Bachelor i idrett, ernæring og helse

Bachelor i idrett, ernæring og helse

Fysisk aktivitet og riktig kosthold legger til rette for et langt liv med god helse. Som student i idrett, ernæring og helse vil du få kunnskaper som gjør at du kan påvirke menneskers liv i en sunnere retning og gi mennesker et bedre livsgrunnlag.

Studienivå
Bachelor
Søknadsfrist
15.04.2018
Studiepoeng
180
Oppstart
Høst 2018

Hvorfor velge bachelor i idrett, ernæring og helse?

Er du interessert i idrett, ernæring og helse? Bachelorprogrammet gir kunnskap om hvordan idrett, fysisk aktivitet, og ernæring påvirker oss på individ, gruppe og samfunnsnivå. Som student vil du lære hvordan du kan påvirke menneskers liv i en sunnere retning og lære hvordan du kan legge til rette for å gi mennesker et bedre livsgrunnlag.

Hva slags jobb får du?

Utdanningen gir mange muligheter i arbeidsmarkedet. I Buskerud, Telemark og Vestfold har vi flere toppklubber i både fotball og håndball, ved siden av et stort og mangfoldig breddetilbud. Programmet egner seg for deg som ønsker å arbeide med folkehelse eller jobbe innenfor topp- eller breddeidretten. I utdanningen vil du lære mye om hvilken påvirkning idrett, ernæring, helse og miljø kan ha på ulike grupper (utøvere, barn/unge, eldre, minoritetsgrupper med flere). Studiet passer perfekt for deg som ønsker å lære litt om både den biologiske bakgrunnen, og påvirkningen og betydningen fysisk aktivitet har for samfunnet. 

Programmet kvalifiserer for arbeid innenfor idrettsorganisasjoner, som instruktør eller trener i idretten, treningsveileder eller personlig trener på treningssenter, eller arbeidsoppgaver knyttet til generelt folkehelsearbeid i offentlig eller privat sektor. Med tilleggsutdanning i praktisk-pedagogisk utdanning (PPU) vil du også kunne arbeide som kroppsøvingslærer i skoleverket.

Vi har spurt de som har fullført bachelor-, masterstudier og lærerutdanninger om alt fra jobbmuligheter til ønske om videreutdanning. Studenter 2014 og 2015 har svart på undersøkelsen. Hovedfunn viser at syv av ti studenter var i jobb seks måneder etter endte studier. 13 % studerer fortsatt (videreutdanning), mens det kun er 8 % som fortsatt er jobbsøkende.

Åtte av ti studenter er godt fornøyd med høyskolen, og mer enn tre av fire opplever å ha bruk for utdanningen i jobben.

Kontakt med arbeidslivet

I løpet av studiet vil du besøke flere aktuelle arbeidsplasser, jobbe som personlig trener, utføre tester på laboratoriet, trene og veilede aktuelle målgrupper som overvektige, diabetikere, barn og eldre.

Dette lærer du på bachelor i idrett, ernæring og helse

Teori, praksis og praktiske erfaringer blir integrert i hele utdanningen. Gjennom praksis tilegner du deg kunnskap og faglig innsikt i samarbeid med erfarne yrkesutøvere. Du skal lære å arbeide med de utfordringer og dilemmaer som preger en hverdag innenfor idrett- og helse yrker.

Teoriundervisningen foregår på campus Vestfold og er lagt opp som forelesninger, gruppearbeid og prosjektjobbing. Studiet omfatter noe yrkespraksis som for eksempel praksis i idrettslag, skole eller rehabiliteringssenter.

Du vil lære og erfare:

 • Praktiske aktiviteter i ulike miljø og til ulike årstider
 • Kroppens oppbygning og funksjon (anatomi og fysiologi)
 • Sammenheng mellom ernæring, trening, helse og prestasjon
 • Ulike målgruppers behov for fysisk aktivitet i et livsløp
 • Helseutfordringer
 • Forhold mellom idrett, media og marked
 • Ulike treningskulturer og subkulturer
 • Organisering, taktikk, teknikk og regler i ulike idretter
 • Sentrale verdier i idrett og lek
 • Testing av fysiske egenskaper
 • Hvordan idrett deltar som samfunnsaktør og bidragsyter i helsefremmende og forebyggende arbeid
 • Grunnleggende kunnskap om hva som karakteriserer vitenskap
 • Grunnleggende metode, statistikk og kritisk kildebruk

Profilen på studiet kan variere noe avhengig av hvilke valgfag og evt. delstudier i utlandet du velger.

Studiet avsluttes med en bacheloroppgave hvor du får tid til fordypning innenfor aktuelle tema.

Skaff deg internasjonal erfaring

Du kan ta deler av bachelor i idrett, ernæring og helse i utlandet. Vi oppfordrer våre studenter til å reise ut! Å studere i utlandet gir deg mulighet til å utvide din internasjonale kompetanse, språkferdigheter, personlige egenskaper og omstillingsevne. Det kan også gjøre deg mer attraktiv på arbeidsmarkedet. Vi har avtaler med flere utenlandske universiteter og høyskoler tilpasset ditt studium. Internasjonalt kontor og din studieveileder kan hjelpe deg med mer informasjon.

Videre utdanningsmuligheter

Studiet kvalifiserer for opptak til flere relevante masterstudier. Videre studiemuligheter på mastergradsnivå vil være avhengig av samsvar mellom den enkelte mastergradsretning og antall fordypningspoeng (spesialiserte studiepoeng) studenten har innenfor gitte område(r), inkludert valgfag. 

Opptakskrav

Studiet krever politiattest, og har krav til medisinsk testing hvis du har vært sammenhengende i 3 måneder i spesielle land. Dette dokumenteres ved studiestart.

Studieinformasjon


Heltid – Vestfold

 • Undervisningsspråk: Norsk
 • Antall semester: 6
 • Antall studieplasser 40
 • Søkekode: 222 440
 • Opptakskrav Les mer om opptakskrav
Poenggrenser ved forrige opptak

Bli student
BLI STUDENT
Vi gir deg kunnskap for fremtiden!
studentbolig
STUDENTBOLIG
Studentsamskipnaden tilbyr boliger på alle våre campus
Våre campus
CAMPUS
Mer informasjon om våre studiesteder

STUDENTENES ABC
Det du trenger å vite som ny student