Master i mikro- og nanosystemteknologi – Industrimaster

Master i mikro- og nanosystemteknologi – Industrimaster

Store utfordringer kan løses av ørsmå produkter. Mikro- og nanoteknologi finner du overalt. I mobiltelefonen din, i bilen, i medisinsk utstyr og i verdensrommet. Ta en innovativ master, med lønnet deltidsjobb i en bedrift vi samarbeider med, samtidig som du studerer.

Legg varsel i kalenderen min
Studienivå
Master
Søknadsfrist
17.03.2020
Studiepoeng
120
Oppstart
Høst 2020

Hvorfor industrimaster i mikro- og nanosystemteknologi?

Gjennom denne masteren lærer du å anvende og utvikle mikro- og nanoteknologi, en viktig og ettertraktet kompetanse på arbeidsmarkedet. Programmet er knyttet til Institutt for mikrosystemer, som er en av hjørnesteinene i den nasjonale satsingen innen mikro- og nanoteknologi (NorFab og NanoNetwork).

Industrimaster-modellen er utviklet på USN, og kvalitetssikret gjennom mange år. Den sikrer deg jobb i en bedrift mens du studerer. Dermed får du uvurderlig erfaring, inntekt og et nettverk som vil være der når du er ferdig med studiet. Du får muligheten til å vokse inn i en rolle som ingeniør, og bli rustet til å møte industriens behov.

Du får bruke topp moderne laboratorier og renrom i Forskningsparken, campus Vestfold. Her har flere bedrifter som jobber med mikro- og nanoteknologi etablert seg de senere årene, mange har ansatt tidligere studenter. Hortens-regionen er kjent for sin store konsentrasjon av elektronikkbedrifter og omtales ofte som Norges ”Silicon Valley”. Industrien i området ligger i verdenstoppen innen anvendt mikro- og nanoteknologi, og vi samarbeider tett med dem.

Masterprogrammet i mikro- og nanoteknologi er en spennende og praktisk orientert masterutdanning for deg som er ingeniør, eller har en bachelorgrad innen teknologi.

Underveis i studiet får du muligheten til å vise frem det du kan, sammen med andre ingeniørstudenter på studentmessen USNexpo.

Hva slags jobb får jeg?

Etter endt utdannelse i mikro- og nanosystemteknologi kan du jobbe innenfor mangfoldet av mikro- og nanoteknologi, både ute i industrien, i akademia og hos forskningsinstitusjoner.

Innen bedrifter som utvikler og produserer mikroelektronikk og mikro- og nanosystemer kan du jobbe med produktutvikling, utvikling av produksjonsteknologi, produksjonsledelse, kvalitetsstyring og prosjektleder.

Hos bedrifter som bruker mikro- og nanoteknologi kan du jobbe med forretningsutvikling, markedsføring og salg, prosjektledelse, forskning og utvikling og teknisk konsultasjon.

 

Kontakt med arbeidslivet

I våre industrimastere jobber du deltid i en bedrift samtidig som du studerer. I tillegg vil du i løpet av studiet gjennomføre besøk til elektronikk- og mikroteknologibedrifter i nærområdet, og eksperter fra industrien er inne som gjesteforelesere på utvalgte emner. Vi har et tett samarbeid med bedrifter og forskningsinstitusjoner og har til enhver tid ulike forskningsprosjekter pågående. Hovedprosjektet utføres i dette forskningssamarbeidet, og flere studenter får også tilbud om sommerjobb i en bedrift.

Dette lærer du på Master i mikro- og nanosystemteknologi

Vi tilbyr en masterutdanning i mikro- og nanosystemteknologi, som vil åpne dørene til spennende jobber innen et mangfold av bransjer.  Mikro- og nanoteknologi finner du innen nær sagt alle fagfelt; elektronikk, medisin, romfart og petroleum er noen eksempler. Nettopp derfor er studiet tverrfaglig og inneholder elementer fra både elektronikk, mekanikk, fysikk, kjemi, matematikk, modellering og prosessering. Du vil lære hvordan komplette mikro- og nanosystemer designes, produseres og karakteriseres.

Skaff deg internasjonal erfaring

Du kan ta deler av Master i Micro and Nano Systems Technology i utlandet. Å studere eller ta praksis i utlandet kan gi deg mulighet til å utvide din internasjonale kompetanse, språkferdigheter, personlige egenskaper og omstillingsevne. Det kan også gjøre deg mer attraktiv på arbeidsmarkedet. Vi har avtaler med utenlandske universiteter, høyskoler og praksisinstitusjoner tilpasset ditt studium.

Videre utdanning

Etter endt masterutdanning kan du søke deg inn på doktorgradsprogram innen anvendte mikro- og nanosystemer eller på et annet doktorgradsprogram ved et universitet i Norge eller i utlandet.

Opptakskrav

Opptakskravet til indistrimasterprogrammet er delt i to og man må oppfylle begge krav til å bli kvalifisert:

1: Bachelorgrad (eller tilsvarende) innen mikro- og nanosystemteknologi, elektronikk, maskinteknikk, kjemi, bioteknologi, fysikk, materialteknologi eller andre nært beslektede områder, som minimum består av 120 studiepoeng (ECTS) relevant for programmet.

I tillegg kreves:

  • matematikk tilsvarende bacheloremnet matematikk 3,
  • et kurs i elektrostatikk/elektromagnetisme og
  • grunnleggende analogteknikk.

 

For opptak til utdanning på masternivå kreves karaktersnitt C eller bedre.

2: I tillegg til å være faglig kvalifiser så må du også være tilbudt jobb i en relevant høyteknologisk bedrift som passer inn i industrimaster programmet.
 

Opptakskrav er hjemlet i forskrift om opptak til Universitetet i Sørøst-Norge.

Viktig informasjon om opptak for deg som søker med en bachelorgrad tatt utenfor Norge.
 

Spesielle forhold ved opptak til USNs industrimastere

Det er et avgrenset antall studieplasser på våre industrimastere. Ved søknad må du fylle ut og legge ved et eget søknadsskjema, og du må gjennomføre intervjurunder med aktuelle bedrifter. 

Selv om du ved søknad krysser av for at vi kan innhente eksterne resultater så må søkere til dette studieprogrammet laste opp vitnemål og karakterutskrift. Dette er på grunn av at alle dokumenter skal videresendes til bedriftene. 

I tillegg må du må legge ved relevante arbeidsattester, skjema for opptak, CV og et motivasjonsbrev for din søknad til studiet (på engelsk).

 

NB! For opptak høst 2019 vil det være et forbehold om tilstrekkelig antall avtaler for ansettelse med bedrifter for oppstart av studiet

Vi tilbyr også ordinær master i mikro- og nanosystemteknologi og er du interessert i dette fagfeltet anbefaler vi at du søker på begge. 

Legg varsel i kalenderen min

Studieinformasjon


Samlingsbasert – Vestfold

 

Bli student
BLI STUDENT
Vi gir deg kunnskap for fremtiden!
studentbolig
STUDENTBOLIG
Studentsamskipnaden tilbyr boliger på alle våre campus
Våre campus
CAMPUS
Mer informasjon om våre studiesteder
FAQ. Icon.
OFTE STILTE SPØRSMÅL
Svar på det du lurer på som ny student