Vis studievalg
Bachelor i idrett, ernæring og helse

Bachelor i idrett, ernæring og helse

Fysisk aktivitet og riktig kosthold legger til rette for et langt liv med god helse. Som student i idrett, ernæring og helse vil du få kunnskaper som gjør at du kan påvirke menneskers liv i en sunnere retning og gi mennesker et bedre livsgrunnlag.

Legg varsel i kalenderen min
Studienivå
Bachelor
Søknadsfrist
15.04.2018
Studiepoeng
180
Oppstart
Høst 2018

Hvorfor velge bachelor i idrett, ernæring og helse?

Idrett, ernæring og helse vil også i årene fremover spille en stor rolle for hvordan vi lever våre liv. Fysisk aktivitet og riktig kosthold legger til rette for et langt liv med god helse. Som student i idrett, ernæring og helse vil du få kunnskaper som gjør at du kan påvirke menneskers liv i en sunnere retning og gi mennesker et bedre livsgrunnlag.

Hva slags jobb får du?

I Buskerud og Vestfold har vi toppklubber i både fotball og håndball ved siden av et stort og mangfoldig breddetilbud innenfor idretten. Dette gir deg mulighet til å kombinere ditt studium med din idrett, hvis du ønsker det. Du vil også kunne få yrkespraksis i flere ulike idretter og klubber.

Studiet kvalifiserer for arbeid som instruktør eller trener i idretten, treningsveileder eller personlig trener på treningssenter eller arbeidsoppgaver knyttet til generelt folkehelsearbeid i offentlig eller privat sektor. Med tilleggsutdanning i praktisk-pedagogisk utdanning (PPU) vil du også kunne arbeide som kroppsøvingslærer i skoleverket.

Vi har spurt de som har fullført bachelor-, masterstudier og lærerutdanninger om alt fra jobbmuligheter til ønske om videreutdanning. Studenter 2014 og 2015 har svart på undersøkelsen. Hovedfunn viser at syv av ti studenter var i jobb seks måneder etter endte studier. 13 % studerer fortsatt (videreutdanning), mens det kun er 8 % som fortsatt er jobbsøkende.

Åtte av ti studenter er godt fornøyd med høyskolen, og mer enn tre av fire opplever å ha bruk for utdanningen i jobben.

Kontakt med arbeidslivet

Du vil i løpet av studiet blant annet ha skolepraksis, besøke aktuelle arbeidsplasser, jobbe som personlig trener, teste kunder på laboratoriet, trene og veilede aktuelle målgrupper som overvektige, diabetikere, barn og eldre.

Dette lærer du på bachelor i idrett, ernæring og helse

Teori og praksis blir integrert gjennom hele utdanningen. I løpet av praksisstudiene tilegner du deg kunnskap og faglig innsikt i samarbeid med erfarne yrkesutøvere. Du skal lære å arbeide med de utfordringer og dilemmaer som preger en helsearbeiders hverdag. Gjennom studiet vil du også utvikle din evne til etisk refleksjon.

Teoriundervisningen foregår på campus Vestfold og er lagt opp som forelesninger, gruppearbeid og prosjektjobbing. Studiet omfatter noe yrkespraksis som for eksempel praksis i idrettslag, skole eller rehabiliteringssenter.

Profilen på studiet kan variere noe avhengig av hvilke valgfag og delstudier i utlandet du velger.

Studiet avsluttes med en bacheloroppgave hvor du får tid til fordypning.

Skaff deg internasjonal erfaring

Du kan ta deler av bachelor i idrett, ernæring og helse i utlandet. Å studere eller ta praksis i utlandet kan gi deg mulighet til å utvide din internasjonale kompetanse og omstillingsevne. Det kan gjøre deg mer attraktiv på arbeidsmarkedet. HSN har avtaler med universiteter og høyskoler over hele verden som gjør det mulig for deg som student å reise ut.

Videre utdanningsmuligheter

Studiet kvalifiserer for opptak til flere relevante masterstudier. Videre studiemuligheter på mastergradsnivå vil være avhengig av samsvar mellom den enkelte mastergradsretning og den fordypning studentene velger i sin bachelor.

Opptakskrav

Studiet krever politiattest, og har krav til medisinsk testing hvis du har vært sammenhengende i 3 måneder i spesielle land. Dette dokumenteres ved studiestart.

Legg varsel i kalenderen min

Studieinformasjon


Heltid – Vestfold

  • Undervisningsspråk: Norsk
  • Antall semester: 6
  • Antall studieplasser 40
  • Søkekode: 222 440
  • Opptakskrav Les mer om opptakskrav
Poenggrenser ved forrige opptak

Bli student
BLI STUDENT
Vi gir deg kunnskap for fremtiden!
studentbolig
STUDENTBOLIG
Studentsamskipnaden tilbyr boliger på alle våre campus
Våre campus
CAMPUS
Mer informasjon om våre studiesteder
Studentenes A-B-C
STUDENTENES ABC
Det du trenger å vite som ny student