Bachelor i ingeniørfag - elektroingeniør

Bachelor i ingeniørfag - elektroingeniør

Bli elektroingeniør med spesialisering i "Kybernetikk og mekatronikk". Lær faget i tett samarbeid med teknologiske bedrifter på Kongsberg.

Søk opptak nå
Studienivå
Bachelor
Søknadsfrist
15.04.2018
Studiepoeng
180
Oppstart
Høst 2018

Hvorfor elektroingeniør?

Dette er en ingeniørutdanning som gir deg mange valg videre i yrkeslivet. Selve ingeniørstudiet skjer i tett samarbeid med teknologiske bedrifter på Kongsberg, og mange får jobbtilbud etter å ha jobbet med bacheloroppgaven for en bedrift.

Hva slags jobb får du?

Ingeniører med bakgrunn i Kybernetikk og mekatronikk har mange jobbmuligheter innenfor blant annet produktutvikling og teknisk design, drift og vedlikehold i automatisert industri (som mekanisk-, prosess-, næringsmiddelindustri, offshore etc.), instrumentering, automatisering og styring av prosesser, konstruksjons- og konsulentbedrifter og teknisk salg.

Industrien i Kongsbergregionen har et vedvarende behov for nye ingeniører med kunnskaper innenfor områdene kybernetikk, mekatronikk og signalbehandling. Om du får jobb i et stort firma vil du typisk jobbe i et team av flere ingeniører og være med på å løse en deloppgave innen et større prosjekt. Når du tilegner deg erfaring vil du få mer ansvar og kanskje ende som prosjektleder. Om du velger å jobbe i et mindre firma kan du få ansvar for det meste relatert til ditt fagområde. Andre muligheter er å arbeide som salgs- eller serviceingeniør, eller du kan starte eget firma.

Kontakt med arbeidslivet

Bacheloroppgaven i siste studieår gjennomføres på oppdrag fra den lokale industrien. I tillegg til å få innsikt i problemstillinger industrien har, og få innsikt i hvordan ingeniørene jobber, er det en unik mulighet til å knytte kontakter og til å vise seg fram for potensielle arbeidsgivere. Vi bruker også gjesteforelesere og caseoppgaver fra næringslivet i andre emner. Et eksempel er vårt valgfag "Subsea Technology" hvor fagfolk fra FMC og Aker Solutions er inne som forelesere.

Dette lærer du på elektroingeniørstudiet

I første og andre studieår lærer du hvordan man utvikler og designer analog og digital elektronikk, kontrollsystemer, kommunikasjonssystemer, hvordan man programmerer mikrokontrollere og lager grensesnitt mot den fysiske verdenen, i tillegg til at du har emner som matematikk og fysikk. 

Som avslutning på ingeniørstudiet, gjennomfører alle ingeniørstudentene bacheloroppgaven i siste studieår. Dette gir deg mulighet til å anvende de kunnskapene du har tilegnet deg gjennom ingeniørstudiet til å løse en konkret oppgave. Du får trening i å forholde deg til en industriell partner, og vellykkede bacheloroppgaver munner også ofte ut i jobbtilbud. 
Spesialiseringen i kybernetikk og mekatronikk foregår i tredje studieår.
Her tilegner du deg blant annet kunnskaper om konstruksjon av elektroniske kretser, kretskortkonstruksjon og -utlegg, EMC-problematikk, sensorer og aktuatorer og deres oppførsel og egenskaper, i tillegg til et fag om avanserte reguleringssystemer. 

Skaff deg internasjonal erfaring

Du kan ta deler av elektroingeniørstudiet i utlandet. Å studere eller ta praksis i utlandet kan gi deg mulighet til å utvide din internasjonale kompetanse, språkferdigheter, personlige egenskaper og omstillingsevne. Det kan også gjøre deg mer attraktiv på arbeidsmarkedet. Vi har avtaler med utenlandske universiteter, høyskoler og praksisinstitusjoner tilpasset ditt studium.

Mangler du fordypning i matematikk og fysikk?

For å være kvalifisert til opptak til ingeniørutdanningene kreves det en spesiell kompetanse i realfag (Se punkt om Opptakskrav).

Har du generell studiekompetanse, men mangler fordypning i matematikk og fysikk, kan du kvalifisere deg gjennom følgende alternativer:

Alternativ opptaksvei:

  • TRES (tresemester)

Kvalifiseringskurs:

Videre utdanningsmuligheter

Med en elektroingeniørutdanning, kvalifiserer du som søker til de fleste av HSNs masterstudier. På Kongsberg finner du Systems Engineering med Embedded systems, Systems Engineering med Industriell økonomi, og Systems Engineering – Industrimaster. Se en oversikt over våre mastertilbud innen ingeniørfag her.

Videre kan du ta masterutdanning ved andre høgskoler og universiteter i Norge og i utlandet. Noen av disse krever at du velger fordypning i Matematikk 3 som ett av dine valgfag og de fleste har et karakterkrav på C i snitt.

Opptakskrav

For å kvalifisere må du ha en av følgende:

- Generell studiekompetanse og R1 (eller Matematikk S1 og S2), R2 og Fysikk 1

- Nyere godkjent toårig fagskole i tekniske fag som gir generell studiekompetanse, samt kunnskaper tilsvarende Matematikk R1 (eller Matematikk S1 og S2) og R2 og Fysikk 1.

- Bestått ettårig forkurs for ingeniør- og maritim høyskoleutdanning

- Bestått toårig teknisk fagskole (rammeplan fra 1998/99 eller tidligere ordninger)

 

Studieinformasjon


Heltid – Kongsberg

Poenggrenser ved forrige opptak

Bli student
BLI STUDENT
Vi gir deg kunnskap for fremtiden!
studentbolig
STUDENTBOLIG
Studentsamskipnaden tilbyr boliger på alle våre campus
Våre campus
CAMPUS
Mer informasjon om våre studiesteder
Studentenes A-B-C
STUDENTENES ABC
Det du trenger å vite som ny student