Hva er systemteknologi?

Systemteknologi slik det blir brukt i våre studier defineres som et tverrfaglig område med fokus på å kjenne til de byggeklossene og verktøyene som er nødvendig for å utvikle og bygge et komplett system. Det være seg et system basert på mikro- og/eller nanoteknologi. Eksempelvis består et airbag-system i en bil av en mikrosensor som føler den kraftige oppbremsingen, noe mikroelektronikk som omformer sensorens signaler og en computerenhet som tolker elektronikksignalene og utløser airbagen. 

Mikro- og nanosystemteknologi ved HSN: