Bachelor i ingeniørfag –  Anvendt mikro- og nanoteknologi

Bachelor i ingeniørfag – Anvendt mikro- og nanoteknologi

Mikro- og nanoteknologi er kjernen i smarte sensorer, brukt innen områder som medisin, romfarts- og miljøteknologi. Gir deg fremtidsrettet og innovativ kompetanse.

Søk opptak nå
Studienivå
Bachelor
Søknadsfrist
15.04.2018
Studiepoeng
180
Oppstart
Høst 2018

Hvorfor anvendt mikro- og nanoteknologi?

Mikro- og nanoteknologi og elektronikk handler om små miniatyriserte optiske, mekaniske og elektriske systemer som inngår i alt fra medisinsk utstyr, bioteknologi, olje- og gassinstallasjoner, optoelektronikk og biler til kommunikasjonssytemer. Norge har bruk for flere ingeniører som forstår, og kan anvende miniatyrisert teknologi og elektronikk. Helse og velferd, miljø og fornybar energi er noen av dagens utfordringer, hvor du som ingeniør kan være med og utgjøre en forskjell. I studiet kobler vi praktisk laboratoriearbeid tett opp til teori og du får et solid grunnlag i naturvitenskaplige emner.

I Vestfold finner du Norges «Electronic Coast» og norsk ekspertsenter innen mikro- og nanoteknologi. Gjennom studiet kommer du i kontakt med landets største elektronikk- og mikroteknologimiljø. Utdanningen er unik i Norge, og fagmiljøet som står bak studiet utgjør ett av de tre knutepunktene i Norges satsing på mikro- og nanosystemteknologi. Vi driver forskning på internasjonalt nivå, i nært samarbeid med industri og andre forskningsmiljøer. Våre flotte laboratorier og store renrom er moderne og inneholder avansert teknisk utstyr som står til din disposisjon.

Hva slags jobb får du?

Etter endt studium er mulighetene mange både i inn- og utland. Som ingeniør innen mikro- og nanoteknologi har du mulighet for jobb innen mange teknologigrener som er i sterk vekst. Noen eksempler er elektronikk, medisinsk instrumentering, kommunikasjon, energi og miljø, romfart og fly, olje- og gassutvinning. I Norge og spesielt i Vestfold er det mange bedrifter og fagmiljøer som har stor aktivitet på området.

Typiske jobber er innen utvikling, produksjon og test av miniatyriserte systemer og elektronikk, samt rådgivning, salg, service og kundeoppfølging.

Kontakt med arbeidslivet

I løpet av studiet gjennomføres besøk til elektronikk- og mikroteknologibedrifter i Hortensområdet. Eksperter fra industrien inviteres inn som gjesteforelesere på utvalgte emner og i siste semester har du mulighet for å gjøre bacheloroppgaven i samarbeid med en bedrift. Er du kvalifisert kan du også ta siste året over 2 år og jobbe 50% ute i en bedrift og få relevant yrkeserfaring. Les mer om alternativ studieordning (AS-ordningen) her.

Fagmiljøet knyttet til studiet har et tett og godt samarbeid med bedrifter, både når det gjelder studiets innhold, gjesteforelesninger, prosjektoppgaver og bedriftsbesøk. Dette åpner også for spennende muligheter i forbindelse med bacheloroppgaven siste året. Som nyutdannet ingeniør er bacheloroppgaven også en god døråpner for veien inn i arbeidslivet.

Dette lærer du på anvendt mikro- og nanoteknologi 

Første året studerer du matematikk, fysikk og kjemi, elektriske kretser, digitalteknikk, programmering og mikrokontrollere, samt ingeniørrollen og prosjektarbeid.

Det andre året lærer du mer matematikk og statistikk, mikroelektronikk, måleteknikk og signalbehandling og innovasjon og entreprenørskap med økonomi. Du velger også hvilken retning du ønsker å spesialisere deg og velger ett av to fag; datasystemdesign eller mikrosensorer.

Tredje året gir deg mulighet til å gå i dybden. Tar du fordypning innen mikro- og nanoteknologi lærer du om hvordan disse systemene fremstilles og om materialers strukturer og egenskaper. Velger du elektronikk lærer du mer om kommunikasjonsteknologi, arkitektur og anvendelse. I tillegg står du fritt til å velge valgfag.

En viktig del av tredje året er bacheloroppgaven, det avsluttende emnet på ingeniørutdanningen. Sammen med andre studenter skal du løse en reell ingeniørfaglig problemstilling med den kunnskapen du har opparbeidet deg gjennom studiet. Her viser du at du behersker å være ingeniør.

Skaff deg internasjonal erfaring

Du kan ta deler av anvendt mikro- og nanoteknologi i utlandet. Å studere eller ta praksis i utlandet kan gi deg mulighet til å utvide din internasjonale kompetanse, språkferdigheter, personlige egenskaper og omstillingsevne. Det kan også gjøre deg mer attraktiv på arbeidsmarkedet. Vi har avtaler med utenlandske universiteter, høyskoler og praksisinstitusjoner tilpasset ditt studium.

Mangler du fordypning i matematikk og fysikk?

Har du generell studiekompetanse, men mangler fordypning i matematikk og fysikk, kan vi hjelpe deg med disse tilbudene:

Videre utdanning

Etter treårig bachelor kan du fortsette videre på vår unike Master i mikro- og nanosystemteknologi. HSN tilbyr også en Joint international master i Smart Systems Integration. Begge masterløpene gjør deg til spesialist innen smarte systemer fundamentert på mikro- og nanoteknologi.

For deg som synes forskning er spennende, har HSN en anerkjent doktorgradsutdanning innen anvendte mikro- og nanosystemer.

 

Opptakskrav

For å kvalifisere må du ha en av følgende:

- Generell studiekompetanse og R1 (eller Matematikk S1 og S2), R2 og Fysikk 1

- Nyere godkjent toårig fagskole i tekniske fag som gir generell studiekompetanse, samt kunnskaper tilsvarende Matematikk R1 (eller Matematikk S1 og S2) og R2 og Fysikk 1.

- Bestått ettårig forkurs for ingeniør- og maritim høyskoleutdanning

- Bestått toårig teknisk fagskole (rammeplan fra 1998/99 eller tidligere ordninger)

Studieinformasjon


Heltid – Vestfold

  • Undervisningsspråk: Norsk
  • Antall semester: 6
  • Antall studieplasser 20
  • Søkekode: 222 823
  • Opptakskrav Les mer om opptakskrav
Poenggrenser ved forrige opptak

Bli student
BLI STUDENT
Vi gir deg kunnskap for fremtiden!
studentbolig
STUDENTBOLIG
Studentsamskipnaden tilbyr boliger på alle våre campus
Våre campus
CAMPUS
Mer informasjon om våre studiesteder
Studentenes A-B-C
STUDENTENES ABC
Det du trenger å vite som ny student