Årsstudium i idrett

Årsstudium i idrett

Idrettsstudiet gir deg mulighet til selv å være fysisk aktiv, samtidig som du får kunnskap og ferdigheter du kan bruke inn i andre utdanninger.

Legg varsel i kalenderen min
Studienivå
Årsstudium
Søknadsfrist
15.04.2020
Studiepoeng
60
Oppstart
Høst 2020

Hvorfor studere idrett?

Fysisk aktivitet fremmer helse og gir energi og overskudd. Studiet i idrett gir deg mulighet til selv å være fysisk aktiv, samtidig som du får kunnskap og ferdigheter du kan bruke inn i andre utdanninger. Studiet kan være relevant å ta i forkant av utdanninger som fysioterapi, medisin eller politiskolen. Årsstudium i idrett gir undervisningskompetanse i idrettsfag sammen med en lærerutdanning.

Merk at studiet er fysisk krevende, og at du som student må være i relativt god form.

Dette lærer du på årsstudium i idrett

Studiet i idrett inneholder omtrent like mye praktisk som teoretisk undervisning. Vi legger vekt på at studentene skal oppøve gode ferdigheter i mange forskjellige idrettsaktiviteter i løpet av studiet.

Det er nær kontakt mellom studenter og forelesere. Studentene følges opp gjennom hele studiet med praktisk undervisning og veiledning, prosjekt, gruppe- og seminarundervisning samt forelesninger.

Faglig innhold:

  • Idrettspedagogikk, coaching og ledelse
  • Idrettssosiologi
  • Idrettsfysiologi
  • Idrettsaktiviteter i praksis: Ulike ballidretter, friidrett, svømming, ski og dans
  • Treningslære og treningsledelse

Studiet tilsvarer første året i bachelorstudium i idrettsvitenskap.

Opptak direkte til 2. året

Hvis du har tatt idrett årsstudium eller tilsvarende ved USN eller en annen institusjon kan du søke deg direkte inn på andreåret via Søknadsweb.

Videre utdanningsmuligheter

De fleste som tar et årsstudium i idrett fortsetter med enten en trenerutdanning, en idrettsadministrativ utdanning på bachelorstudiene i idrettsvitenskap eller faglærer i kroppsøving og idrettsfag.

Opptakskrav

Legg varsel i kalenderen min

Studieinformasjon


Heltid – Bø

  • Undervisningsspråk: Norsk
  • Antall semester: 2
  • Antall studieplasser 30
  • Søkekode: 222 185
  • Opptakskrav Les mer om opptakskrav
Poenggrenser ved forrige opptak

 

Bli student
BLI STUDENT
Vi gir deg kunnskap for fremtiden!
studentbolig
STUDENTBOLIG
Studentsamskipnaden tilbyr boliger på alle våre campus
Våre campus
CAMPUS
Mer informasjon om våre studiesteder
FAQ. Icon.
OFTE STILTE SPØRSMÅL
Svar på det du lurer på som ny student