Vis studievalg
Bachelor i ingeniørfag - elektroingeniør

Bachelor i ingeniørfag - elektroingeniør

Bli elektroingeniør med spesialisering i "Kybernetikk og mekatronikk" eller "Signalbehandling". Lær faget i tett samarbeid med teknologiske bedrifter på Kongsberg.

Legg varsel i kalenderen min
Studienivå
Bachelor
Søknadsfrist
15.04.2018
Studiepoeng
180
Oppstart
Høst 2018

Hvorfor elektroingeniør?

Dette er en ingeniørutdanning som gir deg mange valg videre i yrkeslivet. Selve ingeniørstudiet skjer i tett samarbeid med teknologiske bedrifter på Kongsberg, og mange får jobbtilbud etter å ha jobbet med bacheloroppgaven for en bedrift.

Hva slags jobb får du?

Ingeniører med bakgrunn i Kybernetikk og mekatronikk har mange jobbmuligheter innenfor blant annet produktutvikling og teknisk design, drift og vedlikehold i automatisert industri (som mekanisk-, prosess-, næringsmiddelindustri, offshore etc.), instrumentering, automatisering og styring av prosesser, konstruksjons- og konsulentbedrifter og teknisk salg.

Industrien i Kongsbergregionen har et vedvarende behov for nye ingeniører med kunnskaper innenfor områdene kybernetikk, mekatronikk og signalbehandling. Om du får jobb i et stort firma vil du typisk jobbe i et team av flere ingeniører og være med på å løse en deloppgave innen et større prosjekt. Når du tilegner deg erfaring vil du få mer ansvar og kanskje ende som prosjektleder. Om du velger å jobbe i et mindre firma kan du få ansvar for det meste relatert til ditt fagområde. Andre muligheter er å arbeide som salgs- eller serviceingeniør, eller du kan starte eget firma.

Kontakt med arbeidslivet

Flere av våre fag benytter undervisere fra lokal industri. Disse har lang erfaring innen sitt fagområde, og sikrer at den undervisningen du får er relevant for næringslivets behov. Bedriftsbesøk er også en naturlig del av mange fag. Slike besøk vil gi deg et innblikk i virkeligheten som du vanskelig får ved bare å være på skolen. De beste ingeniørstudentene får tilbud om sommerjobb hos en av de store bedriftene i området.

I tredje studieår tar du din bacheloroppgave og jobber med en problemstilling lik de du vil møte som ingeniør ute i arbeidslivet. Oppgaven gjøres ofte med en bedrift som oppdragsgiver, og mange av våre studenter har sikret seg fast jobb i den bedriften de tar bacheloroppgaven hos.

Dette lærer du på elektroingeniørstudiet

Første og andre studieår er felles for de som velger mekatronikk og kybernetikk, og de som velger signalbehandling. Her lærer du hvordan man utvikler og designer analog og digital elektronikk, kontrollsystemer, kommunikasjonssystemer, hvordan man programmerer mikrokontrollere og lager grensesnitt mot den fysiske verdenen, i tillegg til at du lærer fag som matematikk og fysikk. 

Som avslutning på ingeniørstudiet, gjennomfører alle ingeniørstudentene bacheloroppgaven i siste studieår. Dette gir deg mulighet til å anvende de kunnskapene du har tilegnet deg gjennom ingeniørstudiet til å løse en konkret oppgave. Du får trening i å forholde deg til en industriell partner, og vellykkede bacheloroppgaver munner også ofte ut i jobbtilbud. 
Spesialiseringen foregår i tredje studieår, som beskrevet nedenfor: 

Kybernetikk og mekatronikk
Du får blant annet kunnskaper om konstruksjon av elektroniske kretser, kretskortkonstruksjon og -utlegg, EMC-problematikk, sensorer og aktuatorer og deres oppførsel og egenskaper, i tillegg til et fag om avanserte reguleringssystemer. 

Signalbehandling
Du får blant annet kunnskaper om, og erfaring med, ulike metoder og algoritmer som benyttes innen signalanalyse og signalprosessering. Du lærer bruk av simulering og sanntidsprosessering ved hjelp av mikrokontrollere, DSP og FPGA.

Skaff deg internasjonal erfaring

Du kan ta deler av dataingeniørstudiet i utlandet. Å studere eller ta praksis i utlandet kan gi deg mulighet til å utvide din internasjonale kompetanse og omstillingsevne. Det kan gjøre deg mer attraktiv på arbeidsmarkedet. HSN har avtaler med universiteter og høyskoler over hele verden som gjør det mulig for deg som student å reise ut.

Mangler du fordypning i matematikk og fysikk?

Har du generell studiekompetanse, men mangler fordypning i matematikk og fysikk, kan vi hjelpe deg med disse tilbudene:

Videre utdanningsmuligheter

Med en bachelorgrad i Kybernetikk/Mekatronikk og Signalbehandling, kvalifiserer du som søker til de fleste av HSNs masterstudier. På Kongsberg finner du Systems Engineering med Embedded systems, Systems Engineering med Industriell økonomi, og Systems Engineering – Industrimaster. Se en oversikt over våre mastertilbud innen ingeniørfag her.

Videre kan du ta masterutdanning ved andre høgskoler og universiteter i Norge og i utlandet. Noen av disse krever at du velger fordypning i Matematikk 3 som ett av dine valgfag.

Opptakskrav

For å kvalifisere må du ha:

- Generell studiekompetanse og R1, R2 og Fysikk 1 eller
- 1-årig forkurs for ingeniør og sivilingeniørutdanning eller
- 2-årig teknisk fagskole (spesielle regler gjelder)

Legg varsel i kalenderen min

Studieinformasjon


Heltid – Kongsberg

Poenggrenser ved forrige opptak

Bli student
BLI STUDENT
Vi gir deg kunnskap for fremtiden!
studentbolig
STUDENTBOLIG
Studentsamskipnaden tilbyr boliger på alle våre campus
Våre campus
CAMPUS
Mer informasjon om våre studiesteder
Studentenes A-B-C
STUDENTENES ABC
Det du trenger å vite som ny student