Bachelor i friluftsliv, kultur- og naturveiledning

Bachelor i friluftsliv, kultur- og naturveiledning

Ønsker du å jobbe med formidling av friluftsliv, natur- og mestringsglede til ulike grupper – fra ekspedisjonsdeltakere til rehabiliteringspasienter? På studiet driver du med et vidt spekter av friluftsaktiviteter, sammen med mennesker, i naturen.

Legg varsel i kalenderen min
Studienivå
Bachelor
Søknadsfrist
15.04.2020
Studiepoeng
180
Oppstart
Høst 2020

Hvorfor studere friluftsliv?

Friluftlivsstudier kvalifiserer til meningsfulle jobber knyttet til formidling av friluftsliv til ulike grupper i ulike naturtyper. Både studiet og jobben gir deg mulighet til selv å være fysisk aktiv ute i naturen og sammen med mennesker. 

Kanskje kunne du tenke deg å jobbe som underviser, der du inspirerer ungdom til en mer aktiv og sunn hverdag, gjennom å introdusere dem for friluftslivet? Kanskje vil du jobbe som guide for turistgrupper som ønsker å oppleve natur og kultur. Eller kanskje du vil hjelpe mennesker med fysisk eller psykiske begrensninger ut i skog og mark, slik at de kan oppleve glede i møtet med naturen?

 

 

Hva slags jobb får du?

Studier i friluftsliv kan gi mange ulike typer jobber:

 • På friluftslivslinjer på folkehøgskoler og leirskoler
 • Som friluftslivsguide på fjell, elv og sjø
 • Som friluftslivsveileder innen helse og rehabilitering
 • Innen friluftslivsforvaltning i offentlig sektor
 • Med friluftslivsformidling i frivillige organisasjoner som Turistforeningen

Merk at studiet er fysisk krevende, og at du som student må være i relativt god form. Du må også være svømmedyktig (kunne svømme minimum 200 meter).

Bilder fra bachelor i friluftsliv, kultur- og naturveiledning

Kontakt med arbeidslivet

Studenter har obligatorisk praksis under alle tre studieår. Det gir deg et godt nettverk til framtidige arbeidsgivere og det gir deg referanser som hjelper deg når du søker jobb. Til sammen er det 26 dagers praksis. Praksisen medfører at det er krav om å levere politiattest ved studiestart.

USNs veilederstige

Som del av en bred og solid kompetanse innenfor friluftsliv- kultur- og naturveiledning har studentene mulighet for å fordype seg i spesifikke friluftslivsaktiviteter. Innenfor disse aktivitetene er det etablert veilederstiger med kompetansebevis for ulike nivåer i de respektive stigene.

Med etableringen av USNs veilederstige og utdeling av kompetansebevis i tillegg til vitnemål, har fagmiljøet knyttet til friluftslivsstudiene til hensikt å tydeliggjøre nivået på den praktiske kompetansene våre friluftslivsstudenter sitter igjen med etter endt utdanning.

Les mer om USNs veilederstige.

Dette lærer du på bachelor i friluftsliv, kultur- og naturveiledning

Studier i friluftsliv gir deg:

 • Basisferdigheter i friluftsliv i ulike naturtyper
 • Erfaring med friluftslivsformidling og veiledning
 • Innsikt i friluftslivets historie og forvaltning
 • Evne til å vurdere egen kompetanse og å velge tur etter evne
 • Grunnlag for refleksjon rundt holdninger og erfaringer i tilknytning til friluftsliv, samfunn, kultur, natur og menneske

Unike fordypningsmuligheter
Studentene velger inntil fire av følgende friluftslivsfaglige fordypninger:

 • Kajakk
 • Kano
 • Klatring
 • Seiling
 • Miljø og livskvalitet
 • Håndverk og skaperglede i naturen

Vinterfriluftsliv er en viktig del av friluftslivsstudiet. Her har du følgende fordypningsmuligheter: Vinter bratt, ekspedisjonsstil eller fjell og vidde.

Mange utedøgn
Studiet har ca 100 utedøgn med veileder og 50 dager med egenferd.

Første år på bachelor i friluftsliv tilsvarer årsstudium i friluftsliv, kultur og naturveiledning.

 

 

Skaff deg internasjonal erfaring

Du kan ta deler av bachelor i friluftsliv, kultur og naturveiledning i utlandet. Å studere eller ta praksis i utlandet kan gi deg mulighet til å utvide din internasjonale kompetanse, språkferdigheter, personlige egenskaper og omstillingsevne. Det kan også gjøre deg mer attraktiv på arbeidsmarkedet. Vi har avtaler med utenlandske universiteter, høyskoler og praksisinstitusjoner tilpasset ditt studium.

Videre utdanning

Ved å ta praktisk-pedagogisk utdanning (PPU) i tillegg, får du kompetanse som adjunkt i skoleverket. Universitetet i Sørøst-Norge er den eneste som tilbyr PPU med fagdidaktikk i friluftsliv.

Studiet kvalifiserer for master i kroppsøving, idrett og friluftsliv.

Opptakskrav

Studiet krever politiattest, og har krav til medisinsk testing for tuberkulose hvis du har vært sammenhengende i 3 måneder i spesielle land. Dette dokumenteres ved studiestart.

Legg varsel i kalenderen min

Studieinformasjon


Heltid – Bø

 • Undervisningsspråk: Norsk
 • Antall semester: 6
 • Antall studieplasser 40
 • Søkekode: 222 302
 • Opptakskrav Les mer om opptakskrav
Poenggrenser ved forrige opptak

 

Bli student
BLI STUDENT
Vi gir deg kunnskap for fremtiden!
studentbolig
STUDENTBOLIG
Studentsamskipnaden tilbyr boliger på alle våre campus
Våre campus
CAMPUS
Mer informasjon om våre studiesteder
FAQ. Icon.
OFTE STILTE SPØRSMÅL
Svar på det du lurer på som ny student