Bachelor i idrettsvitenskap

Bachelor i idrettsvitenskap

Studiet kvalifiserer til meningsfulle jobber der du bidrar til at folk får riktig opptrening, barn beveger seg og toppidrettsutøvere presterer. Du kan fordype deg i fysisk aktivitet og helse, trenerrollen eller Sport Management.

Studienivå
Bachelor
Søknadsfrist
15.04.2019
Studiepoeng
180
Oppstart
Høst 2019

Hvorfor studere idrett?

Visste du at idrett og fysisk aktivitet gir positive effekter, ikke bare for dem som driver med det, men også til menneskene rundt idretten og samfunnet som helhet

Derfor er kunnskap om hvordan man kan spre idretts- og bevegelsesglede hos barn, voksne, eldre og toppidrettsutøvere viktig. Dette er studiet for deg som blant annet ønsker å gå inn i en trenerrolle, enten det er på toppnivå med eliten eller på breddenivå hvor grunnlaget for både profesjonelle karrierer og fysisk aktive liv legges. Det er studiet for deg som ønsker å lære om hvordan man tilrettelegger og leder arrangementer innen idrett og bevegelse. Det er også studiet for deg som ønsker å instruere og veilede mennesker som har behov for hjelp i hvordan de kan bruke fysisk aktivitet til å forbedre sin livskvalitet.

Generelt sier vi at dette er studiet for deg som ønsker å jobbe i en meningsfull jobb som fremmer helse, energi og overskudd blant mennesker.
Både studiet og jobben gir deg mulighet til selv å være fysisk aktiv, sammen med mennesker.

Merk at studiet er moderat fysisk krevende, og at du som student må være svømmedyktig.

Bachelor i idrettsvitenskap

 

Hva slags jobb får du?

Du kan få jobb som: 

 • Trener i idrettslag, på treningssenter, i rehabiliteringsinstitusjoner eller frisklivs/fysaksentraler
 • Lærer eller trener på videregående skoler med idrettslinjer (se under om videre utdanning)
 • Idrettskonsulent i fylke, kommune og i organisasjoner innen Norges idrettsforbund
 • Daglig leder i idrettslag
 • Idrettspedagog i rehabiliteringsinstitusjoner og frisklivs/fysaksentraler, i psykiatri og rusinstitusjoner, i idrettsbarnehager m.m.
 • Konsulent og prosjektmedarbeider i frivillige organisasjoner, reiselivsnæring og kultursektoren

Kontakt med arbeidslivet

Alle studenter har praksis i annet og tredje studieår. Det gir deg et godt nettverk til framtidige arbeidsgivere og referanser som hjelper deg når du søker jobb. Studentene får kontakt med arbeidslivet også gjennom studiebesøk til relevante organisasjoner, aktuelle gjesteforelesere og bacheloroppgaver. To av våre samarbeidspartnere er Norges Idrettsforbund og Olympiatoppen.  

Dette lærer du på bachelor i idrettsvitenskap

Bachelor i idrett gir kompetanse i idrettscoaching, idrettsfysiologi, trening, rehabilitering og idrettsledelse. Bachelor i idrett har et bredt faglig tilbud og du kan velge mellom tre fordypninger:

 • Sport Management
 • Trenerrollen
 • Fysisk aktivitet og helse

Sport Management:
Fordypningen skal gi kunnskap om å tilrettelegge, lede, administrere, organisere og arrangere innen idrett og bevegelse. Vi tar for oss sentrale administrative utfordringer og oppgaver knyttet til fagfeltet. I det siste studieåret fokuserer vi spesielt på idrettspolitikk, lederrollen og arbeidsmåter som gir deg erfaring i selvstendig arbeid både individuelt og i team.

Trenerrollen:
Vi tar for oss relasjonen mellom utøver og trener, læring, coaching og ledelse i idretten, idrettspsykologi og idrettens betydning i samfunnet. Tema som treningslære og idrettsfysiologi har også en sentral plass. Studentene velger å fordype seg i en praktisk idrett - enten fotball, volleyball eller individuell idrett.

Innenfor alle idrettene har universitetet et nært samarbeid med lokale idrettslag og idrettslinja på Bø vidaregåande skule, slik at det er mulig for studenter å kombinere satsing på idretten med en trenerutdanning.

Fysisk aktivitet og helse:
Fysisk aktivitet og helse er en treningsfaglig utdanning med fokus på grupper av inaktive barn, unge, voksne og eldre og kliniske populasjoner hvor fysisk aktivitet har vist seg å være gunstig i forebygging og behandling. Det gis undervisning og opplæring i naturvitenskaplige, samfunnsvitenskapelige og humanistiske emner som alle har betydning for rollen som instruktør og veileder innen fysisk aktivitet og helse.

Ved opptak til fordypningene er det karakterene fra førsteåret vi prioriterer etter.

Skaff deg internasjonal erfaring

Du kan ta deler av bachelor i idrettsvitenskap i utlandet. Å studere eller ta praksis i utlandet kan gi deg mulighet til å utvide din internasjonale kompetanse, språkferdigheter, personlige egenskaper og omstillingsevne. Det kan også gjøre deg mer attraktiv på arbeidsmarkedet. Vi har avtaler med utenlandske universiteter, høyskoler og praksisinstitusjoner tilpasset ditt studium.

Videre utdanning

Kombinert med praktisk pedagogisk utdanning (PPU) kvalifiserer bachelor i idrett for idrettslærerjobber på videregående skoler.

Studiet kvalifiserer også for master i kroppsøving, idrett og friluftsliv.

Opptakskrav

Studiet krever politiattest og har krav til medisinsk testing for tuberkulose hvis du har vært sammenhengende i 3 måneder i spesielle land. Dette dokumenteres ved studiestart.

Studieinformasjon


Heltid – Bø

 • Undervisningsspråk: Norsk
 • Antall semester: 6
 • Antall studieplasser 40
 • Søkekode: 222 485
 • Opptakskrav Les mer om opptakskrav
Poenggrenser ved forrige opptak

 

Bli student
BLI STUDENT
Vi gir deg kunnskap for fremtiden!
studentbolig
STUDENTBOLIG
Studentsamskipnaden tilbyr boliger på alle våre campus
Våre campus
CAMPUS
Mer informasjon om våre studiesteder
FAQ. Icon.
OFTE STILTE SPØRSMÅL
Svar på det du lurer på som ny student