Master of Science i Systems Engineering with Embedded systems

Master of Science i Systems Engineering with Embedded systems

For å lage bedre produkter, velger mange å bygge inn datamaskiner i stadig flere av dem. På denne masterutdanningen lærer du hvordan du utvikler og implementerer slike systemer.

Studienivå
Master
Søknadsfrist
15.04.2019
Studiepoeng
120
Oppstart
Høst 2019

Studiet tar ikke opp nye studenter høsten 2020.

Hvorfor master i Systems Engineering with Embedded Systems?

Embedded systems, eller innbakte systemer handler om å tilføre den datakraften som en rekke produkter krever, og som sikrer at utstyr fungerer som det skal.

Et godt eksempel på et produkt som til stadighet får utvidet sin funksjonalitet, er bilen. I dag kan vi finne 25-30 datamaskiner i en vanlig bil. De mest avanserte bilene kan ha langt flere.

Alt skal programmeres og kobles sammen med de mekaniske og elektriske systemene som en bil består av. I dag finner vi ABS, EPS, parkeringsassistanse, navigasjons- og antikollisjonssystemer.

Komplekse industriprosjekter krever bidrag fra flere typer fagmiljøer. Det er viktig at alle som deltar i utviklingen av slike produkter arbeider med sammenfallende metodikk, og benytter seg av et språk som blir forstått på tvers.

Systems Engineering er et fagområde der vi prøver å utvikle kunnskapen om hvordan slike produkter best kan skapes og utvikles.

 

 

Hva slags jobb får du?

Med denne masteren blir du attraktiv på arbeidsmarkedet. Eksempler på bedrifter du kan få jobb i, er Kongsberg Defence Systems, Kongsberg Protech, Kongsberg Automotive, Kongsberg Maritime og FMC Technologies.

Også mange mindre bedrifter i Kongsbergregionen er aktuelle, samt liknende bedrifter i andre deler av Norge.

Det er også mulighet for å starte din egen bedrift, eller tilby tjenester som konsulent. NIFUs kandidatundersøkelse fra 2018 viser at 91 prosent av USNs masterkandidater er i jobb innen 6 måneder etter uteksaminering. 80 prosent opplever også jobben som relevant for sin utdanning.

Kontakt med arbeidslivet

Vi har tett samarbeid med teknologimiljøet på Kongsberg, og mange velger å utføre masteroppgaven i samarbeid med en industribedrift lokalt. Våre forelesere jobber tett opp mot Kongsberggruppen, og vi har også gjesteforelesere fra bedriftene, bl.a. Kongsberg Defence Systems.

Underveis i studiet får du muligheten til å vise frem det du kan, sammen med andre ingeniørstudenter på studentmessen USNexpo.

Dette lærer du på masteren i Systems Engineering with Embedded Systems

Systems Engineering with Embedded Systems vil inneholde en introduksjon til Systems Engineering med dybde i disiplinen Embedded systems. Det vil si at studentene skal kunne utvikle maskinvare- og programvarebaserte applikasjoner og forstå hvordan disse settes sammen til systemer som skal designes i en System Engineering sammenheng.

Dette 2-årige studietilbudet er enestående, også i internasjonal sammenheng. Utdannelsen baserer seg på en ingeniørutdanning innen data, elektro eller tilsvarende med godt resultat. Undervisning og alt studiemateriale er på engelsk, noe som har ført til en økende interesse fra utenlandske studenter.

Første året

  • Embedded System Modelling using UML (10 stp)
  • Object Oriented Embedded System Programming Languages (10 stp)
  • System Engineering (30 stp)
  • Software/Hardware co-development of Embedded Systems (10 stp)

Andre året

  • Research Methods (10 stp)
  • Modern Embedded System Programming (10 stp)
  • Safety Critical Systems (10 stp)
  • Master Thesis (30 stp)

Skaff deg internasjonal erfaring

Du kan ta deler av masteren i systems engineering with embedded systems i utlandet. Å studere eller ta praksis i utlandet kan gi deg mulighet til å utvide din internasjonale kompetanse, språkferdigheter, personlige egenskaper og omstillingsevne. Det kan også gjøre deg mer attraktiv på arbeidsmarkedet. Vi har avtaler med utenlandske universiteter, høyskoler og praksisinstitusjoner tilpasset ditt studium.

Videre utdanningsmuligheter

Denne masterutdanningen gir deg muligheten til å søke doktorgradsstudier ved USN, i Norge og i utlandet. Se oversikt over USNs doktorgradsprogrammer her.

Opptakskrav

Bachelor i ingeniørfag innen elektro eller data.

For opptak til utdanning på masternivå kreves karaktersnitt C eller bedre.

Opptakskrav er hjemlet i forskrift om opptak.

Viktig informasjon om opptak for deg som søker med en bachelorgrad tatt utenfor Norge.

Søkere fra Iran og Nord-Korea: Vi ønsker å informere om at din søknad kan bli funnet i strid med eksportkontrolloven og dermed avvist. Universiteter og høgskoler i Norge har fått beskjed om å ikke gi adgang til personer fra Iran eller Nord-Korea til noen utvalgte masterprogram. Master in systems engineering with embedded systems er omfattet av eksportkontrolloven samt forskrift om sanksjoner og tiltak mot Iran og Nord-Korea.

Vi ønsker å presisere at dette kun gjelder opptak til et utvalg av våre tekniske mastere. Søkere fra Iran og Nord-Korea er selvfølgelig velkomne til å søke på andre studier.

Studieinformasjon


Heltid – Kongsberg

 

Bli student
BLI STUDENT
Vi gir deg kunnskap for fremtiden!
studentbolig
STUDENTBOLIG
Studentsamskipnaden tilbyr boliger på alle våre campus
Våre campus
CAMPUS
Mer informasjon om våre studiesteder
FAQ. Icon.
OFTE STILTE SPØRSMÅL
Svar på det du lurer på som ny student