Joint International Master in Smart Systems Integration

Joint International Master in Smart Systems Integration

Vi tilbyr, sammen med Heriot-Watt University (Edinburgh, UK) og Budapest University of Technology and Economics (Ungarn) en felles ingeniørutdanning innen mikrosystemer og mikroelektronikk og hvordan dette kombineres til komplette smarte systemer.

Studienivå
Master
Søknadsfrist
01.06.2019
EU-stipend: 26.01.2019
Studiepoeng
120
Oppstart
Høst 2019

Hvorfor Joint Master i Smart Systems Integration?

En mastergrad i SSI gir deg muligheten til å være med å utvikle framtidens teknologiske løsninger, enten det er innen medisinsk teknologi, romfart, bilindustri, energiteknologi eller til dagliglivets produkter. Som SSI-ingeniør får du en unik mulighet til et integrert studieløp i tre europeiske land, hvor du får det beste fra hver institusjon og med en internasjonal erfaring fra forskjellige kulturer som sammen representerer et tverrsnitt av Europa. Dette i seg selv gir deg et stort fortrinn hvis du vurderer en internasjonal karriere, men også for enhver jobb i Norge. Med internasjonale kunder eller leverandører vil bred kulturkunnskap være svært viktig. Read more at http://ssi-master.eu/.

Hva slags jobb får du?

Du kan jobbe som ingeniør innenfor mangfoldet av smarte systemer, både ute i industrien, i akademia og hos forskningsinstitusjoner.

Innen bedrifter som utvikler og produserer smarte systemer kan du jobbe med produktutvikling, utvikling av produksjonsteknologi, produksjonsledelse, kvalitetsstyring og som prosjektleder.
Hos bedrifter som anvender smarte systemer kan du jobbe med forretningsutvikling, markedsføring og salg, prosjektledelse, forskning og utvikling og teknisk konsultasjon.

Kontakt med arbeidslivet

Studiet har de mest aktuelle industri-klyngene med som «Assossierte partnere», på norsk og europeisk nivå: European Platform on Smart Systems (EPoSS), og Norwegian Centre of Expertise, Micro- and Nanotechnologies (NCE-MNT). Dette innebærer bedriftsbesøk hos relevant industri, gjesteforelesere fra næringslivet, samt muligheter for å ta masterprosjekt i en industribedrift i Norge eller andre steder i Europa.

Dette lærer du på masteren i Smart Systems Integration

Smarte systemer blir en stadig viktigere del av vår hverdag. Mobiltelefonen er full av ulike funksjoner som skal virke sammen. Bilen kan bremse for å ikke kollidere selv om sjåføren er uoppmerksom, og den har integrerte systemer for sikkerhet, motorytelse, energieffektivitet, navigering, komfort og underholdning. I framtiden ser vi for oss den «førerløse bilen».

Innen medisin gir smarte systemer raskere, sikrere og billigere diagnose av sykdommer, og implanterbare enheter gir pasienter et mer normalt liv. Innen luft- og romfart gir de oss sikrere og mer miljøvennlige flyreiser, satellittkommunikasjon og forskningsresultater fra andre planeter. Slik vil utviklingen fortsette innen de aller fleste samfunnsområder. Alt dette er mulig gjennom kunnskap om hvordan smarte systemer bygges, først og fremst gjennom integrering av mikrosystemer og mikroelektronikk til komplette systemer. 

Masterstudiet i Smart Systems Integration (SSI) gir deg nettopp denne kunnskapen. Det er et toårig ingeniørstudium i samarbeid mellom tre institusjoner med hvert sitt spesialfelt.

Skaff deg internasjonal erfaring

Mastergraden i SSI er internasjonal, og du vil ta første semester i Edinburgh, Skottland, andre semester i Vestfold og tredje semester i Budapest, Ungarn.
Fjerde semester tas ved en av de tre institusjonene eller en samarbeidende partner, og i fjerde semester vil du skrive din hovedoppgave.

Videre utdanningsmuligheter

En mastergrad i SSI er et godt utgangspunkt for videre Ph.D.-studier. Ved USN er Ph.D. programmet i Anvendte mikro- og nanosystemer spesielt relevant, men også Ph.D. programmet i Prosess-, energi- og automatiseringsteknikk. En lang rekke universiteter i hele verden tilbyr Ph.D programmer hvor en mastergrad i SSI er konkurransedyktig.

Slik er studiet

Etter to uteksaminerte kull (2015 og 2016) har SSI-mastere startet Ph.D ved begge de to nevnte USN-programmene, og ved universiteter i Skottland, Ungarn, Tyskland, Nederland, Belgia, Italia, Sveits, Canada og Hong Kong

Studiet er lagt opp med ett semester på hvert av de tre studiestedene (først Edinburgh, så Vestfold, så Budapest), med masteroppgaven som det fjerde semesteret hvor studentgruppen blir delt mellom de tre lærestedene.

Kostnader

Joint International Master in Smart Systems Integration er et ingeniørstudium hvor det er skolepenger. For EU-borgere og assosierte (inkludert Norge) er skolepengene 4.000 Euro per år, for borgere fra andre land er skolepengene 7.750 Euro per år.

For norske borgere gir Statens Lånekasse ekstra støtte for å dekke disse skolepengene: 70% som stipend og 30% som lån. Skolepengene blir dermed en kostnad på 1.200 Euro per år i ekstra studielån.

EU gir et begrenset antall «Erasmus Mundus» stipender til studiet, som dekker skolepenger og et tilskudd til levekostnader. Følg med på ssi-master-sidene for oppdaterte frister for søk på Erasmus Mundus-stipend.

Opptakskrav

  1. Bachelorgrad: Fullført (innen juli søknadsåret) bachelorgrad innen mikro- og nanosystemteknologi, elektronikk, maskinteknikk, fysikk, materialteknologi, kjemi, bioteknologi eller andre nært beslektede områder. I tillegg kreves matematikk tilsvarende bacheloremnet matematikk 3, samt kurs i grunnleggende elektrostatikk/ elektromagnetisme og grunnleggende elektronikk (analogteknikk). Gjennomsnittskarakter fra relevant bachelorgrad må være tilsvarende C eller bedre, men reell opptaksgrense må forventes å være et gjennomsnitt på B eller bedre.
  2. Språk-kunnskap: All undervisning er på engelsk, og ferdigheter i engelsk kreves dokumentert. Normale opptakskrav er TOEFL iBT med minst 90 poeng, IELTS med minst 6.5, eller Cambridge Certificate of Advanced English med B eller bedre. For norske søkere med engelsk fra videregående skole kan formelle engelsk-tester erstattes av et intervju på engelsk (gjelder ikke søkere til EU-stipender).
  3. Kjønnsbalanse: For søkere med like kvalifikasjoner, vil det under-representerte kjønn bli foretrukket.

Søknadsfrister:

  • Søkere fra partnerland: 15. januar 2018 
  • Søkere fra andre EU-land: 26. januar 2018 
  • Selvfinansierende søkere: 1. juni 2018 

 

Opptakskrav er hjemlet i forskrift om opptak til Universitetet i Sørøst-Norge.

Studieinformasjon


Heltid – Vestfold

 

Bli student
BLI STUDENT
Vi gir deg kunnskap for fremtiden!
studentbolig
STUDENTBOLIG
Studentsamskipnaden tilbyr boliger på alle våre campus
Våre campus
CAMPUS
Mer informasjon om våre studiesteder
FAQ. Icon.
OFTE STILTE SPØRSMÅL
Svar på det du lurer på som ny student