Årsstudium i friluftsliv, kultur- og naturveiledning 1

Årsstudium i friluftsliv, kultur- og naturveiledning 1

Ønsker du en jobb hvor du kan kombinere friluftsliv med annen utdanning? Studiet gir deg grunnleggende kunnskap og ferdigheter i formidling av friluftsliv i ulike naturtyper.

Studienivå
Årsstudium
Søknadsfrist
15.04.2019
Studiepoeng
60
Oppstart
Høst 2019

Hvorfor studere friluftsliv?

Friluftslivsstudier kvalifiserer til meningsfulle jobber knyttet til formidling av friluftsliv, til ulike grupper, i ulike naturtyper. Både studiet og jobben gir deg mulighet til selv å være fysisk aktiv, ute i naturen og sammen med mennesker. 

Merk at studiet er fysisk krevende, og at du som student må være i relativt god form. Du må også være svømmedyktig (kunne svømme minimum 200 meter).

Se video om det å studere friluftsliv i Bø.

 

 

Hva slags jobb får du?

Årsstudiet i friluftsliv bør kombineres med enten videre studier i friluftsliv, eller tas i tillegg til andre utdanninger som lærerutdanning, helse- og sosialfaglige utdanninger eller utdanninger innen for eksempel turisme, innovasjon eller forvaltning. Da kan du få mange ulike typer jobber:

 • På friluftslivslinjer på folkehøgskoler og leirskoler
 • Som friluftslivsguide på fjell, elv og sjø
 • Som friluftslivsveileder innen helse og rehabilitering
 • Innen friluftslivsforvaltning i offentlig sektor
 • Med friluftslivsformidling i frivillige organisasjoner som Turistforeningen

Kontakt med arbeidslivet

Alle studentene har fem dagers praksis på eget valgt sted. Det gir deg innsikt i hvordan en mulig fremtidig jobb kan være og en referanse til din CV. Praksisen medfører krav om å levere politiattest ved studiestart.

USNs veilederstige

Som del av en bred og solid kompetanse innenfor friluftsliv- kultur- og naturveiledning har studentene mulighet for å fordype seg i spesifikke friluftslivsaktiviteter. Innenfor disse aktivitetene er det etablert veilederstiger med kompetansebevis for ulike nivåer i de respektive stigene.

Med etableringen av USNs veilederstige og utdeling av kompetansebevis i tillegg til vitnemål, har fagmiljøet knyttet til friluftslivsstudiene til hensikt å tydeliggjøre nivået på den praktiske kompetansene våre friluftslivsstudenter sitter igjen med etter endt utdanning.

Les mer om USNs veilederstige.

Dette lærer du hos oss

Årsstudium i friluftsliv består av emner som gir deg:

 • Basisferdigheter i ulike typer friluftsliv i forskjellige naturtyper
 • Grunnleggende erfaring med friluftslivsformidling og veiledning
 • Innsikt i friluftslivets historie og utvikling
 • Innsikt i norsk friluftslivsforvaltning
 • Evne til å vurdere din egen kompetanse og å velge tur etter evne
 • Et grunnlag for refleksjon rundt holdninger og erfaringer i tilknytning til friluftsliv, samfunn, kultur, natur og menneske

På våren velger du ett av følgende fordypningsemner:

 • Kajakk
 • Kano
 • Klatring
 • Seiling
 • Naturopplevelse og livskvalitet
 • Håndverk og skaperglede i naturen

Studiet har ca 50 utedøgn/utedager med veileder og ca. 20 dager med egenferd. I tillegg er det praksis.

Videre utdanning

Studiet kvalifiserer for opptak til 2. år bachelorstudiet i friluftsliv, kultur- og naturveiledning. Du søker det direkte via vår lokale søknadsweb

Sammen med annen utdanning kvalifiserer studier i friluftsliv også til opptak på:

Opptakskrav

Studiet krever politiattest, og har krav til medisinsk testing for tuberkulose hvis du har vært sammenhengende i 3 måneder i spesielle land. Dette dokumenteres ved studiestart.

Studieinformasjon


Heltid – Bø

 • Undervisningsspråk: Norsk
 • Antall semester: 2
 • Antall studieplasser 25
 • Søkekode: 222 172
 • Opptakskrav Les mer om opptakskrav
Poenggrenser ved forrige opptak

 

Bli student
BLI STUDENT
Vi gir deg kunnskap for fremtiden!
studentbolig
STUDENTBOLIG
Studentsamskipnaden tilbyr boliger på alle våre campus
Våre campus
CAMPUS
Mer informasjon om våre studiesteder
FAQ. Icon.
OFTE STILTE SPØRSMÅL
Svar på det du lurer på som ny student