Vis studievalg
Videreutdanning i samspill og tilknytning mellom barn og nære omsorgspersoner

Videreutdanning i samspill og tilknytning mellom barn og nære omsorgspersoner

Videreutdanning i bedre forståelse av samspill og tilknytning mellom barn og foreldre/omsorgspersoner er et tilbud til fagpersoner som ønsker bedre kunnskap og forståelse om tilknytning og samspill, og bruk av aktuelle metoder for å styrke egen handlingskompetanse.

Studienivå
Etter- og videreutdanning
Søknadsfrist
01.06.2017
Studiepoeng
30
Oppstart
Høst 2017

Hvorfor samspill og tilknytning?

Målet for studiet er å tilegne seg teoretisk og praktisk kunnskap om hvordan tilknytning og samspill i nære omsorgsrelasjoner former og påvirker utviklingsforløpet hos barn og unge. Fokus er på kunnskap og forståelse for gode utviklingsforløp, og utviklingsforløp hvor barn utvikler destruktive samspillmønstre med sine nære omsorgspersoner. Studiet vektlegger utvikling av studentenes egen handlingskompetanse gjennom praktisk bruk av ulike verktøy under veiledning.

Det vektlegges særlig utvikling av kompetanse i å observere, gjenkjenne og forstå tilknytningsadferd, og kunne gjøre en kvalifiserende vurdering av endringsmuligheter for barn og nære omsorgspersoner.

Temaer på de 6 samlingene:

 • delemne 1: utviklingspsykologi i et relasjonelt perspektiv
 • delemne 2: kliniske vurderinger av samspill og tilknytning
 • delemne 3: aktuelle kartleggingsverktøy
 • delemne 4: praktisk trening i ulike karleggingsverktøy
 • delemne 5: intervensjon mot ulike målgrupper
 • delemne 6: avslutningsforelsening,oppsummering og eksamen.

Ved søknaden må det følge en bekreftelse på minst 2 års relevant yrkespraksis.

Videreutdanningen er utviklet av:

 • Ellinor Young, høgskolelektor, HSN
 • Berit Margrethe Sandvik, høgskolelektor, videreutdanning helsesøster HSN
 • Olav Mortensen - psykolog, Svaleveien barnesenter (Bufetat)
 • Knut Halvdan Svendsen - psykolog, privatpraktiserende

Hva slags jobb får du?

Videreutdanning i samspill og tilknytning mellom barn og nære omsorgspersoner er et tilbud til fagpersoner som ønsker et kunnskapsgrunnlag og innføring i aktuelle metoder for bedre å forstå ulike former for samspill og tilknytning, og kunne gjøre en kvalifisert vurdering av endringsmuligheter.
Videreutdanningen er særlig aktuell for personer med yrkeserfaring innen arbeid med barn- og unge i risikosonen for samspills- og tilknytningsforstyrrelser.

Samlinger

Høst 2017

Uke 36: Tirsdag 5. september – fredag 8. september
Uke 43: Onsdag 25. oktober – fredag 27. oktober
Uke 48: Onsdag 29. november – fredag 1. desember

Vår 2018

Uke 04: Onsdag 24. januar – fredag 26 januar
Uke:12: Tirsdag 20. mars – fredag 23. mars
Uke 17: Onsdag 25. april – fredag 27. april.

Med forbehold om endringer.

Opptakskrav

Bachelorgrad. I tillegg kreves to års relevant yrkespraksis.

Søkere som har utenlandsk utdanning fra land utenfor Norden, må dokumentere at de oppfyller krav til norsk- og engelskkunnskaper.

Opptakskrav er hjemlet i forskrift om opptak, studier og eksamen ved Høgskolen i Sørøst-Norge.

Studieinformasjon


Deltid / Samlingsbasert – Porsgrunn

 • Undervisningsspråk: Norsk
 • Antall semester: 2
 • Søkekode: 7855
 • Kostnader 8300,- per semester (16.600 totalt for studiet) + semesteravgifter
 • Opptakskrav Les mer om opptakskrav

Bli student
BLI STUDENT
Vi gir deg kunnskap for fremtiden!
studentbolig
STUDENTBOLIG
Studentsamskipnaden tilbyr boliger på alle våre campus
Våre campus
CAMPUS
Mer informasjon om våre studiesteder
Studentenes A-B-C
STUDENTENES ABC
Det du trenger å vite som ny student