Vis studievalg
Master of Science - Energy and Environmental Technology

Master of Science - Energy and Environmental Technology

Vil du være med på å forme framtiden? Med en master i Energy and Enviromental Technology vil du få muligheten å utvikle fremtidens energiressurser og bidra til at vi omgir oss med mer effektive og renere energikilder.

Studienivå
Master
Søknadsfrist
15.04.2017
Studiepoeng
120
Oppstart
Høst 2017

Hvorfor master i Energy and Environmental Technology?

Ønsker du å vite mer om hvordan kan vi produsere energi uten å forurense luft og vann? Hos oss kan du utforske miljøvennlige energikilder gjennom eksperimentelt utstyr.

Hos oss er energi- og teknologifagene høyt prioritert.  Studiehverdagen er spennende og allsidig. Du får utforske energi og miljøteknologi gjennom eksperimentelt utstyr, feltarbeid og laboratoriearbeid. I tillegg får du mulighet til å opparbeide ferdigheter i diskusjon, analyse, kreativ tenkning og innovasjon.

Hva slags jobb får du?

Miljøspørsmål preger samfunnet, og behovet for renere energikilder øker.

Med en master i energi og miljøteknologi er du kvalifisert til å jobbe med sikkerhet og konsekvensanalyse, design og drift av renseprosesser, energiproduksjon, forvaltning og distribusjon. Du kan jobbe både i firmaer, offentlige institusjoner og forskningsinstitutt som arbeider med sikkerhet og analyse av miljø og energi.

Kontakt med arbeidslivet

I studiet brukes næringslivet på ulike måter, vi har gjesteforelesere fra aktuelle samarbeidspartnere inne i forelesninger og det gjennomføres bedriftsbesøk til utvalgte bedrifter i nærområdet. Vi har stor forskningsaktivitet og har hele tiden et tett samarbeid med ulike partnere knyttet til dette.  Hovedoppgavene på studiet tar man i samarbeid med eller i en bedrift.

Det er hvert år karrieredager på campus med besøk fra aktuelle bedrifter, i tillegg er det flere av våre kontakter som tilbyr sommerjobber til studenter.

Dette lærer du

Studiet i Energy and Environmental Technology gir deg ferdigheter og spesialisert kunnskap innen:

  • Renseprosesser
  • Alternative energisystemer
  • Masse- og varmeoverføring
  • Anvendt termodynamikk
  • Modellering og simulering
  • Prosjektledelse
  • Kostnadsestimering
  • Forskning

Lurer du på hvordan vi kan vi gjøre fossile ressurser mer miljøvennlige? Eller hva som skal til for å skape mer bærekraftig utvikling av industri og samfunn? Studiet i Energy and Environmental Technology gir deg mulighet til å utforske faget innen mange ulike områder, fra planlegging og styring av industrielle prosesser, til kunnskap om forebygging av miljøfarer. Du får lære om bærekraftig utvikling og alternativ energi, anvendt termodynamikk og forbrenning.

Skaff deg internasjonal erfaring

Du kan ta deler av Master i Energy and Environmental Technology i utlandet.  Å studere eller ta praksis i utlandet kan gi deg mulighet til å utvide din internasjonale kompetanse og omstillingsevne. Det kan gjøre deg mer attraktiv på arbeidsmarkedet. HSN har avtaler med universiteter og høyskoler over hele verden som gjør det mulig for deg som student å reise ut.

Videre utdanningsmuligheter

Med en master i Energy and Environmental Technology er du kvalifisert for doktgradsstudier ved Høgskolen i Sørøst-Norge, og ved andre høgskoler og universiteter i inn- og utland.

Opptakskrav

Bachelor i ingeniørfag innen kjemi eller maskin, med C eller bedre i snitt. Annen bakgrunn, f.eks innen bygg, kan også vurderes. Det kreves kurs i matematikk III, termodynamikk og fluidmekanikk (eller tilsvarende). 

Søkere som mangler Matematikk 3, kan få opptak betinget av at faget bestås i løpet av første semester på studiet.

Viktig informasjon om opptak for deg som søker med en bachelorgrad tatt utenfor Norge.

Studieinformasjon


Velg campus

Heltid – Porsgrunn

Poenggrenser ved forrige opptak

Bli student
BLI STUDENT
Vi gir deg kunnskap for fremtiden!
studentbolig
STUDENTBOLIG
Studentsamskipnaden tilbyr boliger på alle våre campus
Våre campus
CAMPUS
Mer informasjon om våre studiesteder
Studentenes A-B-C
STUDENTENES ABC
Det du trenger å vite som ny student