.000 totalt for studiet (15.000,- per semester ) + semesteravgifter
 • Opptakskrav Les mer om opptakskrav

 

Bli student
BLI STUDENT
Vi gir deg kunnskap for fremtiden!
studentbolig
STUDENTBOLIG
Studentsamskipnaden tilbyr boliger på alle våre campus
Våre campus
CAMPUS
Mer informasjon om våre studiesteder
FAQ. Icon.
OFTE STILTE SPØRSMÅL
Svar på det du lurer på som ny student