Master of Science - Energy and Environmental Technology

Master of Science - Energy and Environmental Technology

Vær med å utvikle fremtidens energiressurser. Bidra til at vi omgir oss med mer effektive og renere energikilder. Med en master i Energy and Enviromental Technology vil du få muligheten til å være med å forme framtiden.

Legg varsel i kalenderen min
Studienivå
Master
Søknadsfrist
15.04.2019
Studiepoeng
120
Oppstart
Høst 2019

Hvorfor master i Energy and Environmental Technology?

Ønsker du å vite mer om hvordan kan vi produsere energi uten å forurense luft og vann? Hos oss kan du utforske miljøvennlige energikilder blandt annet gjennom bruk av eksperimentelt utstyr.

Hos oss er energi- og teknologifagene høyt prioritert.  Studiehverdagen er spennende og allsidig. Du får utforske energi og miljøteknologi gjennom feltarbeid og laboratoriearbeid. I tillegg får du mulighet til å opparbeide ferdigheter i diskusjon, analyse, kreativ tenkning og innovasjon.

Hva slags jobb får du?

Miljøspørsmål preger samfunnet, og behovet for renere energikilder øker.

Med en master i energi og miljøteknologi er du kvalifisert til å jobbe med sikkerhet og konsekvensanalyse, design og drift av renseprosesser, energiproduksjon og forvaltning og distribusjon av energi. Du kan jobbe både i private firmaer, offentlige institusjoner og forskningsinstitutt som arbeider med sikkerhet og analyse av miljø og energi.

Kontakt med arbeidslivet

I studiet brukes næringslivet på ulike måter, vi har gjesteforelesere fra aktuelle samarbeidspartnere inne i forelesninger og det gjennomføres bedriftsbesøk til utvalgte bedrifter i nærområdet. Vi har stor forskningsaktivitet og har hele tiden et tett samarbeid med ulike partnere knyttet til dette.  Hovedoppgavene på studiet tar man i samarbeid med eller i en bedrift.

Det er hvert år karrieredager på campus med besøk fra aktuelle bedrifter, i tillegg er det flere av våre kontakter som tilbyr sommerjobber til studenter.

Som ingeniørstudent kan du også delta på USNexpo:

Dette lærer du

Studiet i Energy and Environmental Technology gir deg ferdigheter og spesialisert kunnskap innen:

  • Renseprosesser
  • Alternative energisystemer
  • Masse- og varmeoverføring
  • Anvendt termodynamikk
  • Modellering og simulering
  • Prosjektledelse
  • Kostnadsestimering
  • Forskning

Studiet undervises på engelsk, og studenten kommer fra mange ulike land. Studiemiljøet er godt, med gode fasiliteter og god kontakt med lærerne. Du kan gjennomføre studiet som heltidsstudent på campus eller som deltidsstudent på nettet.

Skaff deg internasjonal erfaring

Du kan ta deler av Master i Energy and Environmental Technology i utlandet. Å studere eller ta praksis i utlandet kan gi deg mulighet til å utvide din internasjonale kompetanse, språkferdigheter, personlige egenskaper og omstillingsevne. Det kan også gjøre deg mer attraktiv på arbeidsmarkedet. Vi har avtaler med utenlandske universiteter, høyskoler og praksisinstitusjoner tilpasset ditt studium.

Videre utdanningsmuligheter

Med en master i Energy and Environmental Technology er du kvalifisert for doktgradsstudier ved Universitetet i Sørøst-Norge, og ved andre høyskoler og universiteter i inn- og utland.

Opptakskrav

Bachelor i ingeniørfag innen kjemi eller maskin. Annen bakgrunn, f.eks innen bygg, kan også vurderes. Det kreves kurs i matematikk III, termodynamikk og fluidmekanikk (eller tilsvarende).

For opptak til utdanning på masternivå kreves karaktersnitt C eller bedre.

Det kan gis betinget opptak til søkere som har fullført grunnutdanning, men mangler matematikk 3. Dette gjelder kun der det er færre søkere enn antall studieplasser. Opptak er betinget av at manglende fag bestås innen 1 år.

Opptakskrav er hjemlet i forskrift om opptak.

Viktig informasjon om opptak for deg som søker med en bachelorgrad tatt utenfor Norge.

Legg varsel i kalenderen min

Studieinformasjon


Velg campus

Heltid – Porsgrunn

Poenggrenser ved forrige opptak

 

Bli student
BLI STUDENT
Vi gir deg kunnskap for fremtiden!
studentbolig
STUDENTBOLIG
Studentsamskipnaden tilbyr boliger på alle våre campus
Våre campus
CAMPUS
Mer informasjon om våre studiesteder
FAQ. Icon.
OFTE STILTE SPØRSMÅL
Svar på det du lurer på som ny student