Gå på skole og tjen penger

Prøv deg som ingeniør ute i bedrift under utdanningen
Prøv deg som ingeniør ute i bedrift under utdanningen

Som eneste høyskole i Norge kan vi tilby deg å ta siste studieår på deltid over to år, kombinert med en 50% ingeniørjobb. Denne alternative studieordningen gir deg verdifull arbeidserfaring, mindre studielån og det beste utgangspunktet for arbeidslivet.


Hva innebærer AS-ordningen for deg som student

Alternativ studieordning (AS-ordningen) får du mer informasjon om når du går 2. året på ingeniørutdanningen i Vestfold. Du kan da velge om du vil ta siste studieår som deltidsstudium over to år, der du er deltidsansatt i en nærliggende bedrift. Du vil tilbringe ca. halvparten av tiden din på høyskolen og ca. halvparten av tiden din i en ingeniørjobb.

Hensikten med AS-ordningen er å gjøre deg bedre rustet til å møte praktiske arbeidssituasjoner og å få verdifull erfaring for ingeniøryrket. Det medfører at du vil bli mer ettertraktet på arbeidsmarkedet etter fullført ingeniørutdanning.

Studielånet kan bli betraktelig mindre, da du kan tjene nok til å slippe å ta opp studielån for det tredje studieåret.

Hva innebærer AS-ordningen for bedriften?

Bedriften vil få en engasjert og lærevillig ingeniørstudent som deltidsmedarbeider i tre dager i uken over to år. Dermed kan bedriften også benytte AS-ordningen som en rimelig prøvetid for en ingeniør som senere kan bli medarbeider. Arbeidsgiver bestemmer arbeidsoppgavene i bedriften, og studenten følges opp fra høgskolen med egen veileder, som også er en verdifull kontaktperson for bedriften.

Før bedriften ansetter en AS-student inngås en intensjonsavtale med Høgskolen i Sørøst-Norge. AS-ordningen binder verken student eller bedrift ut over den toårige perioden.

For mer informasjon, ta kontakt med Svein Mindrebø