Bachelor i ingeniørfag – Plan og infrastruktur – Y-veien

Bachelor i ingeniørfag – Plan og infrastruktur – Y-veien

Har du relevant fagbrev og yrkesfaglig bakgrunn kan du bli ingeniør i plan og infrastruktur. Infrastruktur binder samfunnet sammen. Jobb med alt fra vannforsyning og miljøplanlegging til jernbane- og veiprosjekter.

Legg varsel i kalenderen min
Studienivå
Bachelor
Søknadsfrist
15.04.2020
Studiepoeng
180
Oppstart
Høst 2020

Hva er A-veien og Y-veien?

Y-veien er ingeniørstudier for deg med yrkesfaglig utdanning og relevant fagbrev. Har du generell studiekompetanse søker du bachelor i Plan- og infrastruktur a-veien.

Y-veien er et faglig og pedagogisk opplegg som bygger på din yrkesfaglig bakgrunn. Som ferdig utdannet fagarbeider sitter du med solid erfaring og kunnskaper som trengs i et fagområde hittil dominert av teoretikere. Med y-veien trenger du ikke å ta ekstra fag, sommerkurs eller tilsvarende. Fagene du mangler er bygget inn i studiet, samtidig som vi har fjernet det du allerede har lært gjennom din yrkesfaglige utdanning.

Har du generell studiekompetanse, men mangler fordypning i matematikk og fysikk, kan vi hjelpe deg med disse tilbudene:

På Universitetet i Sørøst-Norge har vi Y-vei på alle våre ingeniørutdanninger i Porsgrunn.

Hvorfor plan- og infrastruktur?

Hvor ofte har du sittet på toget, og måtte holde ekstra godt fast i laptopen i en krapp sving? Svarer du «aldri», er det fordi tog sjelden har krappe svinger. Det har ingeniørene tenkt på, når de har planlagt hvor togsporet skal gå.

Veier, jernbane og vannforsyning er grunnleggende for utviklingen av samfunnet vårt. Likevel kan vi ikke bare sette i gang og bygge. Vi må tenke oss om først, og vi må finne ut hvilke områder som passer best. Det kaller vi arealdisponering. Det er lite lurt å legge en vei midt i en innsjø, hvis ikke vi også vil bruke mange millioner kroner på å bygge en bro. Det er heller ikke lurt å legge en drikkevannsledning i et område hvor jorda er ustabil.

Som ingeniør i plan og infrastruktur er du med på å holde Norge i gang. Det blir særlig viktig i fremtiden, hvor det blir mer ekstremt vær, på grunn av klimaendringene.

Du får kunnskap som gjør at du kan planlegge, prosjektere og bygge fremtidens samfunn.

Underveis i studiet får du muligheten til å vise frem det du kan, sammen med andre ingeniørstudenter på studentmessen USNexpo.

 

 

Hva slags jobb får du?

Jobbmulighetene er mange og arbeidsoppgavene varierte.

Etter ingeniørstudiet i plan og infrastruktur kan du jobbe med vei- og jernbanebygging. Du kan arbeide med vann- og avløpsanlegg, og du kan drive med arealplanlegging.

Du kan velge mellom jobber i det offentlige, som kommunene. De har stort behov for ingeniører med kunnskapen du får, dersom de skal takle klimautfordringene.  Du kan også jobbe i privat sektor, og det finnes jobber i utlandet. Alle steder trenger man byggingeniører, med spesialisering i plan og infrastruktur.

Kontakt med arbeidslivet

Studiet har god og nær kontakt med næringsliv i regionen, bl.a. med forelesere fra næringslivet. Det gjennomføres bedriftsbesøk til bedrifter i nærområdet.  Prosjektoppgaver og bacheloroppgaver fås fra aktuelle firma som studiet har tett kontakt med.

Hvert år arrangeres karrieredager på campus med besøk fra aktuelle bedrifter. I tillegg er det flere av våre kontakter som tilbyr sommerjobber til studenter.

Dette lærer du på Plan- og infrastruktur

Du får en bred innføring i ulike temaer innen bygg- og anleggssektoren med fokus på arealplanlegging, infrastrukturanlegg og samferdsel.

Viktige temaer i studiet er prosjektering og dimensjonering av infrastrukturanlegg som vei, jernbane og VA-anlegg, samt arealplanlegging og prosjektadministrasjon.

Undervisningen varierer mellom teori og praksis – fra forelesninger, veiledning og øvinger til prosjektarbeid, bruk av moderne programvare, laboratoriearbeid og selvstudium.

Skaff deg internasjonal erfaring

Du kan ta deler av Bachelor i ingeniørfag - Plan og infrastruktur i utlandet. Å studere eller ta praksis i utlandet kan gi deg mulighet til å utvide din internasjonale kompetanse, språkferdigheter, personlige egenskaper og omstillingsevne. Det kan også gjøre deg mer attraktiv på arbeidsmarkedet. Vi har avtaler med utenlandske universiteter, høyskoler og praksisinstitusjoner tilpasset ditt studium.

Videre utdanningsmuligheter

Vil du fortsette å utforske plan- og infrastruktur? Studiet kvalifiserer for masterstudier i inn- og utland. Fortsett gjerne her på Universitetet i Sørøst-Norge – vi har masterstudiene Energy and Environmental Technology og Process Technology.

Organisering

Undervisningen varierer mellom teori og praksis – fra forelesninger, veiledninger og øvinger til prosjektarbeid, lab-arbeid og selvstudium.

Har du generell studiekompetanse, men mangler matematikk / fysikk, se her:

Opptakskrav

Legg varsel i kalenderen min

 

Bli student
BLI STUDENT
Vi gir deg kunnskap for fremtiden!
studentbolig
STUDENTBOLIG
Studentsamskipnaden tilbyr boliger på alle våre campus
Våre campus
CAMPUS
Mer informasjon om våre studiesteder
FAQ. Icon.
OFTE STILTE SPØRSMÅL
Svar på det du lurer på som ny student