Bachelor i produktutvikling - Maskiningeniør

Bachelor i produktutvikling - Maskiningeniør

Lag innovative produkter med 3D-printing. Maskiningeniører er involvert både i idèfase, utviklingsfase og produksjon av de fleste produktene du bruker til daglig.

Søk opptak nå
Studienivå
Bachelor
Søknadsfrist
15.04.2018
Studiepoeng
180
Oppstart
Høst 2018

Hvorfor velge maskiningeniør?

Det er lenge siden maskiningeniørene kun ble forbundet med «maskin og mek» og olje på fingrene. Nå er det de som med sin kompetanse innen blant annet materialbruk, konstruksjonsteknikk, produktutvikling og design, 3D-modellering og 3D-printing, kan bidra med løsninger relatert til for eksempel utslipp, resirkulering, nye materialer, mindre energiforbruk og fornybar energi. Det betyr at du med kompetanse som maskiningeniør kan være med å bidra til løsninger som bringer verden noen gode steg framover.  

Ingeniørstudentene ved campus Kongsberg kan benytte et helt nytt kompositt-laboratorium, sponset av Kongsberg Gruppen.

Hva slags jobb får du?

Som maskiningeniør kan du jobbe med avanserte 3D-programmer for å tegne ulike typer produkter. Du kan også jobbe som prosjektingeniør, med analyse og beregninger av ulike problemstillinger. Slike jobber innebærer også ofte en teamleder-rolle. Du kan også få jobb som serviceingeniør hvor du vil reise rundt og foreta installasjoner, reparasjoner og vedlikehold på avansert teknisk utstyr.

Kontakt med arbeidslivet

Bacheloroppgaven i siste studieår gjennomføres på oppdrag fra den lokale industrien. I tillegg til å få innsikt i problemstillinger industrien har, og få innsikt i hvordan ingeniørene jobber, er det en unik mulighet til å knytte kontakter og til å vise seg fram for potensielle arbeidsgivere. Vi bruker også gjesteforelesere og caseoppgaver fra næringslivet i andre emner. Et eksempel er vårt valgfag "Subsea Technology" hvor fagfolk fra FMC og Aker Solutions er inne som forelesere.

Dette lærer du på maskiningeniørstudiet

Et produkt blir utsatt for mange typer belastninger, noe man må ta hensyn til under utviklingen. Vi bruker avansert programvare hvor vi sjekker at produktene tåler belastningene.  Riktig valg av materiale for produktene er avhengig av belastningene, men også av andre faktorer. Du må også tenke på hvordan du skal produsere (eller tilvirke) produktet. 

For å kunne jobbe med produktutvikling må du lære deg 3D-modellering, konstruksjonsteknikk, styrkeberegning, materialteknikk og tilvirkningsteknikk. I tillegg vil du blant annet lære om varmeteknikk, kjøleteknikk, strømningsteknikk, måleteknikk og sensorer. Du vil også ha fag hvor du lærer om prosjektledelse og systemtenkning, samt viktige grunnlagsfag som matematikk og fysikk.

Skaff deg internasjonal erfaring

Du kan ta deler av bachelor i produktutvikling – maskiningeniør i utlandet. Å studere eller ta praksis i utlandet kan gi deg mulighet til å utvide din internasjonale kompetanse, språkferdigheter, personlige egenskaper og omstillingsevne. Det kan også gjøre deg mer attraktiv på arbeidsmarkedet. Vi har avtaler med utenlandske universiteter, høyskoler og praksisinstitusjoner tilpasset ditt studium.

Mangler du fordypning i matematikk og fysikk?

For å være kvalifisert til opptak til ingeniørutdanningene kreves det en spesiell kompetanse i realfag (Se punkt om Opptakskrav).

Har du generell studiekompetanse, men mangler fordypning i matematikk og fysikk, kan du kvalifisere deg gjennom følgende alternativer:

Alternativ opptaksvei:

  • TRES (tresemester)

Kvalifiseringskurs:

Videre utdanning

Med en maskiningeniørutdanning, kvalifiserer du som søker til de fleste av HSNs masterstudier. På Kongsberg finner du Systems Engineering med Embedded systems, Systems Engineering med Industriell økonomi, og Systems Engineering – Industrimaster. Se en oversikt over våre mastertilbud innen ingeniørfag her.

Videre kan du ta masterutdanning ved andre høgskoler og universiteter i Norge og i utlandet. Noen av disse krever at du velger fordypning i Matematikk 3 som ett av dine valgfag og de fleste har et karakterkrav på C i snitt.

Opptakskrav

For å kvalifisere må du ha en av følgende:

- Generell studiekompetanse og R1 (eller Matematikk S1 og S2), R2 og Fysikk 1

- Nyere godkjent toårig fagskole i tekniske fag som gir generell studiekompetanse, samt kunnskaper tilsvarende Matematikk R1 (eller Matematikk S1 og S2) og R2 og Fysikk 1.

- Bestått ettårig forkurs for ingeniør- og maritim høyskoleutdanning

- Bestått toårig teknisk fagskole (rammeplan fra 1998/99 eller tidligere ordninger)

 

Studieinformasjon


Heltid – Kongsberg

  • Undervisningsspråk: Norsk
  • Antall semester: 6
  • Antall studieplasser 15
  • Søkekode: 222 069
  • Opptakskrav Les mer om opptakskrav
Poenggrenser ved forrige opptak

Bli student
BLI STUDENT
Vi gir deg kunnskap for fremtiden!
studentbolig
STUDENTBOLIG
Studentsamskipnaden tilbyr boliger på alle våre campus
Våre campus
CAMPUS
Mer informasjon om våre studiesteder
Studentenes A-B-C
STUDENTENES ABC
Det du trenger å vite som ny student