Bachelor i ingeniørfag – Ren energi- og prosessteknologi – Y-veien

Bachelor i ingeniørfag – Ren energi- og prosessteknologi – Y-veien

Har du relevant fagbrev og yrkesfaglig bakgrunn kan du bli ingeniør i ren energi- og prosessteknologi. Ta del i det «grønne skiftet» gjennom kunnskap om fornybare energikilder, bedre energiutnyttelse, renseprosesser og bærekraftig ressursanvendelse.

Legg varsel i kalenderen min
Studienivå
Bachelor
Søknadsfrist
15.04.2020
Studiepoeng
180
Oppstart
Høst 2020

Hva er A-veien og Y-veien?

Y-veien er ingeniørstudier for deg med yrkesfaglig utdanning og relevant fagbrev. Har du generell studiekompetanse kan du søke bachelor i Ren energi- og prosessteknologi a-veien.

Y-veien er et faglig og pedagogisk opplegg som bygger på din yrkesfaglig bakgrunn. Som ferdig utdannet fagarbeider sitter du med solid erfaring og kunnskaper som trengs i et fagområde hittil dominert av teoretikere. Med y-veien trenger du ikke å ta ekstra fag, sommerkurs eller tilsvarende. Fagene du mangler er bygget inn i studiet, samtidig som vi har fjernet det du allerede har lært gjennom din yrkesfaglige utdanning.

Har du generell studiekompetanse, men mangler fordypning i matematikk og fysikk, kan vi hjelpe deg med disse tilbudene:

På Universitetet i Sørøst-Norge har vi Y-vei på alle våre ingeniørutdanninger i Porsgrunn.

Hvorfor ren energi- og prosessteknologi?

Elektriske biler, solceller på hustaket eller ferger som går på biogass. På dette studiet vil du lære om mulighetene til fornybare energikilder. Du lærer hvordan du kan designe fornybare energisystemer basert på sol, vind og bioenergi og energieffektive industriprosesser. Studiet tilhører fagområdet Kjemi-prosess.

Studiet gir deg grunnlaget du trenger for å være med og endre energibruk fra fossile kilder til fornybare energikilder; og begrense klimagassutslipp og uheldige miljøpåvirkninger.

Som ingeniør i ren energi- og prosessteknologi vil du stå midt i strømmen av nye ideer og løsninger for å kunne løse framtidens utfordringer. Høres ikke det spennende ut?

Du får kunnskap om miljøregnskap, livsløpsmetoder og effektiv ressursanvendelse. Dermed kan du være med på å utvikle miljøvennlige og innovative industriprosesser og produkter.

Vi benytter dataverktøy for prosess-simulering og beregninger.  Sammen med prosjektbaserte læringsmetoder vil det gjøre deg forberedt på arbeidsmetoder i både industri og offentlig sektor.

Som student på Ren energi- og prosessteknologi blir du godt kjent med våre forskningsmiljøer som jobber med produksjon av biogass, fjerning av CO2, og biologisk rensing av vann for renere utslipp.

Underveis i studiet får du muligheten til å vise frem det du kan, sammen med andre ingeniørstudenter på studentmessen USNexpo.

Etter endt studium kan du velge å studere videre til master eller doktorgrad.

Hva slags jobb får du?

Etter at du er ferdig med studiene i Ren energi- og prosessteknologi har du kunnskap og ferdigheter som gjør at du kan jobbe i prosessbedrifter eller i bedrifter innen fornybar energi.

Du kan arbeide med prosessutvikling, prosess-simulering, produktutvikling, energieffektivisering, miljøvern, vannrensing og klimautfordringer.

Du kan arbeide i landbasert industri, offshoreindustrien eller i konsulent- og rådgivningsfirmaer.

Du kan også jobbe i offentlige kontrollinstanser, med blant annet arbeidsmiljø, miljøvern og energistyring.

Kontakt med arbeidslivet

Studiet har god og nær kontakt med næringsliv i regionen, bl.a. med forelesere fra aktuelle samarbeidspartnere. Det gjennomføres bedriftsbesøk til bedrifter i nærområdet.  Prosjektoppgaver og bacheloroppgaver fås fra aktuelle firma som studiet har tett kontakt med, eller via forskningsaktiviteter på universitetet.

Du vil også kunne ha praksis i bedrift gjennom valgfaget "Ingeniørpraksis".

Det er hvert år karrieredager på campus med besøk fra bedrifter og næringsliv, i tillegg er det flere av våre kontakter som tilbyr sommerjobber til studenter.

Dette lærer du på ren energi- og prosessteknologi

Studiet gir deg en bred innføring i kjemisk prosessteknologi.

Du vil få kunnskaper og ferdigheter i design, drift og kostnadsestimering av energieffektive industriprosesser og fornybare energiprosesser som sol, vind og bioenergisystemer.

Du vil få kunnskap og ferdigheter i metoder for HMS-vurderinger, livsløpsanalyser, miljøregnskap og du vil få forståelsen for viktigheten av effektiv energiutnyttelse, god ressursutnyttelse og avfallshåndtering. Dette er viktig kunnskap for alle industribedrifter og organisasjoner med tanke på å utvikle en bærekraftig framtid.

Du vil få kunnskap om hvordan man reduserer CO2-utslipp, og hvordan man kan fange, transportere og lagre CO2.

Studiet gir deg ferdigheter i bruk av industristandard dataprogrammer for simulering, design og optimalisering av industriprosesser.

Studiet er praktisk og prosjektbasert, og gir deg bred kompetanse gjennom spennende laboratoriearbeid. Det gis opplæring i prosjektmetodikk, en metode som anvendes i flere emner i studiet.

Skaff deg internasjonal erfaring

Du kan ta deler av bachelorstudiet "Ren energi- og prosessteknologi" i utlandet. Å studere eller ta praksis i utlandet kan gi deg mulighet til å utvide din internasjonale kompetanse, språkferdigheter, personlige egenskaper og omstillingsevne. Det kan også gjøre deg mer attraktiv på arbeidsmarkedet. Vi har avtaler med utenlandske universiteter, høyskoler og praksisinstitusjoner tilpasset ditt studium.

Videre utdanningsmuligheter

Som ferdig utdannet bachelor kan du søke opptak til masterstudiene Energy and Environmental Technology eller Process Technology på Universitetet i Sørøst-Norge, eller masterstudier i teknologi ved andre høyskoler og universiteter i inn- og utland.

Organisering

Undervisningen varierer mellom teori og praksis – fra forelesninger, veiledninger og øvinger til prosjektarbeid, lab-arbeid og selvstudium.

Har du generell studiekompetanse, men mangler fordypning i matematikk og fysikk, se:

Opptakskrav

Legg varsel i kalenderen min

 

Bli student
BLI STUDENT
Vi gir deg kunnskap for fremtiden!
studentbolig
STUDENTBOLIG
Studentsamskipnaden tilbyr boliger på alle våre campus
Våre campus
CAMPUS
Mer informasjon om våre studiesteder
FAQ. Icon.
OFTE STILTE SPØRSMÅL
Svar på det du lurer på som ny student