Vis studievalg
Bachelor i produktutvikling - Maskiningeniør

Bachelor i produktutvikling - Maskiningeniør

Maskiningeniører har vært involvert både i idèfasen, utviklingsfasen, og produksjonen av de fleste produktene som du bruker til daglig.

Legg varsel i kalenderen min
Studienivå
Bachelor
Søknadsfrist
15.04.2018
Studiepoeng
180
Oppstart
Høst 2018

Hvorfor velge maskiningeniør?

Vår studieretning innen maskiningeniør heter produktutvikling. Retningen fokuserer på det å utvikle nye, innovative produkter gjennom bruk av avansert programvare. Studerer du maskiningeniør på HSN blir du svært allsidig og kan velge å arbeide innen mange ulike fagområder. Våre ingeniørstudenter er svært attraktive for industrien, og de fleste har fått jobb før de avslutter studiene.

Ingeniørstudentene ved campus Kongsberg kan benytte et helt nytt kompositt-laboratorium, sponset av Kongsberg Gruppen.

Hva slags jobb får du?

Som maskiningeniør kan du jobbe med avanserte 3D-programmer for å tegne ulike typer produkter. Du kan også jobbe som prosjektingeniør, med analyse og beregninger av ulike problemstillinger. Slike jobber innebærer også ofte en teamleder-rolle. Du kan også få jobb som serviceingeniør hvor du vil reise rundt og foreta installasjoner, reparasjoner og vedlikehold på avansert teknisk utstyr.

Kontakt med arbeidslivet

Flere av vår ingeniørfag benytter undervisere fra lokal industri.  Disse har lang erfaring innen sitt fagområde, og sikrer at den undervisningen du får er relevant for industriens behov. Et eksempel er vårt valgfag "Subsea Technology" hvor fagfolk fra FMC og Aker Solutions holder alle forelesningene.

Likeledes er bedriftsbesøk en naturlig del av studiet. Slike besøk vil gi deg et innblikk inn i arbeidslivet som er svært verdifullt som student.

I tredje studieår på ingeniørutdanningen tar du din bacheloroppgave og jobber med en problemstilling lik de du vil møte som ingeniør ute i arbeidslivet.  Oppgaven gjør du i samarbeid med en bedrift, og mange av våre studenter har sikret seg fast jobb i den bedriften de tar bacheloroppgaven hos.

Dette lærer du på maskiningeniørstudiet

Et produkt blir utsatt for mange typer belastninger, noe man må ta hensyn til under utviklingen. Vi bruker avansert programvare hvor vi sjekker at produktene tåler belastningene.  Riktig valg av materiale for produktene er avhengig av belastningene, men også av andre faktorer. Du må også tenke på hvordan du skal produsere (eller tilvirke) produktet. 

For å kunne jobbe med produktutvikling må du lære deg 3D-modellering, konstruksjonsteknikk, styrkeberegning, materialteknikk og tilvirkningsteknikk. I tillegg vil du blant annet lære om varmeteknikk, kjøleteknikk, strømningsteknikk, måleteknikk og sensorer. Du vil også ha fag hvor du lærer om prosjektledelse og systemtenkning, samt viktige grunnlagsfag som matematikk og fysikk.

Som student på maskiningeniør vil du utføre et omfattende hovedprosjekt i siste studieår, gjerne i samarbeid med en lokal bedrift i Kongsberg. Et slikt prosjekt vil gi deg verdifulle kunnskaper om hvordan en ingeniør arbeider ute i industrien, og vil også gi deg kontakter du kan bruke når du senere søker jobb.

Mot slutten av studiet kan du velge fag etter egne interesser. Du kan bl.a. velge Kompositter, Subsea oljeteknologi, Hydraulikk, Programmering med mikrokontrollere og annet.

Skaff deg internasjonal erfaring

Du kan ta deler av bachelor i produktutvikling - maskiningeniør i utlandet. Å studere eller ta praksis i utlandet kan gi deg mulighet til å utvide din internasjonale kompetanse og omstillingsevne. Det kan gjøre deg mer attraktiv på arbeidsmarkedet. HSN har avtaler med universiteter og høyskoler over hele verden som gjør det mulig for deg som student å reise ut.

Mangler du fordypning i matematikk og fysikk?

Har du generell studiekompetanse, men mangler fordypning i matematikk og fysikk, kan vi hjelpe deg med disse tilbudene:

Videre utdanning

Vi har egne masterprogrammer i Systems Engineering med ulike fordypninger.  Blant disse er et 3-årig program hvor du jobber i industrien hos en av våre samarbeidspartnere, samtidig som du følger konsentrerte studieuker på høgskolen.

Noen ønsker videreutdanning i økonomi og ledelse etter avsluttet bachelorgrad, og da er vårt studium i systems engineering med industriell økonomi ideelt. Du har selvsagt også muligheten til å ta en mastergrad ved andre høgskoler og universiteter, i Norge eller utlandet.

Opptakskrav

For å kvalifisere må du ha:

- Generell studiekompetanse og R1, R2 og Fysikk 1 eller
- 1-årig forkurs for ingeniør- og sivilingeniørutdanning eller
- 2-årig teknisk fagskole (spesielle regler gjelder)

Legg varsel i kalenderen min

Studieinformasjon


Heltid – Kongsberg

  • Undervisningsspråk: Norsk
  • Antall semester: 6
  • Antall studieplasser 20
  • Søkekode: 222 069
  • Opptakskrav Les mer om opptakskrav
Poenggrenser ved forrige opptak

Bli student
BLI STUDENT
Vi gir deg kunnskap for fremtiden!
studentbolig
STUDENTBOLIG
Studentsamskipnaden tilbyr boliger på alle våre campus
Våre campus
CAMPUS
Mer informasjon om våre studiesteder
Studentenes A-B-C
STUDENTENES ABC
Det du trenger å vite som ny student