Master i mikro- og nanosystemteknologi

Master i mikro- og nanosystemteknologi

Skap nye smarte løsninger med mikro- og nanoteknologi. Få fremtidsrettet og innovativ kompetanse som kan anvendes innen medisin, romfart og miljø.

Legg varsel i kalenderen min
Studienivå
Master
Søknadsfrist
15.04.2020
Studiepoeng
120
Oppstart
Høst 2020

Hvorfor mikro- og nanosystemteknologi?

Masterprogrammet er enestående i norsk sammenheng, og er en spennende og praktisk orientert masterutdanning for deg som er ingeniør eller har en bachelorgrad innen teknologi.

Studiet kom på 4.plass i studentenes kåring av beste masterprogram innen teknologi og naturvitenskap i studiebarometerundersøkelsen for 2018.

Programmet er knyttet til Institutt for Mikro og nanosystemteknologi, som er en av hjørnesteinene i den nasjonale satsingen innen mikro- og nanoteknologi (NorFab og NanoNetwork). Lokalisert på Bakkenteigen, mellom Horten og Tønsberg, finner du topp moderne laboratorier og renromsfasiliteter som står til din disposisjon. Samarbeidet med næringslivet i regionen er solid, og i forskningsparken på campusområdet har flere bedrifter relatert til mikro- og nanoteknologi etablert seg de senere årene.

Underveis i studiet får du muligheten til å vise frem det du kan, sammen med andre ingeniørstudenter på studentmessen USNexpo.

Hva slags jobb får jeg?

Etter endt utdannelse i mikro- og nanosystemteknologi skal du kunne jobbe innenfor mangfoldet av mikro- og nanoteknologi, både ute i industrien, i akademia og hos forskningsinstitusjoner.

Innen bedrifter som utvikler og produserer mikroelektronikk og mikro- og nanosystemer kan du jobbe med produktutvikling, utvikling av produksjonsteknologi, produksjonsledelse, kvalitetsstyring og prosjektleder.

Hos bedrifter som anvender mikro- og nanoteknologi kan du jobbe med forretningsutvikling, markedsføring og salg, prosjektledelse, forskning og utvikling og teknisk konsultasjon.

 

NIFUs kandidatundersøkelse fra 2018 viser at 91 prosent av USNs masterkandidater er i jobb innen 6 måneder etter uteksaminering. 80 prosent opplever også jobben som relevant for sin utdanning.

Kontakt med arbeidslivet 

I løpet av studiet gjennomføres besøk til elektronikk- og mikroteknologibedrifter i nærområdet, og eksperter fra industrien er inne som gjesteforelesere på utvalgte emner. Vi har et tett samarbeid med bedrifter og forskningsinstitusjoner og har til enhver tid ulike forskningsprosjekter pågående. Hovedprosjektet utføres i dette forskningssamarbeidet, og flere studenter får også tilbud om sommerjobb i en bedrift.

Dette lærer du på Master i mikro- og nanosystemteknologi

Vi tilbyr en masterutdanning i mikro- og nanosystemteknologi, som vil åpne dørene til spennende jobber innen et mangfold av bransjer.  Mikro- og nanoteknologi finner du innen nær sagt alle fagfelt; elektronikk, medisin, romfart og petroleum er noen eksempler. Nettopp derfor er studiet tverrfaglig og inneholder elementer fra både elektronikk, mekanikk, fysikk, kjemi, matematikk, modellering og prosessering. Du vil lære hvordan komplette mikro- og nanosystemer designes, produseres og karakteriseres.

Skaff deg internasjonal erfaring

Du kan ta deler av Master i Micro and Nano Systems Technology i utlandet. Å studere eller ta praksis i utlandet kan gi deg mulighet til å utvide din internasjonale kompetanse, språkferdigheter, personlige egenskaper og omstillingsevne. Det kan også gjøre deg mer attraktiv på arbeidsmarkedet. Vi har avtaler med utenlandske universiteter, høyskoler og praksisinstitusjoner tilpasset ditt studium.

Videre utdanning

Etter endt masterutdanning kan du søke deg inn på doktorgradsprogram innen anvendte mikro- og nanosystemer eller på et annet doktorgradsprogram ved et universitet i Norge eller i utlandet.

Opptakskrav

Bachelorgrad (eller tilsvarende) innen mikro- og nanosystemteknologi, elektronikk, maskinteknikk, kjemi, bioteknologi, fysikk, materialteknologi eller andre nært beslektede områder, som minimum består av 120 studiepoeng (ECTS) relevant for programmet.

I tillegg kreves:

  • matematikk tilsvarende bacheloremnet matematikk 3,
  • et kurs i elektrostatikk/elektromagnetisme og
  • grunnleggende analogteknikk.

Det kan gis betinget opptak til søkere som har fullført grunnutdanning, men mangler fagkrav som er oppgitt som tilleggskrav. Dette gjelder kun der det er færre søkere enn antall studieplasser.

Søkere som mangler matematikk 3, analogteknikk og/eller elektrostatikk/elektromagnetisme, kan få opptak betinget av at manglende fag bestås innen 1 år. Søkere kan ikke gis opptak hvis de mangler flere enn to av disse emnene.

For opptak til utdanning på masternivå kreves karaktersnitt C eller bedre.

Opptakskrav er hjemlet i forskrift om opptak.

Viktig informasjon om opptak for deg som søker med en bachelorgrad tatt utenfor Norge.

Legg varsel i kalenderen min

Studieinformasjon


Heltid – Vestfold

 

Bli student
BLI STUDENT
Vi gir deg kunnskap for fremtiden!
studentbolig
STUDENTBOLIG
Studentsamskipnaden tilbyr boliger på alle våre campus
Våre campus
CAMPUS
Mer informasjon om våre studiesteder
FAQ. Icon.
OFTE STILTE SPØRSMÅL
Svar på det du lurer på som ny student