Vis studievalg

Ingeniør, sivilingeniør, teknologi og IT

Utviklingen av ny teknologi går veldig raskt. For at både den nye og den eksisterende teknologien skal være bærekraftig og tilpasset den fremtiden vi går inn, i trenger vi gode ingeniører og IT-medarbeidere. Med en ingeniør- eller IT-utdanning får du spennende, utfordrende og meningsfylte stillinger både i privat og offentlig sektor. Du kan også fortsette studiene med master- og doktorgrad.

Som ferdig utdannet får du være med på å løse tekniske utfordringer og utvikle produkter for fremtiden. Du kan jobbe med å forbedre eksisterende teknologi eller utvikle nye tekniske løsninger innen ditt arbeidsfelt. Dersom du har yrkesfaglig utdanning kan du søke forkurs. Har du relevant fagbrev, kan du søke Y-vei, der vi tilbyr dette. Har du generell studiekompetanse, men mangler ekstra matematikk eller fysikk, kan du søke Tresemesterordning (sommerkurs) eller realfagskurs.