Bachelor i ingeniørfag – Maskinteknisk design – Y-veien

Bachelor i ingeniørfag – Maskinteknisk design – Y-veien

Maskiningeniøren er en av bærebjelkene i industrien og i samfunnet. Med relevant fagbrev og yrkesfaglig bakgrunn kan du bli en av dem.

Legg varsel i kalenderen min
Studienivå
Bachelor
Søknadsfrist
15.04.2020
Studiepoeng
180
Oppstart
Høst 2020

Hva er A-vei og Y-vei?

Y-veien er ingeniørstudier for deg med yrkesfaglig utdanning og relevant fagbrev. Har du generell studiekompetanse kan du søke bachelor i Maskinteknisk design a-veien.

Y-veien er et faglig og pedagogisk opplegg som bygger på din yrkesfaglig bakgrunn. Som ferdig utdannet fagarbeider sitter du med solid erfaring og kunnskaper som trengs i et fagområde hittil dominert av teoretikere. Med y-veien trenger du ikke å ta ekstra fag, sommerkurs eller tilsvarende. Fagene du mangler er bygget inn i studiet, samtidig som vi har fjernet det du allerede har lært gjennom din yrkesfaglige utdanning.

Har du generell studiekompetanse, men mangler fordypning i matematikk og fysikk, kan vi hjelpe deg med disse tilbudene:

På Universitetet i Sørøst-Norge har vi Y-vei på alle våre ingeniørutdanninger i Porsgrunn.

Hvorfor maskinteknisk design?

Lurer du noen ganger på hvilke mekanismer som settes i gang når en bilmotor starter, eller hvordan det beste snowboardet designes?

Med utdanning i maskinteknisk design vil du skjønne prosessene bak. Du vil også kunne være med på å bygge nye maskiner som vil effektivisere industrien og hjelpe mennesker til å skape et bærekraftig samfunn.

Maskiningeniør er en av bærebjelkene i industrien og samfunnet. Maskinteknisk design er en veldig allsidig ingeniørutdanning, og den kan brukes innenfor mange virksomheter.

På maskinteknisk design lærer du profesjonelle arbeidsmetoder. Du lærer bruk av moderne dataprogrammer. De brukes til å beregne og simulere mekaniske prosesser, og for å utforske mulighetene ved industriell design gjennom spennende eksperimenter.

Gjennom interessante oppgaver i løpet av studiet får du samarbeide med både lokal og regional industri. Dermed får du også mulighet til å utvikle deg innen nytenkning og innovasjon.

Underveis får du muligheten til å vise frem det du kan, sammen med andre ingeniørstudenter på studentmessen USNexpo.

 

 

Hva mener tidligere studenter om vårt studium?

Therese jobber ved Glencore Nikkelverk i Kristiansand, bakgrunnen hennes er bachelor fra Maskinteknisk Design.

Hva slags jobb får du?

Som maskiningeniør har du rett og slett muligheten til å jobbe i alle bransjer.

Mekaniske komponenter finnes overalt: i biler, båter, oljeplattformer, bruer, flyplasser men også i telefoner, klokker, barnevogner osv. Du kan være med på å designe slike komponenter.

Det er klart at industrien trenger maskiningeniører, og de fleste av studentene fra maskinteknisk design får jobb før de er ferdige med studiet.

Maskinteknisk design er en utdanning som kan brukes til mye og den passer mange virksomheter. Du kan jobbe med utvikling og testing av nye produkter, med industriell design og med teknisk salg. Kanskje du heller vil drive med innkjøp, eller med drift og vedlikehold. Studiet gir deg også grunnlag for å jobbe med sikkerhetsanalyse, eller du kan drive med konsulentvirksomhet i offentlige etater, industri og næringsliv.

 

Øyvind på gangbanen

 

Øyvind ble headhuntet til sin jobb etter Maskinteknisk design.

 

 

Kontakt med arbeidslivet

Fagfolk med god erfaring fra næringslivet er gjesteforeleser i mange av fagene. Dette samarbeidet sikrer deg som student å få undervisning som er relevant for arbeidsmarkedet. Det gjennomføres bedriftsbesøk til aktuelle bedrifter i nærområdet. Prosjektoppgaver og bacheloroppgaver fås fra aktuelle firma som studiet har tett kontakt med.

Hvert år arrangeres karrieredager på campus med besøk fra aktuelle bedrifter. I tillegg er det flere av våre kontakter som tilbyr sommerjobber til studenter.

Som ingeniørstudent kan du også delta på USNexpo:

Dette lærer du på maskinteknisk design

De tre første semestrene i studiet er fokusert på å bygge grunnleggende kompetanse for maskiningeniører. Da får du fag som teknisk tegning med 3D modellering, styrkeberegning, maskindeler og materialteknikk.

Senere i studiet får du velge mellom spesialiseringsfag etter egne interesser og karriereønsker, f.eks. konstruksjonsteknikk eller prosessteknikk. Da kan du for eksempel velge å lære avanserte beregningsmetoder (Finite Element Method Analyse), konstruksjon av rør- og strukturindustriell design, jernbaneteknikk, entreprenørskap osv.

Mot slutten av studiet får du jobbe med et større prosjekt utført i samarbeid med lokal industri. Dette prosjektet gir deg trening i samarbeid og prosjektledelse (se et eksempel i denne videoen).

Skaff deg internasjonal erfaring

Du kan ta deler av Bachelor i ingeniørfag - Maskinteknisk design i utlandet. Å studere eller ta praksis i utlandet kan gi deg mulighet til å utvide din internasjonale kompetanse, språkferdigheter, personlige egenskaper og omstillingsevne. Det kan også gjøre deg mer attraktiv på arbeidsmarkedet. Vi har avtaler med utenlandske universiteter, høyskoler og praksisinstitusjoner tilpasset ditt studium.

Videre utdanningsmuligheter

Som ferdig utdannet bachelor kan du søke opptak til masterstudiene Energy and Environmental Technology eller Process Technology på Universitetet i Sørøst-Norge, eller masterstudier i teknologi ved andre høyskoler og universiteter i inn- og utland.

Organisering

Undervisningen i maskinteknisk design varierer mellom teori og praksis – fra forelesninger, veiledninger og øvinger til prosjektarbeid, lab-arbeid og selvstudium.

Opptakskrav

Legg varsel i kalenderen min

Studieinformasjon


Heltid – Porsgrunn

 

Bli student
BLI STUDENT
Vi gir deg kunnskap for fremtiden!
studentbolig
STUDENTBOLIG
Studentsamskipnaden tilbyr boliger på alle våre campus
Våre campus
CAMPUS
Mer informasjon om våre studiesteder
FAQ. Icon.
OFTE STILTE SPØRSMÅL
Svar på det du lurer på som ny student