Bachelor i ingeniørfag –  Mikroteknologi, nanoteknologi og elektronikk

Bachelor i ingeniørfag – Mikroteknologi, nanoteknologi og elektronikk

Mikro- og nanoteknologi er kjernen i smarte sensorer, brukt innen områder som medisin, romfarts- og miljøteknologi. Gir deg fremtidsrettet og innovativ kompetanse.

Legg varsel i kalenderen min
Studienivå
Bachelor
Søknadsfrist
15.04.2020
Studiepoeng
180
Oppstart
Høst 2020

Hvorfor mikroteknologi, nanoteknologi og elektronikk?

Mikroteknologi, nanoteknologi og elektronikk finner du overalt. Du har det i mobiltelefonen din. Det finnes i ultralydapparatet som tar bilde av fosteret. Det får bilens airbag til å løse ut dersom du kolliderer, og det forteller deg om du har for lite luft i dekket. Viten om og ferdighetene til å håndtere og utvikle mikro- og nanoteknologi er en viktig og ettertraktet kompetanse på arbeidsmarkedet.

Hva slags jobb får du?

Med denne bachelorgraden kan du for eksempel jobbe som testingeniør og sikre at mikrosystemer fungerer som de skal når de sendes ut i verdensrommet eller brukes under en hjerteoperasjon. Du kan jobbe som prosessingeniør og ha kontroll med produksjon av kameralinser som skal inn i mobiltelefoner. Eller hva med å jobbe som utviklingsingeniør der du anvender mikro- og nanoteknologi i nye systemer som undersøker om det er fare for lekkasje i olje- og gassledninger på havbunnen? Kanskje kan du med din kunnskap om nettopp mikro- og nanoteknologi være med på å løse problemet vi har med plast i havet.

 

 

Kontakt med arbeidslivet

I løpet av studiet gjennomføres besøk til elektronikk- og mikroteknologibedrifter i Hortensområdet. Eksperter fra industrien inviteres inn som gjesteforelesere på utvalgte emner og i siste semester har du mulighet for å gjøre bacheloroppgaven i samarbeid med en bedrift. Er du kvalifisert kan du også ta siste året over 2 år og jobbe 50% ute i en bedrift og få relevant yrkeserfaring. Les mer om næringsbachelor her.

Fagmiljøet knyttet til studiet har et tett og godt samarbeid med bedrifter, både når det gjelder studiets innhold, gjesteforelesninger, prosjektoppgaver og bedriftsbesøk. Dette åpner også for spennende muligheter i forbindelse med bacheloroppgaven siste året. Som nyutdannet ingeniør er bacheloroppgaven også en god døråpner for veien inn i arbeidslivet.

Dette lærer du på mikroteknologi, nanoteknologi og elektronikk

Første året studerer du matematikk, fysikk og kjemi, elektriske kretser, digitalteknikk, programmering og mikrokontrollere, samt ingeniørrollen og prosjektarbeid.

Det andre året lærer du mer matematikk og statistikk, mikroelektronikk, måleteknikk og signalbehandling og innovasjon og entreprenørskap med økonomi. Du velger også hvilken retning du ønsker å spesialisere deg og velger ett av to fag; datasystemdesign eller mikrosensorer.

Tredje året gir deg mulighet til å gå i dybden. Tar du fordypning innen mikro- og nanoteknologi lærer du om hvordan disse systemene fremstilles og om materialers strukturer og egenskaper. Velger du elektronikk lærer du mer om kommunikasjonsteknologi, arkitektur og anvendelse. I tillegg står du fritt til å velge valgfag.

En viktig del av tredje året er bacheloroppgaven, det avsluttende emnet på ingeniørutdanningen. Sammen med andre studenter skal du løse en reell ingeniørfaglig problemstilling med den kunnskapen du har opparbeidet deg gjennom studiet. Her viser du at du behersker å være ingeniør.

Skaff deg internasjonal erfaring

Du kan ta deler av mikroteknologi, nanoteknologi og elektronikk i utlandet. Å studere eller ta praksis i utlandet kan gi deg mulighet til å utvide din internasjonale kompetanse, språkferdigheter, personlige egenskaper og omstillingsevne. Det kan også gjøre deg mer attraktiv på arbeidsmarkedet. Vi har avtaler med utenlandske universiteter, høyskoler og praksisinstitusjoner tilpasset ditt studium.

Mangler du fordypning i matematikk og fysikk?

Har du generell studiekompetanse, men mangler fordypning i matematikk og fysikk, kan vi hjelpe deg med disse tilbudene:

Videre utdanning

Etter treårig bachelor kan du fortsette videre på vår unike Master i mikro- og nanosystemteknologi. USN tilbyr også en Joint international master i Smart Systems Integration. Begge masterløpene gjør deg til spesialist innen smarte systemer fundamentert på mikro- og nanoteknologi.

For deg som synes forskning er spennende, har USN en anerkjent doktorgradsutdanning innen anvendte mikro- og nanosystemer.

 

Opptakskrav

For å kvalifisere må du ha en av følgende:

- Generell studiekompetanse og R1 (eller Matematikk S1 og S2), R2 og Fysikk 1

- Nyere godkjent toårig fagskole i tekniske fag som gir generell studiekompetanse, samt kunnskaper tilsvarende Matematikk R1 (eller Matematikk S1 og S2) og R2 og Fysikk 1.

- Bestått ettårig forkurs for ingeniør- og maritim høyskoleutdanning

- Bestått toårig teknisk fagskole (rammeplan fra 1998/99 eller tidligere ordninger)

Legg varsel i kalenderen min

Studieinformasjon


Heltid – Vestfold

  • Undervisningsspråk: Norsk
  • Antall semester: 6
  • Antall studieplasser 20
  • Søkekode: 222 823
  • Opptakskrav Les mer om opptakskrav
Poenggrenser ved forrige opptak

 

Bli student
BLI STUDENT
Vi gir deg kunnskap for fremtiden!
studentbolig
STUDENTBOLIG
Studentsamskipnaden tilbyr boliger på alle våre campus
Våre campus
CAMPUS
Mer informasjon om våre studiesteder
FAQ. Icon.
OFTE STILTE SPØRSMÅL
Svar på det du lurer på som ny student