Bachelor i ingeniørfag – Ren energi- og prosessteknologi – Y-veien

Bachelor i ingeniørfag – Ren energi- og prosessteknologi – Y-veien

Har du relevant fagbrev og yrkesfaglig bakgrunn kan du bli ingeniør i ren energi- og prosessteknologi. Ta del i det «grønne skiftet» gjennom kunnskap om fornybare energikilder, bedre energiutnyttelse, renseprosesser og bærekraftig ressursanvendelse.

Studienivå
Bachelor
Søknadsfrist
15.04.2018
Studiepoeng
180
Oppstart
Høst 2018

Hva er A-veien og Y-veien?

Y-veien er ingeniørstudier for deg med yrkesfaglig utdanning og relevant fagbrev. Har du generell studiekompetanse kan du søke bachelor i Ren energi- og prosessteknologi a-veien.

Y-veien er et faglig og pedagogisk opplegg som bygger på din yrkesfaglig bakgrunn. Som ferdig utdannet fagarbeider sitter du med solid erfaring og kunnskaper som trengs i et fagområde hittil dominert av teoretikere. Med y-veien trenger du ikke å ta ekstra fag, sommerkurs eller tilsvarende. Fagene du mangler er bygget inn i studiet, samtidig som vi har fjernet det du allerede har lært gjennom din yrkesfaglige utdanning.

Har du generell studiekompetanse, men mangler fordypning i matematikk og fysikk, kan vi hjelpe deg med disse tilbudene:

På Høgskolen i Sørøst-Norge har vi Y-vei på alle våre ingeniørutdanninger i Porsgrunn.

Som ingeniørstudent kan du også delta på USNexpo:

Hvorfor ren energi- og prosessteknologi?

Samfunnet er inne i en utvikling hvor energiproduksjon og -forbruk gradvis må omlegges fra fossile energikilder til framtidens fornybare energikilder.

Klimagassutslipp og uheldige miljøpåvirkninger må begrenses både gjennom mer effektiv bruk av energi, og økt andel fornybar energiproduksjon.

Som ingeniør i Ren energi- og prosessteknologi har du viktig kunnskap om potensialet til fornybare energikilder, og hvordan man kan designe energieffektive industriprosesser og fornybare energisystemer basert på sol, vind og bioenergi. Kunnskap om livsløpsmetoder, miljøregnskap og effektiv ressursanvendelse gjør deg i stand til å bidra til utvikling av miljøvennlige og innovative produkter og industriprosesser mot et bærekraftig samfunn.

Framtiden trenger deg!

Hva slags jobb får du?

Etter du er ferdig med studiene i Ren energi- og prosessteknologi har du kompetanse til å arbeide med prosessutvikling, datastyring og produktutvikling i prosessbedrifter, "fornybare"-energibedrifter både i landbasert industri, offshoreindustrien og i ulike konsulent- og rådgivningsfirma.

Du kan også jobbe på ulike offentlige kontrollinstanser med blant annet arbeidsmiljø, miljøvern og energistyring.

Kontakt med arbeidslivet

Studiet har god og nær kontakt med næringsliv i regionen, bl.a. med forelesere fra aktuelle samarbeidspartnere. Det gjennomføres bedriftsbesøk til bedrifter i nærområdet.  Prosjektoppgaver og bacheloroppgaver fås fra aktuelle firma som studiet har tett kontakt med, eller via forskningsaktiviteter på høgskolen.

Du vil også kunne ha praksis i bedrift gjennom valgfaget "Ingeniørpraksis".

Det er hvert år karrieredager på campus med besøk fra bedrifter og næringsliv, i tillegg er det flere av våre kontakter som tilbyr sommerjobber til studenter.

Dette lærer du på ren energi- og prosessteknologi

Studiet gir deg en bred innføring i kjemisk prosessteknologi.

Du vil få kunnskaper og ferdigheter i design, drift og kostnadsestimering av energieffektive industriprosesser og fornybare energiprosesser som sol, vind og bioenergisystemer.

Du vil få kunnskap og ferdigheter i metoder for HMS-vurderinger, livsløpsanalyser, miljøregnskap og du vil få forståelsen for viktigheten av effektiv energiutnyttelse, god ressursutnyttelse og avfallshåndtering. Dette er viktig kunnskap for alle industribedrifter og organisasjoner med tanke på å utvikle en bærekraftig framtid.

Du vil få kunnskap om hvordan man reduserer CO2-utslipp, og hvordan man kan fange, transportere og lagre CO2.

Studiet gir deg ferdigheter i bruk av industristandard dataprogrammer for simulering, design og optimalisering av industriprosesser.

Studiet er praktisk og prosjektbasert, og gir deg bred kompetanse gjennom spennende laboratoriearbeid. Det gis opplæring i prosjektmetodikk, en metode som anvendes i flere emner i studiet.

Skaff deg internasjonal erfaring

Du kan ta deler av bachelorstudiet "Ren energi- og prosessteknologi" i utlandet. Å studere eller ta praksis i utlandet kan gi deg mulighet til å utvide din internasjonale kompetanse, språkferdigheter, personlige egenskaper og omstillingsevne. Det kan også gjøre deg mer attraktiv på arbeidsmarkedet. Vi har avtaler med utenlandske universiteter, høyskoler og praksisinstitusjoner tilpasset ditt studium.

Videre utdanningsmuligheter

Som ferdig utdannet bachelor kan du søke opptak til masterstudiene Energy and Environmental Technology eller Process Technology på Høgskolen i Sørøst-Norge, eller masterstudier i teknologi ved andre høyskoler og universiteter i inn- og utland.

Organisering

Undervisningen varierer mellom teori og praksis – fra forelesninger, veiledninger og øvinger til prosjektarbeid, lab-arbeid og selvstudium.

Har du generell studiekompetanse, men mangler fordypning i matematikk og fysikk, se:

Opptakskrav

Relevant fagbrev som bygger på relevant toårig yrkesfaglig utdanning. Her finner du en oversikt over hvilke fagbrev som er relevante for dette studiet.
Mer om opptakskrav og poengberegning for y-veien.

Studieinformasjon


Heltid – Porsgrunn

Poenggrenser ved forrige opptak

 

Bli student
BLI STUDENT
Vi gir deg kunnskap for fremtiden!
studentbolig
STUDENTBOLIG
Studentsamskipnaden tilbyr boliger på alle våre campus
Våre campus
CAMPUS
Mer informasjon om våre studiesteder
FAQ. Icon.
OFTE STILTE SPØRSMÅL
Svar på det du lurer på som ny student