Bachelor i ingeniørfag – SMART produktdesign

Bachelor i ingeniørfag – SMART produktdesign

Lær SMART produktdesign gjennom fremtidsrettet ingeniørutdanning. Få kunnskaper om produktutvikling, maskinteknikk, materialer, 3D modellering og prototyping.

Søk opptak nå
Studienivå
Bachelor
Søknadsfrist
15.04.2018
Studiepoeng
180
Oppstart
Høst 2018

Hvorfor velge bachelor i SMART produktdesign?

Hva skal til for å gjøre produkter mer attraktive, sikre og brukervennlige? Ingeniørutdanningen i produktdesign gir deg kunnskap om hvordan produktutvikling foregår. I studiet lærer du om materialer, form, mekanikk, produksjonsmetoder og økonomi for å kunne møte kundenes ønsker og forventninger om funksjonelle og attraktive produkter. Det blir lagt vekt på å utvikle ferdigheter innen visuell kommunikasjon og 3D-design.

Som maskiningeniør innen produktdesign har du stor allsidighet. Kort levetid på produkter, stort vareutvalg og internasjonal konkurranse fører til et økende behov for ingeniører innen produktutvikling.

Hva slags jobb får du?

Med denne maskiningeniør-utdanningen som bakgrunn, kan du velge mellom et bredt spekter av ingeniørjobber innen både det globale og lokale jobbmarkedet. Alt fra kaffetrakteren du finner hjemme til store offshore-installasjoner og prosessanlegg, produseres av ingeniører.

Tidligere studenter jobber som produktutviklere, prosjektledere, maskiningeniører, salgsingeniører, systemingeniører eller konsulenter i næringslivet. Du vil få nær kontakt med mange former for industriaktører gjennom studiet.

Kontakt med arbeidslivet

I løpet av studiet besøker studentene bedrifter innen fagområdet produktdesign – både typiske mekaniske bedrifter og bedrifter som har sin virksomhet innen design og prosjektering av blant annet helseteknologi. Det sterke maritime industrimiljøet i Norge leverer smarte teknologiske løsninger over hele verden. Ved ingeniørutdanningen på HSN, campus Vestfold kan du også velge maritim teknologi som et innovativt tema.

Vi inviterer eksperter fra industrien som gjesteforelesere på utvalgte emner, og i siste semester velger mange å gjøre hovedprosjektet sitt i samarbeid med en bedrift. Er du kvalifisert kan du også ta siste året over to år og jobbe 50% ute i en bedrift for å få relevant yrkeserfaring. Les mer om alternativ studieordning (AS-ordningen) her.

Dette lærer du på produktdesignstudiet

I ditt første studieår, undervises det i matematikk, ingeniørrollen og prosjektarbeid, fysikk og kjemi, statistikk og fasthetslære, DAK og 3D-modellering, materialer og tilvirkningsteknikk.

I det andre året studerer du matematikk og statistikk, innovasjon og entreprenørskap med økonomi, design med form og funksjon, dimensjonering, og design med materialer og miljø.

Det siste studieåret har fokus på undervisning i energiteknikk og dynamikk og design for maritime produkter samt valgfag innen varme- og energiteknikk, hydraulikk, vann ogmiljøteknikk, matematikk 3 og konstruksjonsteknikk. I tillegg skriver du din bacheloroppgave.

Små og store prosjekter i dette ingeniørstudiet gir deg praktiske øvelser i produktdesign. Her får du utfordret og trent dine evner til å ta frem nye løsninger både rundt funksjonalitet og form, og ikke minst bærekraftig produksjon. Du trenes til å avklare behov og rammebetingelser, til å jobbe kreativt og systematisk og til å trekke inn teori fra ulike fagområder.

Skaff deg internasjonal erfaring

Du kan ta deler av bachelor i SMART produktdesign i utlandet. Å studere eller ta praksis i utlandet kan gi deg mulighet til å utvide din internasjonale kompetanse, språkferdigheter, personlige egenskaper og omstillingsevne. Det kan også gjøre deg mer attraktiv på arbeidsmarkedet. Vi har avtaler med utenlandske universiteter, høyskoler og praksisinstitusjoner tilpasset ditt studium.

Mangler du fordypning i matematikk og fysikk?

Har du generell studiekompetanse, men mangler fordypning i matematikk og fysikk, kan vi hjelpe deg med disse tilbudene:

Videre utdanning

Etter fullført bachelor i ingeniørfag innen produktdesign kan du fortsette med mastergradsstudier (to år) i inn- og utland.

Studiet gir mulighet til å begynne på master i maritim ledelse og master i mikro- og nanosystemteknologi, samt master i Systems Engineering ved HSN. Av andre muligheter kan for eksempel nevnes master ved Arkitektur- og designhøgskolen i Oslo.

Opptakskrav

For å kvalifisere må du ha en av følgende:

- Generell studiekompetanse og R1 (eller Matematikk S1 og S2), R2 og Fysikk 1

- Nyere godkjent toårig fagskole i tekniske fag som gir generell studiekompetanse, samt kunnskaper tilsvarende Matematikk R1 (eller Matematikk S1 og S2) og R2 og Fysikk 1.

- Bestått ettårig forkurs for ingeniør- og maritim høyskoleutdanning

- Bestått toårig teknisk fagskole (rammeplan fra 1998/99 eller tidligere ordninger)

 

Studieinformasjon


Heltid – Vestfold

  • Undervisningsspråk: Norsk
  • Antall semester: 6
  • Antall studieplasser 20
  • Søkekode: 222 012
  • Opptakskrav Les mer om opptakskrav
Poenggrenser ved forrige opptak

Bli student
BLI STUDENT
Vi gir deg kunnskap for fremtiden!
studentbolig
STUDENTBOLIG
Studentsamskipnaden tilbyr boliger på alle våre campus
Våre campus
CAMPUS
Mer informasjon om våre studiesteder
Studentenes A-B-C
STUDENTENES ABC
Det du trenger å vite som ny student