Bachelor i idrett, ernæring og helse

Bachelor i idrett, ernæring og helse

Fysisk aktivitet og riktig kosthold legger til rette for et langt liv med god helse. Som student i idrett, ernæring og helse vil du få kunnskaper som gjør at du kan påvirke menneskers liv i en sunnere retning og gi mennesker et bedre livsgrunnlag.

Legg varsel i kalenderen min
Studienivå
Bachelor
Søknadsfrist
15.04.2020
Studiepoeng
180
Oppstart
Høst 2020

Hvorfor velge bachelor i idrett, ernæring og helse?

Ønsker du å være med å skape et samfunn der flere mennesker får bedre livsgrunnlag? Kanskje vil du hjelpe mennesker som sliter med helsen i å ta avgjørelser som gir dem et sunnere liv? Eller hva med å jobbe toppidrettsutøvere, der du gir dem rådene de behøver for å kunne yte sitt maksimale?

Med denne bacheloren får du kunnskap om hvordan idrett, fysisk aktivitet, og ernæring påvirker oss på individ-, gruppe- og samfunnsnivå. Som student vil du også lære om den biologiske bakgrunnen for fysisk aktivitet, samt påvirkningen og betydningen de har for samfunnet.

Du som velger dette studiet, velger altså en utdanning som gjør deg i stand til å skape et sunnere samfunn for alle.

 

 

Hva slag jobb får du?

Ettersom denne utdanningen gir deg kunnskap om hvilken påvirkning idrett, ernæring, helse og miljø kan ha på ulike grupper (utøvere, barn/unge, eldre, minoritetsgrupper med flere), har du mange veier inn på arbeidsmarkedet.

I Buskerud, Telemark og Vestfold har vi flere toppklubber i både fotball og håndball, ved siden av et stort og mangfoldig breddetilbud, som behøver fagfolk med kunnskap om ernæring og helse. Kunnskapen fra studiet kvalifiserer også for arbeid innenfor idrettsorganisasjoner, som instruktør eller trener i idretten, treningsveileder eller personlig trener på treningssenter. Du kan også jobbe med folkehelse i både offentlig eller privat sektor.

Med tilleggsutdanning i praktisk-pedagogisk utdanning (PPU) vil du også kunne arbeide som kroppsøvingslærer i skoleverket.

Kontakt med arbeidslivet

I løpet av studiet vil du besøke flere aktuelle arbeidsplasser, jobbe som personlig trener, utføre tester på laboratoriet, trene og veilede aktuelle målgrupper som overvektige, diabetikere, barn og eldre.

Dette lærer du på bachelor i idrett, ernæring og helse

Teori, praksis og praktiske erfaringer blir integrert i hele utdanningen. Gjennom praksis tilegner du deg kunnskap og faglig innsikt i samarbeid med erfarne yrkesutøvere. Du skal lære å arbeide med de utfordringer og dilemmaer som preger en hverdag innenfor idrett- og helse yrker.

Teoriundervisningen foregår på campus Vestfold og er lagt opp som forelesninger, gruppearbeid og prosjektjobbing. Studiet omfatter noe yrkespraksis som for eksempel praksis i idrettslag, skole eller rehabiliteringssenter.

Du vil lære og erfare:

 • Praktiske aktiviteter i ulike miljø og til ulike årstider
 • Kroppens oppbygning og funksjon (anatomi og fysiologi)
 • Sammenheng mellom ernæring, trening, helse og prestasjon
 • Ulike målgruppers behov for fysisk aktivitet i et livsløp
 • Helseutfordringer
 • Forhold mellom idrett, media og marked
 • Ulike treningskulturer og subkulturer
 • Organisering, taktikk, teknikk og regler i ulike idretter
 • Sentrale verdier i idrett og lek
 • Testing av fysiske egenskaper
 • Hvordan idrett deltar som samfunnsaktør og bidragsyter i helsefremmende og forebyggende arbeid
 • Grunnleggende kunnskap om hva som karakteriserer vitenskap
 • Grunnleggende metode, statistikk og kritisk kildebruk

Profilen på studiet kan variere noe avhengig av hvilke valgfag og evt. delstudier i utlandet du velger.

Studiet avsluttes med en bacheloroppgave hvor du får tid til fordypning innenfor aktuelle tema.

Vi har spurt de som har fullført bachelor-, masterstudier og lærerutdanninger om alt fra jobbmuligheter til ønske om videreutdanning. Studenter 2014 og 2015 har svart på undersøkelsen. Hovedfunn viser at syv av ti studenter var i jobb seks måneder etter endte studier. 13 % studerer fortsatt (videreutdanning), mens det kun er 8 % som fortsatt er jobbsøkende.

Åtte av ti studenter er godt fornøyd med høyskolen, og mer enn tre av fire opplever å ha bruk for utdanningen i jobben.

Skaff deg internasjonal erfaring

Du kan ta deler av bachelor i idrett, ernæring og helse i utlandet. Vi oppfordrer våre studenter til å reise ut! Å studere i utlandet gir deg mulighet til å utvide din internasjonale kompetanse, språkferdigheter, personlige egenskaper og omstillingsevne. Det kan også gjøre deg mer attraktiv på arbeidsmarkedet. Vi har avtaler med flere utenlandske universiteter og høyskoler tilpasset ditt studium. Internasjonalt kontor og din studieveileder kan hjelpe deg med mer informasjon.

Videre utdanningsmuligheter

Studiet kvalifiserer for opptak til flere relevante masterstudier. Videre studiemuligheter på mastergradsnivå vil være avhengig av samsvar mellom den enkelte mastergradsretning og antall fordypningspoeng (spesialiserte studiepoeng) studenten har innenfor gitte område(r), inkludert valgfag. 

Opptakskrav

Studiet krever politiattest, og har krav til medisinsk testing hvis du har vært sammenhengende i 3 måneder i spesielle land. Dette dokumenteres ved studiestart.

Legg varsel i kalenderen min

Studieinformasjon


Heltid – Vestfold

 • Undervisningsspråk: Norsk
 • Antall semester: 6
 • Antall studieplasser 40
 • Søkekode: 222 440
 • Opptakskrav Les mer om opptakskrav
Poenggrenser ved forrige opptak

 

Bli student
BLI STUDENT
Vi gir deg kunnskap for fremtiden!
studentbolig
STUDENTBOLIG
Studentsamskipnaden tilbyr boliger på alle våre campus
Våre campus
CAMPUS
Mer informasjon om våre studiesteder
FAQ. Icon.
OFTE STILTE SPØRSMÅL
Svar på det du lurer på som ny student