Outdoor Leadership, Culture and Ecophilosophy

Outdoor Leadership, Culture and Ecophilosophy

Studiet er beregnet på internasjonale utvekslingsstudenter. Studiet gir praktiske ferdigheter, kunnskaper, holdninger og erfaringer knyttet til norsk friluftsliv, kultur og natur.

Studienivå
Utvekslingskurs
Søknadsfrist
Ikke fastsatt
Studiepoeng
30
Oppstart
Ikke fastsatt

Hvorfor Outdoor Leadership, Culture and Ecophilosophy?

Du får praktiske ferdigheter i friluftsliv i varierte naturtyper, og teoretisk kunnskap om friluftsliv og rekreasjon som kulturelt og historisk fenomen. Studiet gir innsikt i norsk kultur og grunnlag for å reflektere omkring friluftslivet og ulike syn på naturen i Norge, og muligheten til å sammenligne dette med ditt hjemland. Det blir uteundervisning i form av turer og egenferder.

Dette lærer du

Studiet undervises på engelsk og er beregnet på utenlandske studenter. Norske studenter anbefales å heller ta Friluftsliv, kultur og naturveiledning 1.

Stikkord: Friluftsliv, fjell og skog, kyst og vassdrag, kultur i Telemark, økofilosofi.

Du får praktiske ferdigheter i friluftsliv i varierte naturtyper, og teoretisk kunnskap om friluftsliv og rekreasjon som kulturelt og historisk fenomen. Studiet gir innsikt i norsk kultur og grunnlag for å reflektere omkring friluftslivet og ulike syn på naturen i Norge, og muligheten til å sammenligne dette med ditt hjemland. Det blir uteundervisning i form av turer og egenferder.

Studiet undervises på engelsk, i høstsemesteret og er beregnet på utenlandske studenter. Norske studenter anbefales å heller ta Friluftsliv, kultur og naturveiledning 1.

Stikkord: Friluftsliv, fjell og skog, kyst og vassdrag, kultur i Telemark, økofilosofi.

 

Se video om det å studere frilusftsliv i Bø.

Karriere

Studiet er først og fremst et tilbud til engelskspråklige utvekslingsstudenter. Norske studenter kan også ta det, og det kan da inngå i en selvkomponert bachelorgrad.

Med videre studier innen friluftsliv kan du bruke det til jobber på/innen folkehøgskoler, leirskoler, friluftslivsreiseliv, offentlig forvaltning, frivillige organisasjoner, helse- og rehabilitering.

Opptakskrav

Studieinformasjon


Heltid – Bø

 

Bli student
BLI STUDENT
Vi gir deg kunnskap for fremtiden!
studentbolig
STUDENTBOLIG
Studentsamskipnaden tilbyr boliger på alle våre campus
Våre campus
CAMPUS
Mer informasjon om våre studiesteder
FAQ. Icon.
OFTE STILTE SPØRSMÅL
Svar på det du lurer på som ny student