Bachelor i ingeniørfag – dataingeniør - sikkerhet og nettverk

Bachelor i ingeniørfag – dataingeniør - sikkerhet og nettverk

Fremtiden er kunstig intelligens, cyber security og IoT. Dataingeniøren er klar for å møte morgendagens behov innen programutvikling, nettverk og sikkerhet.

Legg varsel i kalenderen min
Studienivå
Bachelor
Søknadsfrist
15.04.2019
Studiepoeng
180
Oppstart
Høst 2019

Hvorfor dataingeniør - sikkerhet og nettverk?

Dette studiet spesialiserer deg først og fremst på sikkerhet og nettverk (cyber security). Du får også spesialiseringsemner innen tingenes internett (IoT).

Som solid grunnlag for dette får du grundig kompetanse innen programmering og konstruksjon av datamaskiner. Er du interessert i arbeid som krever at du vet hvordan de digitale systemene som omgir oss fungerer og hvordan du lager, endrer og sikrer slike? Da er dette studiet for deg.

Hva slags jobb får du?

Som dataingeniører jobber du med oppgaver i privat og offentlig sektor, som ansatt, innleid konsulent eller via eksterne tjenestetilbydere. Du vil jobbe med drift, utvikling eller forskning og kan f.eks. ansettes som systemutvikler, programmerer, nettverksadministrator eller konsulent. Flere skaper også sin egen arbeidsplass.

Kontakt med arbeidslivet

Vi samarbeider med eksterne bedrifter og organisasjoner om gjesteforelsninger og gjennomføring av hovedprosjekt (bacheloroppgave).

I tillegg har vi en næringsbachelor hvor det tredje året strekkes over to år og kombineres med utplassering i bedrift/organisasjon (50%). Noen studenter blir også tilbudt yrkesrelevante deltidsstillinger.

Dette lærer du hos oss

I løpet av studietiden vil du få en integrert og helhetlig utdanning, med sammenheng mellom arbeidsmetoder, emner, teori og praksis. Studiet er svært allsidig og har spesielt fokus på programmering, nettverk og sikkerhet.

Ved å kombinere teoretiske og praktiske øvelser, som gjøres både individuelt og gruppevis, blir du godt forberedt til å dekke samfunnets behov for grunnleggende dataingeniørkompetanse, og til videre kompetanseutvikling/studier.

Du skal bli i stand til å løse problemer, drifte og utvikle produkter/tjenester med hensyn til omgivelsene og bidra til faglig diskusjon, refleksjon og formidling.

Skaff deg internasjonal erfaring

Du kan ta deler av Bachelor i ingeniørfag - dataingeniør - sikkerhet og nettverk i utlandet. Å studere eller ta praksis i utlandet kan gi deg mulighet til å utvide din internasjonale kompetanse, språkferdigheter, personlige egenskaper og omstillingsevne. Det kan også gjøre deg mer attraktiv på arbeidsmarkedet. Vi har avtaler med utenlandske universiteter, høyskoler og praksisinstitusjoner tilpasset ditt studium.

Mangler du fordypning i matematikk og fysikk?

Har du generell studiekompetanse, men mangler fordypning i matematikk og fysikk, kan vi hjelpe deg med disse tilbudene:

Videre utdanning

Etter fullført bachelor i ingeniørfag, kan du fortsette med mastergradsstudier (to år) i inn- og utland. Se hvilke masterutdanninger vi tilbyr innen ingeniørfag her.

Opptakskrav

For å kvalifisere må du ha en av følgende:

- Generell studiekompetanse og R1 (eller Matematikk S1 og S2), R2 og Fysikk 1

- Nyere godkjent toårig fagskole i tekniske fag som gir generell studiekompetanse, samt kunnskaper tilsvarende Matematikk R1 (eller Matematikk S1 og S2) og R2 og Fysikk 1.

- Bestått ettårig forkurs for ingeniør- og maritim høyskoleutdanning

- Bestått toårig teknisk fagskole (rammeplan fra 1998/99 eller tidligere ordninger)

 

Legg varsel i kalenderen min

Studieinformasjon


Heltid – Vestfold

  • Undervisningsspråk: Norsk
  • Antall semester: 6
  • Antall studieplasser 20
  • Søkekode: 222 004
  • Opptakskrav Les mer om opptakskrav
Poenggrenser ved forrige opptak

 

Bli student
BLI STUDENT
Vi gir deg kunnskap for fremtiden!
studentbolig
STUDENTBOLIG
Studentsamskipnaden tilbyr boliger på alle våre campus
Våre campus
CAMPUS
Mer informasjon om våre studiesteder
FAQ. Icon.
OFTE STILTE SPØRSMÅL
Svar på det du lurer på som ny student