Vis studievalg
Bachelor i ingeniørfag – dataingeniør

Bachelor i ingeniørfag – dataingeniør

Bli dataingeniør med spesialisering i "Virtuelle systemer" eller «Embedded Systems», og få solide kunnskaper i både program- og maskinvare.

Legg varsel i kalenderen min
Studienivå
Bachelor
Søknadsfrist
15.04.2018
Studiepoeng
180
Oppstart
Høst 2018

Hvorfor dataingeniør?

Dataingeniørutdanningen hos oss er anerkjent i industri og næringsliv. Som vertskap for mange av landets ledende teknologibedrifter har Kongsberg et bredt og avansert kompetansemiljø innen teknologi. I dataingeniørutdannelsen er fokuset på de grunnleggende elementene i et datasystem.

Embedded systems
I studieretningen Embedded systems utvikler vi hardware-nære systemer med mikrokontrollere og programerbar hardware (FPGA). Næringslivet har et stort behov for ingeniører med kompetanse på Embedded Systems.

Virtuelle systemer
I studieretningen Virtuelle systemer brukes de grunnleggende ferdighetene til å lage modeller og simuleringer som kan vises frem i 3D i virtuelle verdener.

Virtuelle systemer passer for deg som allerede har en viss interesse for programmering og mulighetene forbundet med det, og som ønsker å knytte dette mot systemer som inneholder virtuelle elementer og 3D-grafikk. Det du lærer kan også enkelt anvendes i utvikling av andre typer programvare.

Hva slags jobb får du?

Tidligere studenter jobber som systemutviklere, driftsansvarlige, rådgivere og konsulenter i industrien, i offentlig virksomhet og i konsulentselskaper. Du kan få tekniske arbeidsoppgaver innen planlegging og prosjektering, service og vedlikehold, forskning og utvikling, drift og vedlikehold. Du kan også jobbe med administrasjon, arbeidsledelse, markedsføring, økonomisk styring, instruksjon og undervisning.

Kontakt med arbeidslivet

Du vil få mulighet til å gjennomføre en halvårig bacheloroppgave på oppdrag fra den lokale industrien. Dette er en unik mulighet til å knytte kontakter og mange ansettes av bedriften de skriver oppgave for. Vi bruker også gjesteforelesere og caseoppgaver fra næringslivet.

Dette lærer du på dataingeniørstudiet

Allerede etter et par uker som student vil du ha laget ditt første dataprogram. I utdanningen legger vi vekt på å lære deg å anvende teoretisk kunnskap til å løse praktiske oppgaver. Du får være med på mye prosjektarbeid i løpet av ingeniørstudiet, og vi vektlegger anvendelsen av teoretisk kunnskap til å løse praktiske oppgaver. Dataingeniørutdanningen avsluttes med et hovedprosjekt som du skal gjennomføre på oppdrag fra industrien.

Studiet baseres på objektorientert metodikk for utvikling av maskinvare så vel som programvare. Du vil få en utdanning med kunnskaper og ferdigheter innen utvikling av systemer som består av maskinvare og programvare.

Undervisningen baserer seg på kombinasjoner av forelesninger, regneøvinger i grupper der dette er hensiktsmessig, laboratoriearbeider og prosjektarbeider i små grupper.

Skaff deg internasjonal erfaring

Du kan ta deler av Bachelor i ingeniørfag - Dataingeniør i utlandet.
For deg som går studietretningen Embedded Systems finnes følgende utvekslingsavtaler.
For deg som går studieretningen Virtuelle Systemer finnes følgende utvekslingsavtaler.

Å studere eller ta praksis i utlandet kan gi deg mulighet til å utvide din internasjonale kompetanse og omstillingsevne. Det kan gjøre deg mer attraktiv på arbeidsmarkedet. HSN har avtaler med universiteter og høyskoler over hele verden som gjør det mulig for deg som student å reise ut.

Mangler du fordypning i matematikk og fysikk?

Har du generell studiekompetanse, men mangler fordypning i matematikk og fysikk, kan vi hjelpe deg med disse tilbudene:

Videre utdanning

Dataingeniørutdanningen gir tilgang til mange masterutdanninger både i Norge og utlandet. Vi tilbyr Systems engineering med Embedded systems og International Masters Programme in Advanced Computing Technologies and Systems (IMPACTS).


Opptakskrav

For å kvalifisere må du ha:

- Generell studiekompetanse og R1, R2 og Fysikk 1 eller
- 1-årig forkurs for ingeniør og sivilingeniørutdanning eller
- 2-årig teknisk fagskole (spesielle regler gjelder)

Legg varsel i kalenderen min

Studieinformasjon


Heltid – Kongsberg

  • Undervisningsspråk: Norsk og engelsk
  • Antall semester: 6
  • Antall studieplasser 25
  • Søkekode: 222 503
  • Opptakskrav Les mer om opptakskrav
Poenggrenser ved forrige opptak

Bli student
BLI STUDENT
Vi gir deg kunnskap for fremtiden!
studentbolig
STUDENTBOLIG
Studentsamskipnaden tilbyr boliger på alle våre campus
Våre campus
CAMPUS
Mer informasjon om våre studiesteder
Studentenes A-B-C
STUDENTENES ABC
Det du trenger å vite som ny student