Vil du være med og utvikle ny teknologi eller nye produkter? Ønsker du å se konkrete resultater av din jobb; enten det er broer eller bygg, mikrochipper i helseutstyr, nye IT-løsninger, rent vann i springen eller løsning på plastforsøpling i havet? Med en ingeniør- eller IT-utdanning får du varierte, utfordrende og meningsfylte oppgaver innen det området du brenner for.

På universitetet møter du engasjerte forelesere, velutstyrte laboratorier og studier utviklet i tett samarbeid med arbeidslivet. I løpet av studietiden får du erfaring fra å jobbe i prosjekter gitt fra industri og næringsliv. Som ferdig utdannet har du en kompetanse samfunnet har stor bruk for. 

Dersom du har yrkesfaglig utdanning kan du søke deg inn via forkurs. Har du relevant fagbrev, kan du søke Y-vei der vi tilbyr dette. Har du generell studiekompetanse og mangler ekstra matematikk eller fysikk, kan du søke tresemesterordning (sommerkurs) eller realfagkurs.