Bachelor i ingeniørfag – dataingeniør - sikkerhet og nettverk

Bachelor i ingeniørfag – dataingeniør - sikkerhet og nettverk

Fremtiden er kunstig intelligens, cyber security og IoT. Dataingeniøren er klar for å møte morgendagens behov innen programutvikling, nettverk og sikkerhet.

Legg varsel i kalenderen min
Studienivå
Bachelor
Søknadsfrist
15.04.2020
Studiepoeng
180
Oppstart
Høst 2020

Hvorfor dataingeniør - sikkerhet og nettverk?

Én av tre toppledere i Norden opplever dataangrep som en av hovedtruslene mot bedriften de leder, viste en undersøkelse fra KPMG sommeren 2018. Hvis du virkelig vil ha en utdanning for fremtiden, kan dette være studiet for deg.

Du spesialiserer deg først og fremst på sikkerhet og nettverk (cyber security). I tillegg får du spesialiseringsemner innen tingenes internett (IoT).

Grunnleggende programmering og konstruksjon av datamaskiner lærer du også om. Er du interessert i en jobb som krever at du vet hvordan de digitale systemene som omgir oss fungerer? Hvordan du lager, forandrer og sikrer dem? Da er dette studiet for deg.

Underveis i studiet får du muligheten til å vise frem det du kan, sammen med andre ingeniørstudenter på studentmessen USNexpo.

Hva slags jobb får du?

Som dataingeniører kan du jobbe med oppgaver i privat og offentlig sektor. Du kan være ansatt eller innleid. Kanskje starter du ditt eget firma, eller blir en del av et konsulentselskap,

Den solide og brede utdannelsen din gjør at du kan ansettes som systemutvikler, programmerer, nettverksadministrator eller konsulent.

Gjennom studiet får du også trening i prosjektledelse, og flere tidligere studenter jobber nettopp som prosjektledere.

Kontakt med arbeidslivet

Vi samarbeider med eksterne bedrifter og organisasjoner om gjesteforelsninger og gjennomføring av hovedprosjekt (bacheloroppgave).

I tillegg har vi en næringsbachelor hvor det tredje året strekkes over to år og kombineres med utplassering i bedrift/organisasjon (50%). Noen studenter blir også tilbudt yrkesrelevante deltidsstillinger.

Dette lærer du hos oss

I løpet av studietiden vil du få en integrert og helhetlig utdanning, med sammenheng mellom arbeidsmetoder, emner, teori og praksis. Studiet er svært allsidig og har spesielt fokus på programmering, nettverk og sikkerhet.

Ved å kombinere teoretiske og praktiske øvelser, som gjøres både individuelt og gruppevis, blir du godt forberedt til å dekke samfunnets behov for grunnleggende dataingeniørkompetanse, og til videre kompetanseutvikling/studier.

Du skal bli i stand til å løse problemer, drifte og utvikle produkter/tjenester med hensyn til omgivelsene og bidra til faglig diskusjon, refleksjon og formidling.

Skaff deg internasjonal erfaring

Du kan ta deler av Bachelor i ingeniørfag - dataingeniør - sikkerhet og nettverk i utlandet. Å studere eller ta praksis i utlandet kan gi deg mulighet til å utvide din internasjonale kompetanse, språkferdigheter, personlige egenskaper og omstillingsevne. Det kan også gjøre deg mer attraktiv på arbeidsmarkedet. Vi har avtaler med utenlandske universiteter, høyskoler og praksisinstitusjoner tilpasset ditt studium.

Mangler du fordypning i matematikk og fysikk?

Har du generell studiekompetanse, men mangler fordypning i matematikk og fysikk, kan vi hjelpe deg med disse tilbudene:

Videre utdanning

Etter fullført bachelor i ingeniørfag, kan du fortsette med mastergradsstudier (to år) i inn- og utland. Se hvilke masterutdanninger vi tilbyr innen ingeniørfag her.

Opptakskrav

For å kvalifisere må du ha en av følgende:

- Generell studiekompetanse og R1 (eller Matematikk S1 og S2), R2 og Fysikk 1

- Nyere godkjent toårig fagskole i tekniske fag som gir generell studiekompetanse, samt kunnskaper tilsvarende Matematikk R1 (eller Matematikk S1 og S2) og R2 og Fysikk 1.

- Bestått ettårig forkurs for ingeniør- og maritim høyskoleutdanning

- Bestått toårig teknisk fagskole (rammeplan fra 1998/99 eller tidligere ordninger)

 

Legg varsel i kalenderen min

Studieinformasjon


Heltid – Vestfold

  • Undervisningsspråk: Norsk
  • Antall semester: 6
  • Antall studieplasser 60
  • Søkekode: 222 004
  • Opptakskrav Les mer om opptakskrav
Poenggrenser ved forrige opptak

 

Bli student
BLI STUDENT
Vi gir deg kunnskap for fremtiden!
studentbolig
STUDENTBOLIG
Studentsamskipnaden tilbyr boliger på alle våre campus
Våre campus
CAMPUS
Mer informasjon om våre studiesteder
FAQ. Icon.
OFTE STILTE SPØRSMÅL
Svar på det du lurer på som ny student