Bachelor i ingeniørfag – SMART produktdesign

Bachelor i ingeniørfag – SMART produktdesign

Lær SMART produktdesign gjennom fremtidsrettet ingeniørutdanning. Få kunnskaper om produktutvikling, maskinteknikk, materialer, 3D modellering og prototyping.

Legg varsel i kalenderen min
Studienivå
Bachelor
Søknadsfrist
15.04.2020
Studiepoeng
180
Oppstart
Høst 2020

Hvorfor velge bachelor i SMART produktdesign?

Da Steve Jobs presenterte den første iPhone i 2007, la han stor vekt på ordet «smart». Og det handlet ikke bare om hva den kunne gjøre. Det handlet også om design. Om en totalopplevelse av produktet.  Få andre produkter i moderne tid har forandret måten vi lever på, slik som Apples iPhone. Uansett om vi bruker Apples produkter, eller foretrekker andre merker, har vi blitt vant til å ha en liten datamaskin i lommen, med enkle symboler og mange funksjoner.

Alle produktene vi bruker har en funksjon og et design. I SMART produktdesign bruker du moderne teknologi, til å skape smarte produkter som elektriske motorsykler og ferjer, medisinsk utstyr og oljevernutstyr.

God produktdesign kreves for å skape funksjonelle og attraktive produkter. I det som før het en maskiningeniørutdanning, har nå visuell kommunikasjon og design blitt stadig viktigere. Du som er kreativ vil få god bruk dette i SMART produktdesignutdanningen. Du får jobbe både med teknologi og med design.

Underveis i studiet får du muligheten til å vise frem det du kan, sammen med andre ingeniørstudenter på studentmessen USNexpo.

Hva slags jobb får du?

Det finnes fortsatt mange problemer som ikke er løst. Ny teknologi åpner også for mange muligheter som vi ikke hadde før.  Som ekspert på produktutvikling er jobbmulighetene mange. Alle typer bedrifter som driver med produktutvikling vil ha bruk for kunnskapen din.

Tidligere studenter jobber med produksjon og utforming av alt fra kaffetraktere til industrianlegg. De har vært med på utvikle joystick til fly, etuier til ultralydutstyr og innkapslingen til medisinsk DNA-utstyr.

Kanskje du kan være med å løse vannforsyningsproblemene i verden, med kunnskapen din om produktutvikling?

Kontakt med arbeidslivet

I løpet av studiet besøker studentene bedrifter innen fagområdet produktdesign – både typiske mekaniske bedrifter og bedrifter som har sin virksomhet innen design og prosjektering av blant annet helseteknologi. Det sterke maritime industrimiljøet i Norge leverer smarte teknologiske løsninger over hele verden. Ved ingeniørutdanningen på USN, campus Vestfold kan du også velge maritim teknologi som et innovativt tema.

Vi inviterer eksperter fra industrien som gjesteforelesere på utvalgte emner, og i siste semester velger mange å gjøre hovedprosjektet sitt i samarbeid med en bedrift. Er du kvalifisert kan du også ta siste året over to år og jobbe 50% ute i en bedrift for å få relevant yrkeserfaring. Les mer om næringsbachelor her.

Dette lærer du på produktdesignstudiet

I ditt første studieår, undervises det i matematikk, ingeniørrollen og prosjektarbeid, fysikk og kjemi, statikk og fasthetslære, DAK og 3D-modellering, materialer og tilvirkningsteknikk.

I det andre året studerer du matematikk og statistikk, innovasjon og entreprenørskap med økonomi, design med form og funksjon, dimensjonering, og design med materialer og miljø.

Det siste studieåret har fokus på undervisning i energiteknikk og dynamikk og design for maritime produkter samt valgfag innen varme- og energiteknikk, hydraulikk, vann ogmiljøteknikk, matematikk 3 og konstruksjonsteknikk. I tillegg skriver du din bacheloroppgave.

Små og store prosjekter i dette ingeniørstudiet gir deg praktiske øvelser i produktdesign. Her får du utfordret og trent dine evner til å ta frem nye løsninger både rundt funksjonalitet og form, og ikke minst bærekraftig produksjon. Du trenes til å avklare behov og rammebetingelser, til å jobbe kreativt og systematisk og til å trekke inn teori fra ulike fagområder.

Skaff deg internasjonal erfaring

Du kan ta deler av bachelor i SMART produktdesign i utlandet. Å studere eller ta praksis i utlandet kan gi deg mulighet til å utvide din internasjonale kompetanse, språkferdigheter, personlige egenskaper og omstillingsevne. Det kan også gjøre deg mer attraktiv på arbeidsmarkedet. Vi har avtaler med utenlandske universiteter, høyskoler og praksisinstitusjoner tilpasset ditt studium.

Mangler du fordypning i matematikk og fysikk?

Har du generell studiekompetanse, men mangler fordypning i matematikk og fysikk, kan vi hjelpe deg med disse tilbudene:

Videre utdanning

Etter fullført bachelor i ingeniørfag innen produktdesign kan du fortsette med mastergradsstudier (to år) i inn- og utland.

Studiet gir mulighet til å begynne på master i maritim ledelse og master i mikro- og nanosystemteknologi, samt master i Systems Engineering ved USN. Av andre muligheter kan for eksempel nevnes master ved Arkitektur- og designhøgskolen i Oslo.

Opptakskrav

For å kvalifisere må du ha en av følgende:

- Generell studiekompetanse og R1 (eller Matematikk S1 og S2), R2 og Fysikk 1

- Nyere godkjent toårig fagskole i tekniske fag som gir generell studiekompetanse, samt kunnskaper tilsvarende Matematikk R1 (eller Matematikk S1 og S2) og R2 og Fysikk 1.

- Bestått ettårig forkurs for ingeniør- og maritim høyskoleutdanning

- Bestått toårig teknisk fagskole (rammeplan fra 1998/99 eller tidligere ordninger)

 

Legg varsel i kalenderen min

Studieinformasjon


Heltid – Vestfold

  • Undervisningsspråk: Norsk
  • Antall semester: 6
  • Antall studieplasser 30
  • Søkekode: 222 012
  • Opptakskrav Les mer om opptakskrav
Poenggrenser ved forrige opptak

 

Bli student
BLI STUDENT
Vi gir deg kunnskap for fremtiden!
studentbolig
STUDENTBOLIG
Studentsamskipnaden tilbyr boliger på alle våre campus
Våre campus
CAMPUS
Mer informasjon om våre studiesteder
FAQ. Icon.
OFTE STILTE SPØRSMÅL
Svar på det du lurer på som ny student