Bachelor i ingeniørfag – Byggdesign – Y-veien

Bachelor i ingeniørfag – Byggdesign – Y-veien

Har du relevant fagbrev og yrkesfaglig bakgrunn kan du bli ingeniør i byggdesign. Vi gir deg kompetanse til å være med på å forme omgivelsene dine. Lær å konstruere bygg som tåler all slags vær og bruker lite energi.

Søk opptak nå
Studienivå
Bachelor
Søknadsfrist
15.04.2018
Studiepoeng
180
Oppstart
Høst 2018

Hva er A-veien og Y-veien?

Y-veien er ingeniørstudier for deg med yrkesfaglig utdanning og relevant fagbrev. Har du generell studiekompetanse søker du bachelor i byggdesign a-veien.

Y-veien er et faglig og pedagogisk opplegg som bygger på din yrkesfaglig bakgrunn. Som ferdig utdannet fagarbeider sitter du med solid erfaring og kunnskaper som trengs i et fagområde hittil dominert av teoretikere. Med y-veien trenger du ikke å ta ekstra fag, sommerkurs eller tilsvarende. Fagene du mangler er bygget inn i studiet, samtidig som vi har fjernet det du allerede har lært gjennom din yrkesfaglige utdanning.

Har du generell studiekompetanse, men mangler fordypning i matematikk og fysikk, kan vi hjelpe deg med disse tilbudene:

På Høgskolen i Sørøst-Norge har vi Y-vei på alle våre ingeniørutdanninger i Porsgrunn.

Hvorfor byggdesign?

Studiet i byggdesign gir deg kompetanse til å planlegge, designe og prosjektere alle former for byggverk. Bygninger er en storforbruker av energi i samfunnet, og en del av klimaløsningen. Hvilke muligheter finnes i materialer som stål, tre og betong, og hvordan kan de utnyttes i bygg på best mulig måte?

Hva slags jobb får du?

Som byggingeniør er mulighetene mange, både nasjonalt og internasjonalt. Du kan jobbe som rådgivende ingeniør, prosjektleder, anleggsleder, planlegger og kontrollingeniør.

Hele eiendomssektoren blir din boltreplass!

Kontakt med arbeidslivet

Studiet har god og nær kontakt med næringsliv i regionen, bl.a. med forelesere fra næringslivet som sikrer at undervisningen du får er relevant for deres behov. Det gjennomføres også bedriftsbesøk til bedrifter i nærområdet. 

I tredje studieår tar du din bacheloroppgave og jobber med en problemstilling lik de du vil møte som ingeniør ute i arbeidslivet. Oppgaven gjør du som regel i samarbeid med en aktuell bedrift som studiet har tett kontakt med.

Hvert år arrangeres karrieredager på campus med besøk fra aktuelle bedrifter. I tillegg er det flere av våre kontakter som tilbyr sommerjobber til studenter.

Dette lærer du på byggdesign

Få kompetanse i å designe og planlegge bygg, og beregne bæresystemer. Du lærer om byggematerialer, energibehov og prosjektledelse, og å bruke moderne programvare for tegning og 3D-modellering.

Studiet har særlig fokus på utforming av bygg, med vekt på konstruksjon, design, energi og ledelse.

Som byggingeniør skal du ha kompetanse for å kunne delta i planlegging, prosjektering og bygging av alt vi ser i samfunnet. Studiet legger vekt på utforming/design og materialbruk i bygg og konstruksjoner i stål, tre og betong.

Skaff deg internasjonal erfaring

Du kan ta deler av Bachelor i ingeniørfag - Byggdesign i utlandet. Å studere eller ta praksis i utlandet kan gi deg mulighet til å utvide din internasjonale kompetanse, språkferdigheter, personlige egenskaper og omstillingsevne. Det kan også gjøre deg mer attraktiv på arbeidsmarkedet. Vi har avtaler med utenlandske universiteter, høyskoler og praksisinstitusjoner tilpasset ditt studium.

Videre utdanningsmuligheter

Vil du fortsette studiene? Etter bachelorgrad i byggdesign er du kvalifisert for masterstudier i både inn- og utland.

Organisering

Undervisningen varierer mellom teori og praksis – fra forelesninger, veiledninger og øvinger til prosjektarbeid, lab-arbeid og selvstudium.

Opptakskrav

Relevant fagbrev som bygger på relevant toårig yrkesfaglig utdanning. Her finner du en oversikt over hvilke fagbrev som er relevante for dette studiet.
Mer om opptakskrav og poengberegning for y-veien.

Studieinformasjon


Heltid – Porsgrunn

Poenggrenser ved forrige opptak

Bli student
BLI STUDENT
Vi gir deg kunnskap for fremtiden!
studentbolig
STUDENTBOLIG
Studentsamskipnaden tilbyr boliger på alle våre campus
Våre campus
CAMPUS
Mer informasjon om våre studiesteder
Studentenes A-B-C
STUDENTENES ABC
Det du trenger å vite som ny student