Vis studievalg
Bachelor i ingeniørfag – datateknikk

Bachelor i ingeniørfag – datateknikk

Bli en dataingeniør med grunnleggende kunnskaper om og ferdigheter i programutvikling, nettverk og sikkerhet, med spesialiseringsemner innen sikkerhet (cyber security), tingenes internett (IoT) og/eller kunstig intelligens (AI).

Legg varsel i kalenderen min
Studienivå
Bachelor
Søknadsfrist
15.04.2018
Studiepoeng
180
Oppstart
Høst 2018

Hvorfor datateknikk?

Det finnes mange datateknologiske studier som sikter mot bestemte bruksområder (f.eks. informasjonssystemer, automasjons-systemer, smarte produkter). Dette studiet er derimot generelt og tar for seg teknologi som ligger til grunn for (og kan anvendes på) alle disse områdene.

Studiet har likevel (generelt anvendelige) spesialiseringer, først og fremst nettverk og sikkerhet (cybersecurity), men også tingenes internett (Internet of Things) og kunstig intelligens (AI).

Hva slags jobb får du?

Som dataingeniører jobber du med oppgaver i privat og offentlig sektor, som ansatt, innleid konsulent eller via eksterne tjenestetilbydere. Du vil jobbe med drift, utvikling eller forskning og kan f.eks. ansettes som systemutvikler, programmerer, nettverksadministrator eller konsulent. Flere skaper også sin egen arbeidsplass.

Kontakt med arbeidslivet

Vi samarbeider med eksterne bedrifter og organisasjoner om gjesteforelsninger og gjennomføring av hovedprosjekt (bacheloroppgave).

I tillegg har vi en alternativ studieordning hvor det tredje året strekkes over to år og kombineres med utplassering i bedrift/organisasjon (50%). Noen studenter blir også tilbudt yrkesrelevante deltidsstillinger.

Dette lærer du hos oss

I løpet av studietiden vil du få en integrert og helhetlig utdanning, med sammenheng mellom arbeidsmetoder, emner, teori og praksis. Studiet er svært allsidig og har spesielt fokus på programmering, nettverk og sikkerhet.

Ved å kombinere teoretiske og praktiske øvelser, som gjøres både individuelt og gruppevis, blir du godt forberedt til å dekke samfunnets behov for grunnleggende dataingeniørkompetanse, og til videre kompetanseutvikling/studier.

Du skal bli i stand til å løse problemer, drifte og utvikle produkter/tjenester med hensyn til omgivelsene og bidra til faglig diskusjon, refleksjon og formidling.

Skaff deg internasjonal erfaring

Du kan ta deler av Bachelor i ingeniørfag - datateknikk i utlandet. Å studere eller ta praksis i utlandet kan gi deg mulighet til å utvide din internasjonale kompetanse og omstillingsevne. Det kan gjøre deg mer attraktiv på arbeidsmarkedet. HSN har avtaler med universiteter og høyskoler over hele verden som gjør det mulig for deg som student å reise ut.

Mangler du fordypning i matematikk og fysikk?

Har du generell studiekompetanse, men mangler fordypning i matematikk og fysikk, kan vi hjelpe deg med disse tilbudene:

Videre utdanning

Etter fullført bachelor i ingeniørfag, kan du fortsette med mastergradsstudier (to år) i inn- og utland. Se hvilke masterutdanninger vi tilbyr innen ingeniørfag her.

Opptakskrav

For å kvalifisere må du ha:

- Generell studiekompetanse og R1, R2 og Fysikk 1 eller
- 1-årig forkurs for ingeniør og sivilingeniørutdanning eller
- 2-årig teknisk fagskole (spesielle regler gjelder)

Legg varsel i kalenderen min

Studieinformasjon


Heltid – Vestfold

  • Undervisningsspråk: Norsk
  • Antall semester: 6
  • Antall studieplasser 20
  • Søkekode: 222 004
  • Opptakskrav Les mer om opptakskrav
Poenggrenser ved forrige opptak

Bli student
BLI STUDENT
Vi gir deg kunnskap for fremtiden!
studentbolig
STUDENTBOLIG
Studentsamskipnaden tilbyr boliger på alle våre campus
Våre campus
CAMPUS
Mer informasjon om våre studiesteder
Studentenes A-B-C
STUDENTENES ABC
Det du trenger å vite som ny student