Bachelor i ingeniørfag – Maskinteknisk design

Bachelor i ingeniørfag – Maskinteknisk design

Næringsutviklingen skaper ubegrensede behov for kreative og nyskapende maskiningeniører. Bli med å utforme tekniske løsninger for et bedre samfunn.

Søk opptak nå
Studienivå
Bachelor
Søknadsfrist
15.04.2018
Studiepoeng
180
Oppstart
Høst 2018

Y-veien til maskinteknisk design

Du som har yrkesfaglig utdanning og relevant fagbrev kan søke bachelor i ingeniørfag  – Maskinteknisk design – Y-veien.

 

Hvorfor maskinteknisk design?

Lurer du noen ganger på hvilke mekanismer som settes i gang når en bilmotor starter, eller hvordan designes beste snowboard? Med kompetanse i maskinteknisk design får du forståelse av disse innretningene, men du vil også kunne være med på å bygge nye maskiner som vil effektivisere industrien og hjelpe mennesker til å skape et bærekraftig samfunn.

Maskiningeniøren er en av bærebjelkene i industrien og samfunnet. Maskinteknisk design er en svært allsidig ingeniørutdanning med stor anvendelighet innenfor mange virksomheter.

Målet med studieprogrammet maskinteknisk design er å utdanne ansvarsfulle og miljøbevisste ingeniører som kan bidra til kontroll og analyse av eksisterende løsninger og være med på å utvikle nye tekniske løsninger og gode produkter. I dette studiet lærer du profesjonelle arbeidsmetoder. Du lærer bruk av moderne dataprogrammer for å beregne og simulere mekaniske prosesser og for å utforske mulighetene i maskinteknikk gjennom spennende eksperimenter.

Gjennom interessante oppgaver i nært samarbeid med regional industri får du også mulighet til å utvikle deg innen nytenkning og innovasjon.

Hva slags jobb får du?

Som maskiningeniør har du rett og slett mulighet for å jobbe i alle bransjer. Mekaniske komponenter finnes overalt: i biler, båter, oljeplattformer, bruer, flyplasser men også i telefoner, klokker, barnevogner osv. Du kan være med å designe slike komponenter.

Det er klart at industrien trenger maskiningeniører, og de fleste av studentene fra maskinteknisk design får jobb før de er ferdige med studiet. Maskinteknisk design er en anvendelig utdanning, som passer mange virksomheter. For eksempel arbeid med utvikling og testing av nye produkter, konstruksjonsarbeid i mekanisk - og prosessindustri, teknisk salg, innkjøp, drift og vedlikehold, sikkerhetsanalyse, konsulentvirksomhet både i offentlige etater, industri og næringsliv.

Kontakt med arbeidslivet

Fagfolk med god erfaring fra næringslivet er gjesteforeleser i mange av fagene. Dette samarbeidet sikrer deg som student å få undervisning som er relevant for arbeidsmarkedet. Det gjennomføres bedriftsbesøk til aktuelle bedrifter i nærområdet. Prosjektoppgaver og bacheloroppgaver fås fra aktuelle firma som studiet har tett kontakt med.

Hvert år arrangeres karrieredager på campus med besøk fra aktuelle bedrifter. I tillegg er det flere av våre kontakter som tilbyr sommerjobber til studenter.

Dette lærer du på maskinteknisk design

Maskinteknisk designstudiet i de tre første semestrene er fokusert på å bygge grunnleggende kompetanse for maskiningeniører. Da får du fag som teknisk tegning med 3D modellering, styrkeberegning, maskindeler og materialteknikk.

Senere i studiet får du velge mellom spesialiseringsfag etter egne interesser og karriereønsker, f.eks. konstruksjonsteknikk eller prosessteknikk. Da kan du for eksempel velge å lære avanserte beregningsmetoder (FEM-analyse), konstruksjon av offshorestrukturer, jernbaneteknikk, entreprenørskap osv.

Mot slutten av studiet får du jobbe med et større prosjekt utført i samarbeid med lokal industri. Dette prosjektet gir deg trening i samarbeid og prosjektledelse (se et eksempel i denne videoen).

Studentbedrift

Eller bildet ovenfor som viser en student som har jobbet med å utvikle et håndtak for å trekke et tau uten at det skjærer inn i hånden. Fra brainstorming med guppemedlemmer til produksjon og salg, gjennom design med databasert tegneverktøy og test av prototyper på 3D-printer. Alt dette kan du lære på Maskinteknisk design.

Skaff deg internasjonal erfaring

Du kan ta deler av Bachelor i ingeniørfag - Maskinteknisk design i utlandet. Å studere eller ta praksis i utlandet kan gi deg mulighet til å utvide din internasjonale kompetanse, språkferdigheter, personlige egenskaper og omstillingsevne. Det kan også gjøre deg mer attraktiv på arbeidsmarkedet. Vi har avtaler med utenlandske universiteter, høyskoler og praksisinstitusjoner tilpasset ditt studium.

Videre utdanningsmuligheter

Som ferdig utdannet bachelor kan du søke opptak til masterstudiene Energy and Environmental Technology eller Process Technology på Høgskolen i Sørøst-Norge, eller masterstudier i teknologi ved andre høyskoler og universiteter i inn- og utland.

Organisering

Undervisningen i maskinteknisk design varierer mellom teori og praksis – fra forelesninger, veiledninger og øvinger til prosjektarbeid, lab-arbeid og selvstudium.

Har du generell studiekompetanse, men mangler fordypning i matematikk og fysikk, se her:

 

Opptakskrav

For å kvalifisere må du ha en av følgende:

- Generell studiekompetanse og R1 (eller Matematikk S1 og S2), R2 og Fysikk 1

- Nyere godkjent toårig fagskole i tekniske fag som gir generell studiekompetanse, samt kunnskaper tilsvarende Matematikk R1 (eller Matematikk S1 og S2) og R2 og Fysikk 1.

- Bestått ettårig forkurs for ingeniør- og maritim høyskoleutdanning

- Bestått toårig teknisk fagskole (rammeplan fra 1998/99 eller tidligere ordninger)

 

Studieinformasjon


Heltid – Porsgrunn

  • Undervisningsspråk: Norsk
  • Antall semester: 6
  • Antall studieplasser 15
  • Søkekode: 222 824
  • Opptakskrav Les mer om opptakskrav
Poenggrenser ved forrige opptak

Bli student
BLI STUDENT
Vi gir deg kunnskap for fremtiden!
studentbolig
STUDENTBOLIG
Studentsamskipnaden tilbyr boliger på alle våre campus
Våre campus
CAMPUS
Mer informasjon om våre studiesteder
Studentenes A-B-C
STUDENTENES ABC
Det du trenger å vite som ny student