Vis studievalg
Forkurs for ingeniørutdanning

Forkurs for ingeniørutdanning

Vil du bli ingeniør, og har yrkesfag fra videregående skole? Eller mangler du matematikk og fysikk? Da er forkurs for ingeniørutdanning studiet for deg.

Legg varsel i kalenderen min
Studienivå
Studieforberedende kurs
Søknadsfrist
15.04.2018
Studiepoeng
0
Oppstart
Høst 2018

Hvorfor forkurs for ingeniørutdanning?

Har du en drøm om å bli ingeniør, men mangler den videregående utdanningen som kreves? Forkurset er et studium på fulltid, det går over ett år og gir deg grunnlag for å søke opptak til ingeniørutdanning. Det er beregnet på søkere fra yrkesfaglig videregående skole eller søkere som mangler enkelte fag fra videregående utdanning for å være kvalifisert.


Vi har dyktige lærere med lang erfaring fra undervisning som setter deg i stand til å begynne med en ingeniørutdanning etter at du har fullført forkurset.

Dette lærer du hos oss

Du vil få undervisning i kommunikasjon og norsk, teknologi og samfunn, matematikk og fysikk. Med god motivasjon og arbeidsinnsats er dette en enestående mulighet. Forkurset er arbeidskrevende, men det gir deg til gjengjeld et godt grunnlag for å studere videre ved ingeniørutdanningen.

Har du allerede generell studiekompetanse fra videregående, og mangler bare matematikk og fysikk? Da kan du ta realfagskurs eller Bachelor i ingeniørfag - tresemester.

Fag- og timefordeling:

  • Matematikk 13 t / uke
  • Fysikk 8 t / uke
  • Kommunikasjon og norsk 8 t / uke
  • Teknologi og samfunn 4 t / uke

Undervisningen i realfag er en kombinasjon av forelesninger og øvinger i mindre grupper. I de øvrige emnene er det hovedsakelig klasseromsundervisning med obligatorisk oppmøte. Emnene går over to semestre. Det blir gitt karakterer i alle emner basert på prøver, innleveringer, labrapporter og sluttprøver.

Videre utdanning

Forkurset kvalifiserer til alle ingeniørutdanningene i Norge. Søkere med fullt forkurs har også fordelen av å konkurrere i egen forkurskvote.

Opptakskrav

Søkere må oppfylle ett av følgende vilkår:

A: Fagbrev eller VG1 og VG2 fra andre studieretninger enn studiespesialisering i videregående skole
B: Grunnskole og minst fem års arbeidspraksis, eller en kombinasjon av videregående skole og arbeidspraksis. Søkere uten allmennfag fra yrkesfaglig videregående skole må påregne stor arbeidsinnsats.
C: Generell studiekompetanse, uten den nødvendige kompetansen i matematikk og fysikk.

Søkere i kvote A rangeres foran søkere i kvote C. Søkere i kvote B gis en skjønnsmessig nivåvurdering i forhold til søkere i de andre kvotene.

Legg varsel i kalenderen min

Studieinformasjon


Velg campus

Heltid – Kongsberg


Bli student
BLI STUDENT
Vi gir deg kunnskap for fremtiden!
studentbolig
STUDENTBOLIG
Studentsamskipnaden tilbyr boliger på alle våre campus
Våre campus
CAMPUS
Mer informasjon om våre studiesteder
Studentenes A-B-C
STUDENTENES ABC
Det du trenger å vite som ny student