Bachelor i ingeniørfag - elektroingeniør

Bachelor i ingeniørfag - elektroingeniør

Bli elektroingeniør med spesialisering i "Kybernetikk og mekatronikk". Lær faget i tett samarbeid med teknologiske bedrifter på Kongsberg.

Legg varsel i kalenderen min
Studienivå
Bachelor
Søknadsfrist
15.04.2020
Studiepoeng
180
Oppstart
Høst 2020

Hvorfor elektroingeniør?

Mye av det som omgir oss i hverdagen, har en elektroingeniør jobbet med. Tenk bare på mobilen din, eller når du skanner en strekkode i matbutikken. Vi har blitt så vant til at alt bare fungerer, men dette studiet vil gi deg kunnskap om hva som ligger bak. Det gir deg mange valg når du skal søke jobb etter studiet. For er det noe vi vet, så er det at det ikke blir mindre teknologi i livene våre eller i samfunnet ellers.

Du lærer om analog og digital elektronikk, om kontrollsystemer, kommunikasjonssystemer og hvordan du programmerer mikrokontrollere. Dessuten lærer du hvordan du lager grensesnitt mot den fysiske verden, der løsningene faktisk skal fungere i praksis.

Vi samarbeider med store teknologibedrifter som Kongsberg Gruppen, som er kåret til en av landets mest attraktive arbeidsgivere for ingeniører. Mange får jobbtilbud etter å ha jobbet med bacheloroppgaven for en bedrift på Kongsberg i studietiden.

Hva slags jobb får du?

Ingeniører med bakgrunn i kybernetikk og mekatronikk har mange jobbmuligheter.

Du kan arbeide med produktutvikling og teknisk design, eller med drift og vedlikehold i den automatisert industrien, som mekanisk-, prosess-, næringsmiddelindustri og offshore.

Kanskje synes du det er mest spennende å jobbe med automatisering og styring av prosesser, eller bli ansatt i konstruksjons- og konsulentbedrifter og teknisk salg.

Industrien i Kongsberg-området har hele tiden behov for nye ingeniører med kunnskaper innenfor områdene kybernetikk, mekatronikk og signalbehandling.

Dersom du får jobb i et stort firma, vil du trolig jobbe i et team med flere ingeniører. Da vil du være med på å løse en deloppgave innen et større prosjekt.

Kontakt med arbeidslivet

Bacheloroppgaven i siste studieår gjennomføres på oppdrag fra den lokale industrien. I tillegg til å få innsikt i problemstillinger industrien har, og få innsikt i hvordan ingeniørene jobber, er det en unik mulighet til å knytte kontakter og til å vise seg fram for potensielle arbeidsgivere. Vi bruker også gjesteforelesere og caseoppgaver fra næringslivet i andre emner. Et eksempel er vårt valgfag "Subsea Technology" hvor fagfolk fra FMC og Aker Solutions er inne som forelesere.

Dette lærer du på elektroingeniørstudiet

I første og andre studieår lærer du hvordan man utvikler og designer analog og digital elektronikk, kontrollsystemer, kommunikasjonssystemer, hvordan man programmerer mikrokontrollere og lager grensesnitt mot den fysiske verdenen, i tillegg til at du har emner som matematikk og fysikk. 

Som avslutning på ingeniørstudiet, gjennomfører alle ingeniørstudentene bacheloroppgaven i siste studieår. Dette gir deg mulighet til å anvende de kunnskapene du har tilegnet deg gjennom ingeniørstudiet til å løse en konkret oppgave. Du får trening i å forholde deg til en industriell partner, og vellykkede bacheloroppgaver munner også ofte ut i jobbtilbud. 
Spesialiseringen i kybernetikk og mekatronikk foregår i tredje studieår.
Her tilegner du deg blant annet kunnskaper om konstruksjon av elektroniske kretser, kretskortkonstruksjon og -utlegg, EMC-problematikk, sensorer og aktuatorer og deres oppførsel og egenskaper, i tillegg til et fag om avanserte reguleringssystemer. 

Nytt valgemne: Høsten 2018 får data - og elektrostudentene tilbud om emnet "Innføring i datasikkerhet" som et av flere valgemner i 5. semester. 

Skaff deg internasjonal erfaring

Du kan ta deler av elektroingeniørstudiet i utlandet. Å studere eller ta praksis i utlandet kan gi deg mulighet til å utvide din internasjonale kompetanse, språkferdigheter, personlige egenskaper og omstillingsevne. Det kan også gjøre deg mer attraktiv på arbeidsmarkedet. Vi har avtaler med utenlandske universiteter, høyskoler og praksisinstitusjoner tilpasset ditt studium.

Mangler du fordypning i matematikk og fysikk?

For å være kvalifisert til opptak til ingeniørutdanningene kreves det en spesiell kompetanse i realfag (Se punkt om Opptakskrav).

Har du generell studiekompetanse, men mangler fordypning i matematikk og fysikk, kan du kvalifisere deg gjennom følgende alternativer:

Alternativ opptaksvei:

  • TRES (tresemester)

Kvalifiseringskurs:

Videre utdanningsmuligheter

Med en elektroingeniørutdanning, kvalifiserer du som søker til de fleste av USNs masterstudier. På Kongsberg finner du Systems Engineering med Embedded systems, Systems Engineering med Industriell økonomi, og Systems Engineering – Industrimaster. Se en oversikt over våre mastertilbud innen ingeniørfag her.

Videre kan du ta masterutdanning ved andre høgskoler og universiteter i Norge og i utlandet. Noen av disse krever at du velger fordypning i Matematikk 3 som ett av dine valgfag og de fleste har et karakterkrav på C i snitt.

Opptakskrav

For å kvalifisere må du ha en av følgende:

- Generell studiekompetanse og R1 (eller Matematikk S1 og S2), R2 og Fysikk 1

- Nyere godkjent toårig fagskole i tekniske fag som gir generell studiekompetanse, samt kunnskaper tilsvarende Matematikk R1 (eller Matematikk S1 og S2) og R2 og Fysikk 1.

- Bestått ettårig forkurs for ingeniør- og maritim høyskoleutdanning

- Bestått toårig teknisk fagskole (rammeplan fra 1998/99 eller tidligere ordninger)

Legg varsel i kalenderen min

Studieinformasjon


Heltid – Kongsberg

Poenggrenser ved forrige opptak

 

Bli student
BLI STUDENT
Vi gir deg kunnskap for fremtiden!
studentbolig
STUDENTBOLIG
Studentsamskipnaden tilbyr boliger på alle våre campus
Våre campus
CAMPUS
Mer informasjon om våre studiesteder
FAQ. Icon.
OFTE STILTE SPØRSMÅL
Svar på det du lurer på som ny student