Master of Science - Electrical Power Engineering

Master of Science - Electrical Power Engineering

Utforsk teknologien bak bærekraftige energiløsninger og regulerbarheten til den vannkraftbaserte energiforsyningen! Bli ekspert i vannkraft og kraftforsyning.

Studienivå
Master
Søknadsfrist
15.04.2018
Studiepoeng
120
Oppstart
Høst 2018

Hvorfor master i Electrical Power Engineering

Fremtidens bærekraftige energibruk forutsetter større fokus på elektrisitet som energibærer. Vårt masterstudium i Electrical Power Engineering vil ha forankring i vannkraft som er den mest effektive form for fornybar energi. Vannkraft er også lett å regulere, noe som betyr at samfunnsverdien av vannkraft er høyere enn mange andre kraftkilder.

Betydelige utfordringer er oppstått i videreutvikling av kraftsystemet i Norge og ellers ved at større mengde uregulert produksjon blir innført. Uregulert produksjon kan være småskala vannkraft, vind og sol.

Hva slags jobb får du?

Med mastergrad i Electrical Power Engineering kan du jobbe med kraftproduksjon, kraft-overføring og fordeling, større industriforetak, leverandørindustri for elektroutstyr og hos rådgivende ingeniører.

Kontakt med arbeidslivet

Studiet har god og nær kontakt med næringsliv i regionen, bl.a. med forelesere fra aktuelle samarbeidspartnere. Prosjektoppgaver og masteroppgaver fås fra aktuelle firma som studiet har tett kontakt med.

Dette lærer du på Electrical Power Engineering

De ulike emnene i masterstudiet i Electrical Power Engineering vil samlet gi en god oversikt over hvordan elektriske anlegg og systemer er bygget opp og driftes. Også nødvendige dimensjonerende krav til utstyr og videre til kvalitetskrav (spenningskvalitet) i allmenn elforsyning inngår i studiet.

Sentrale emner innenfor reguleringsteknikken som benyttes for å opprettholde sikker drift av kraftsystemet og for å kunne levere den kvalitet til elforsyning som kreves er viktig. Det faglige innholdet legges opp balansert slik at kandidatene er i stand til å arbeide med både drift og rehabilitering/fornying av eksisterende anlegg, men også i utvikling av Smart Grid og videre slik at virksomhet skal skje på «en samfunnsmessig rasjonell måte».

Studieprogrammet i Electrical Power Engineering undervises på engelsk. Undervisningen veksler mellom forelesninger, veiledninger, øvinger, prosjektarbeid, lab-arbeid og selvstudium.

Skaff deg internasjonal erfaring

Du kan ta deler av Master of Science - Electrical Power Engineering i utlandet. Å studere eller ta praksis i utlandet kan gi deg mulighet til å utvide din internasjonale kompetanse, språkferdigheter, personlige egenskaper og omstillingsevne. Det kan også gjøre deg mer attraktiv på arbeidsmarkedet. Vi har avtaler med utenlandske universiteter, høyskoler og praksisinstitusjoner tilpasset ditt studium.

Videre utdanningsmuligheter

Vil du fortsette studiene innen elkraftteknikk? Med mastergraden i Electrical Power Engineering er du også kvalifisert for undervisning og PhD.-studier i inn- og utland.

Opptakskrav

NB! Opptakskravet er under vurdering og vi tar forbehold om at det kan bli endringer for opptaket 2019.

Bachelor i ingeniørfag innen elkraft eller tilsvarende. Det kreves kurs i reguleringsteknikk, programmering, elektronikk og matematikk III eller tilsvarende.

For opptak til utdanning på masternivå kreves karaktersnitt C eller bedre.

Det kan gis betinget opptak til søkere som har fullført grunnutdanning, men mangler matematikk 3. Dette gjelder kun der det er færre søkere enn antall studieplasser. Opptak er betinget av at manglende fag bestås innen 1 år.

Opptakskrav er hjemlet i forskrift om opptak.

Viktig informasjon om opptak for deg som søker med en bachelorgrad tatt utenfor Norge.

Studieinformasjon


Heltid – Porsgrunn

Poenggrenser ved forrige opptak

 

Bli student
BLI STUDENT
Vi gir deg kunnskap for fremtiden!
studentbolig
STUDENTBOLIG
Studentsamskipnaden tilbyr boliger på alle våre campus
Våre campus
CAMPUS
Mer informasjon om våre studiesteder
FAQ. Icon.
OFTE STILTE SPØRSMÅL
Svar på det du lurer på som ny student