Bachelor i ingeniørfag – dataingeniør

Bachelor i ingeniørfag – dataingeniør

Bli dataingeniør med spesialisering i "Virtuelle systemer" eller «Embedded Systems», og få solide kunnskaper i både program- og maskinvare.

Legg varsel i kalenderen min
Studienivå
Bachelor
Søknadsfrist
15.04.2020
Studiepoeng
180
Oppstart
Høst 2020

Hvorfor dataingeniør?

Noen liker å programmere store systemer, andre er mest glad i å jobbe med små duppeditter. Hos oss lærer du hvordan du gjør begge deler.

Du trenger ikke være interessert i data for å se at samfunnet blir stadig mer digitalt. En ting er å bruke teknologien, noe annet er å forstå systemene bak, og være i stand til å skape nye løsninger. Allerede et par uker etter studiestart vil du ha laget ditt første dataprogram hos oss. Vi lærer deg også om 3D og virtuelle systemer.

I tillegg til konkrete tekniske emner, vil du også lære metoder for planlegging og utforming av større komplekse systemer. I løpet av studiet får du muligheten til å samarbeide med elektro- og maskiningeniørstudenter i forbindelse med tverrfaglige prosjekter.

Dataingeniørutdanningen på Kongsberg har godt rykte hos industrien og næringslivet. Vi samarbeider med mange store og små teknologibedrifter i Kongsberg. Kongsberg Gruppen, som er en av våre samarbeidspartnere, ble kåret til en av landets mest attraktive arbeidsgivere for ingeniører.

 

Hva slags jobb får du?

Samfunnet trenger dataingeniører. Som student ved datastudiet på Kongsberg får du en bred og grunnleggende utdanning innen området. Nettopp bredden gir deg mange muligheter når du skal velge yrke, arbeidssted og bransje.

Tidligere studenter jobber som systemutviklere, driftsansvarlige, rådgivere og konsulenter i industrien. Noen jobber også i offentlig virksomhet og i konsulentselskaper. Du kan få tekniske arbeidsoppgaver innen planlegging og prosjektering. Kanskje vil du heller jobbe med service og vedlikehold, forskning og utvikling, eller drift?

Dataingeniører kan også jobbe med administrasjon, ledelse, markedsføring, økonomisk styring, instruksjon og undervisning.

Kontakt med arbeidslivet

Bacheloroppgaven i siste studieår gjennomføres på oppdrag fra den lokale industrien. I tillegg til å få innsikt i problemstillinger industrien har, er det en unik mulighet til å knytte kontakter og til å vise seg fram for potensielle arbeidsgivere. Vi bruker også gjesteforelesere og caseoppgaver fra næringslivet i andre emner.

Dette lærer du på dataingeniørstudiet

Studiet baseres på objektorientert metodikk for utvikling av maskinvare så vel som programvare. I utdanningen legger vi vekt på å lære deg å anvende teoretisk kunnskap til å løse praktiske oppgaver, og allerede etter et par uker som student vil du ha laget ditt første dataprogram.

Du kan velge mellom to studieretninger:

Embedded systems
I studieretningen Embedded systems utvikler vi hardware-nære systemer med mikrokontrollere og programmerbar hardware (FPGA).

Virtuelle systemer
I studieretningen Virtuelle systemer brukes de grunnleggende ferdighetene til å lage modeller og simuleringer som kan vises frem i 3D i virtuelle verdener. Virtuelle systemer passer for deg som allerede har en viss interesse for programmering og mulighetene forbundet med det, og som ønsker å knytte dette mot systemer som inneholder virtuelle elementer og 3D-grafikk. Det du lærer kan også enkelt anvendes i utvikling av andre typer programvare.

Nytt valgemne: Høsten 2018 får data- og elektrostudentene  tilbud om emnet "Innføring i datasikkerhet" som et av flere valgemner i 5. semester. 

Skaff deg internasjonal erfaring

Du kan ta deler av dataingeniørstudiet i utlandet.
For deg som går studietretningen Embedded Systems finnes følgende utvekslingsavtaler.
For deg som går studieretningen Virtuelle Systemer finnes følgende utvekslingsavtaler.

Å studere eller ta praksis i utlandet kan gi deg mulighet til å utvide din internasjonale kompetanse, språkferdigheter, personlige egenskaper og omstillingsevne. Det kan også gjøre deg mer attraktiv på arbeidsmarkedet. Vi har avtaler med utenlandske universiteter, høyskoler og praksisinstitusjoner tilpasset ditt studium.

Mangler du fordypning i matematikk og fysikk?

For å være kvalifisert til opptak til ingeniørutdanningene kreves det en spesiell kompetanse i realfag (Se punkt om Opptakskrav).

Har du generell studiekompetanse, men mangler fordypning i matematikk og fysikk, kan du kvalifisere deg gjennom følgende alternativer:

Alternativ opptaksvei:

  • TRES (tresemester)

Kvalifiseringskurs:

Videre utdanning

Med en dataingeniørutdanning, kvalifiserer du som søker til de fleste av USNs masterstudier. På Kongsberg finner du Systems Engineering med Embedded systems, Systems Engineering med Industriell økonomi, og Systems Engineering – Industrimaster. Se en oversikt over våre mastertilbud innen ingeniørfag her.

Videre kan du ta masterutdanning ved andre høgskoler og universiteter i Norge og i utlandet. Noen av disse krever at du velger fordypning i Matematikk 3 som ett av dine valgfag og de fleste har et karakterkrav på C i snitt.

Opptakskrav

For å kvalifisere må du ha en av følgende:

- Generell studiekompetanse, Matematikk R1 (eller Matematikk S1 og S2), R2 og Fysikk 1

- Nyere godkjent toårig fagskole i tekniske fag som gir generell studiekompetanse, samt kunnskaper tilsvarende Matematikk R1 (eller Matematikk S1 og S2) og R2 og Fysikk 1.

- Bestått ettårig forkurs for ingeniør- og maritim høyskoleutdanning

- Bestått toårig teknisk fagskole (rammeplan fra 1998/99 eller tidligere ordninger)

 

Legg varsel i kalenderen min

Studieinformasjon


Heltid – Kongsberg

  • Undervisningsspråk: Norsk og engelsk
  • Antall semester: 6
  • Antall studieplasser 60
  • Søkekode: 222 503
  • Opptakskrav Les mer om opptakskrav
Poenggrenser ved forrige opptak

 

Bli student
BLI STUDENT
Vi gir deg kunnskap for fremtiden!
studentbolig
STUDENTBOLIG
Studentsamskipnaden tilbyr boliger på alle våre campus
Våre campus
CAMPUS
Mer informasjon om våre studiesteder
FAQ. Icon.
OFTE STILTE SPØRSMÅL
Svar på det du lurer på som ny student