Master of Science i Systems Engineering med industriell økonomi

Master of Science i Systems Engineering med industriell økonomi

Industriell økonomi er et fagfelt i vekst. Denne masteren er spesiell i Norge, fordi den lar ingeniører og økonomer jobbe sammen i studietiden. Dermed får du en unik kombinasjon av kunnskap innen ledelse, økonomi, og teknologiforståelse.

Legg varsel i kalenderen min
Studienivå
Master
Søknadsfrist
15.04.2020
Studiepoeng
120
Oppstart
Høst 2020

Hvorfor Systems Engineering med industriell økonomi?

Industriell økonomi er et fagfelt som kombinerer teknologi, økonomi og administrasjon. Det handler om å utvikle metoder og verktøy for å kunne foreta gjennomtenkte, strategisk og operasjonelle beslutninger i virksomheter.

Du vil også få innsikt i fagfeltet Systems Engineering. Dette er en tankemetodikk som blir mye brukt i forskning og utvikling, og i arbeidet med store, komplekse produkter og systemer.

USN er en del av Norwegian Center of Expertise in Systems Engineering (NCE-SE) på Kongsberg.

Masterstudiet i industriell økonomi er basert på et tverrfaglig studiemiljø, der ingeniørstudentene arbeider i grupper med økonomistudenter. Dette gir begge studentgruppene en bred kompetansebase, der dere lærer av hverandre.

Hva slags jobb får du?

Denne mastergraden kvalifiserer deg til lederjobber og andre jobber i avanserte teknologimiljøer

Masterstudiet i Systems Engineering med industriell økonomi vil være et springbrett for deg som vurderer videre utdanning innen akademia (ph.d.) eller jobb innen privat og offentlig næringsliv.

Du kan fylle lederstillinger i mindre foretak og avdelinger, og ulike typer mellomlederstillinger i mellomstore og større bedrifter.

Tidligere studenter har blant annet fått jobb i energibedrifter, olje- og gassindustrien, samferdselssektoren, bilbransjen og finans- og rådgivningsbransjen.

NIFUs kandidatundersøkelse fra 2018 viser at 91 prosent av USNs masterkandidater er i jobb innen 6 måneder etter uteksaminering. 80 prosent opplever også jobben som relevant for sin utdanning.

Kontakt med arbeidslivet

Studieretningen har knyttet til seg forelesere med lang erfaring fra næringslivet på toppledernivå, slik at studentene blir presentert for eksempler og casestudies som er hentet fra den virkelige verden. I tillegg har en del av studentene arbeidserfaring selv, og studentene oppfordres til å bidra med sin egen erfaring i mange av kursene gjennom diskusjoner og innleveringer.

Mange av fagene baserer seg på ekte case presentert av det lokale næringslivet i Kongsberg. Studentene vil gjennom fagene «Product Innovation», «Process Innovation» og «Global Business Innovation» oppleve hele verdikjeden fra utvikling av produkter lokalt til produksjon og salg av produktene globalt. I sistnevnte fag blir det arrangert studietur til eksempelvis Kina eller Singapore der viktige norske eksportbedrifter samt lokale samarbeidspartnere og universiteter besøkes. Studieturen må finansieres av studentene selv og forutsetter at du behersker både norsk og engelsk.

Den avsluttende masteroppgaven skrives på engelsk og kan ha en anvendt profil og skrives i tilknytning til en eller flere bedrifter. Dette foretrekkes av mange, siden det hjelper studentene å få kontakter i næringslivet, få vist frem sine ferdigheter og koble teori til praksis.

Underveis i studiet får du muligheten til å vise frem det du kan, sammen med andre ingeniørstudenter på studentmessen USNexpo.

Dette lærer du på masteren i Systems Engineering med industriell økonomi

Studieretningen i Industriell økonomi med grunnleggende fag fra Systems Engineering kombinerer teknologifag, systemfag og økonomifag. Systems Engineering er en anerkjent metode for utvikling av systemer i blant annet bilindustrien og oljebransjen, innen databehandling, nettverk, kommunikasjon, samferdsel, forskning og utvikling.

Spesialiseringen i industriell økonomi gir deg kunnskap om å delta i, og lede utviklingen av, store komplekse produkter og systemer som krever at mange fagområder er involvert. Du får kunnskaper innen økonomifag som understøtter dette gjennom fokus på styring av verdikjeder, organisering og gjennomføring av prosjekter gjennom prosjektledelse, kvalitetsledelse og risikostyring, innovasjon, metodekunnskap og strategi.

Slik er studiet – Kongsberg og Ringerike

Studiet er et toårig heltidsstudium. Undervisningen foregår som moduler med intensive forelesninger (ofte med obligatorisk oppmøte), noe som gir tid til selvstendig fordypning og perioder satt av til arbeid og selvstudier, kollokvier, obligatoriske oppgaver og hjemmeeksamener.

En del av emnene har du felles med studenter med økonomibakgrunn og som studerer Master i Økonomi og Ledelse ved studiested Ringerike. Det gir deg et spennende tverrfaglig studiemiljø. Undervisningen baserer seg på to kompetanserike miljøer innenfor teknologi (Kongsberg) og økonomi og ledelse (Ringerike). Derfor må noe reising mellom studiestedene medregnes i forbindelse med undervisning, men veiledning og undervisning vil primært foregå på Kongsberg.

Studiet avsluttes med en masteravhandling på engelsk.

Skaff deg internasjonal erfaring

Du kan ta deler av masteren i systems engineering i utlandet. Å studere eller ta praksis i utlandet kan gi deg mulighet til å utvide din internasjonale kompetanse, språkferdigheter, personlige egenskaper og omstillingsevne. Det kan også gjøre deg mer attraktiv på arbeidsmarkedet. Vi har avtaler med utenlandske universiteter, høyskoler og praksisinstitusjoner tilpasset ditt studium.

Videre utdanningsmuligheter

Dette masterstudiet gir deg en Master of Science in Systems Engineering with Industrial Economics. og kvalifiserer deg dermed til å fortsette med studier på doktorgradsnivå, noe som vil kvalifisere deg for en karriere innen forskning og undervisning på høyere nivå. I dag har vi åtte forskjellige doktorgradsprogrammer. Dersom dette er av interesse kan du kontakte oss for mer informasjon.

Opptakskrav

Legg varsel i kalenderen min

Studieinformasjon


Heltid – Kongsberg

 

Bli student
BLI STUDENT
Vi gir deg kunnskap for fremtiden!
studentbolig
STUDENTBOLIG
Studentsamskipnaden tilbyr boliger på alle våre campus
Våre campus
CAMPUS
Mer informasjon om våre studiesteder
FAQ. Icon.
OFTE STILTE SPØRSMÅL
Svar på det du lurer på som ny student