Bachelor i ingeniørfag – dataingeniør

Bachelor i ingeniørfag – dataingeniør

Bli dataingeniør med spesialisering i "Virtuelle systemer" eller «Embedded Systems», og få solide kunnskaper i både program- og maskinvare.

Søk opptak nå
Studienivå
Bachelor
Søknadsfrist
15.04.2018
Studiepoeng
180
Oppstart
Høst 2018

Hvorfor dataingeniør?

Vi går mot et stadig mer digitalisert samfunn, og det er et økende behov for teknologer med kompetanse innen området. En dataingeniørutdanning gir deg en bred og grunnleggende utdanning som gjør deg i stand til å være med å påvirke utviklingen, og løse små og store utfordringer i samfunnet. Den gir deg mange muligheter med tanke på både yrkesvalg, arbeidssted og bransje.

Dataingeniørutdanningen på Kongsberg er anerkjent hos industri og næringsliv, og  har et godt samarbeid med ledende teknologibedrifter på Kongsberg.

Hva slags jobb får du?

Tidligere studenter jobber som systemutviklere, driftsansvarlige, rådgivere og konsulenter i industrien, i offentlig virksomhet og i konsulentselskaper. Du kan få tekniske arbeidsoppgaver innen planlegging og prosjektering, service og vedlikehold, forskning og utvikling, drift og vedlikehold. Du kan også jobbe med administrasjon, arbeidsledelse, markedsføring, økonomisk styring, instruksjon og undervisning.

Kontakt med arbeidslivet

Bacheloroppgaven i siste studieår gjennomføres på oppdrag fra den lokale industrien. I tillegg til å få innsikt i problemstillinger industrien har, er det en unik mulighet til å knytte kontakter og til å vise seg fram for potensielle arbeidsgivere. Vi bruker også gjesteforelesere og caseoppgaver fra næringslivet i andre emner.

Dette lærer du på dataingeniørstudiet

Studiet baseres på objektorientert metodikk for utvikling av maskinvare så vel som programvare. I utdanningen legger vi vekt på å lære deg å anvende teoretisk kunnskap til å løse praktiske oppgaver, og allerede etter et par uker som student vil du ha laget ditt første dataprogram.

Du kan velge mellom to studieretninger:

Embedded systems
I studieretningen Embedded systems utvikler vi hardware-nære systemer med mikrokontrollere og programmerbar hardware (FPGA).

Virtuelle systemer
I studieretningen Virtuelle systemer brukes de grunnleggende ferdighetene til å lage modeller og simuleringer som kan vises frem i 3D i virtuelle verdener. Virtuelle systemer passer for deg som allerede har en viss interesse for programmering og mulighetene forbundet med det, og som ønsker å knytte dette mot systemer som inneholder virtuelle elementer og 3D-grafikk. Det du lærer kan også enkelt anvendes i utvikling av andre typer programvare.

Skaff deg internasjonal erfaring

Du kan ta deler av dataingeniørstudiet i utlandet.
For deg som går studietretningen Embedded Systems finnes følgende utvekslingsavtaler.
For deg som går studieretningen Virtuelle Systemer finnes følgende utvekslingsavtaler.

Å studere eller ta praksis i utlandet kan gi deg mulighet til å utvide din internasjonale kompetanse, språkferdigheter, personlige egenskaper og omstillingsevne. Det kan også gjøre deg mer attraktiv på arbeidsmarkedet. Vi har avtaler med utenlandske universiteter, høyskoler og praksisinstitusjoner tilpasset ditt studium.

Mangler du fordypning i matematikk og fysikk?

For å være kvalifisert til opptak til ingeniørutdanningene kreves det en spesiell kompetanse i realfag (Se punkt om Opptakskrav).

Har du generell studiekompetanse, men mangler fordypning i matematikk og fysikk, kan du kvalifisere deg gjennom følgende alternativer:

Alternativ opptaksvei:

  • TRES (tresemester)

Kvalifiseringskurs:

Videre utdanning

Med en dataingeniørutdanning, kvalifiserer du som søker til de fleste av HSNs masterstudier. På Kongsberg finner du Systems Engineering med Embedded systems, Systems Engineering med Industriell økonomi, og Systems Engineering – Industrimaster. Se en oversikt over våre mastertilbud innen ingeniørfag her.

Videre kan du ta masterutdanning ved andre høgskoler og universiteter i Norge og i utlandet. Noen av disse krever at du velger fordypning i Matematikk 3 som ett av dine valgfag og de fleste har et karakterkrav på C i snitt.

.  

Opptakskrav

For å kvalifisere må du ha en av følgende:

- Generell studiekompetanse og R1 (eller Matematikk S1 og S2), R2 og Fysikk 1

- Nyere godkjent toårig fagskole i tekniske fag som gir generell studiekompetanse, samt kunnskaper tilsvarende Matematikk R1 (eller Matematikk S1 og S2) og R2 og Fysikk 1.

- Bestått ettårig forkurs for ingeniør- og maritim høyskoleutdanning

- Bestått toårig teknisk fagskole (rammeplan fra 1998/99 eller tidligere ordninger)

 

Studieinformasjon


Heltid – Kongsberg

  • Undervisningsspråk: Norsk og engelsk
  • Antall semester: 6
  • Antall studieplasser 35
  • Søkekode: 222 503
  • Opptakskrav Les mer om opptakskrav
Poenggrenser ved forrige opptak

Bli student
BLI STUDENT
Vi gir deg kunnskap for fremtiden!
studentbolig
STUDENTBOLIG
Studentsamskipnaden tilbyr boliger på alle våre campus
Våre campus
CAMPUS
Mer informasjon om våre studiesteder
Studentenes A-B-C
STUDENTENES ABC
Det du trenger å vite som ny student