Master of Science i Systems Engineering - Industrimaster

Master of Science i Systems Engineering - Industrimaster

Grip en unik mulighet til å jobbe i en høyteknologisk bedrift, samtidig som du studerer Systems Engineering. Du får muligheten til å vokse inn i en rolle som ingeniør, og blir rustet til å møte industriens behov for effektivitet og bedre arbeidsmetoder.

Legg varsel i kalenderen min
Studienivå
Master
Søknadsfrist
01.03.2020
Studiepoeng
120
Oppstart
Høst 2020

Hvorfor industrimaster i Systems Engineering?

Systems Engineering er en anerkjent metode for utvikling av systemer i blant annet bilindustrien og oljebransjen, innen databehandling, nettverk, kommunikasjon, forskning og utvikling. Med denne masterutdanning vil du være kvalifisert for å delta i, og lede utviklingen av store komplekse produkter og systemer, som krever at mange fagområder er involvert.

 

Masterstudiet er en enestående ingeniørutdanning i Norge, blant annet gjennom det tette og forpliktende samarbeidet med internasjonale og toneangivende bedrifter i Norge.Studietilbudet er en del av kunnskapsprosjektet til Norwegian Center of Expertise in Systems Engineering (NCE-SE). Det har også vært en av teknologipilotene til NHO, som bruker denne modellen som eksempel på best practice.

 

 

“We have used your programmes as shining examples wherever we go – and told people to look to USN. And we certainly hope many will follow your example» – Rune Foshaug, Avdelingsdirektør Kompetanse og innovasjon, NHO.

Masterstudiet er beregnet på deg som nettopp er ferdig med bachelorstudiet og som ikke har en egen jobb.Industrimaster-modellen er utviklet på USN, og kvalitetssikret gjennom mange år. Den sikrer deg deltidsstilling i en bedrift mens du studerer. Dermed får du uvurderlig erfaring, inntekt og et nettverk som vil være der når du er ferdig med studiet.

For deg som allerede jobber som ingeniør kan du også ta Systems Engineering på deltid eller du kan ta enkeltkurs i Systems Engineering.

 

 

 

Hva slags jobb får du?

Du blir attraktiv på arbeidsmarkedet fordi du får omfattende arbeidserfaring, i kombinasjon med en tverrfaglig mastergrads-utdanning.

Studentene våre blir blant annet rustet til å ta stillinger som prosjektledere.

Valgmulighetene er mange, med en master i Systems Engineering. Mange studenter fortsetter også i en stilling i bedriften hvor de har hatt deltidsstilling under studiet.

 

 

Kontakt med arbeidslivet

Studentene i programmet er ansatt 50% som ingeniør i en relevant bedrift og har samme vilkår som faste ansatte.

Vi har en stadig økende bedrifts portefølje av nasjonale og internasjonale høyteknologi bedrifter som studentene våre er ansatte i.

Dette lærer du på masteren i Systems Engineering

Systems Engineering er en tverrfaglig mastergrad med fokus på hvordan designe og lede komplekse ingeniør systemer gjennom produktets livssyklus. Systems Engineering er det ultimate verktøy for rask overføring av kunnskap til konkurransedyktige produkter og tjenester.

Masterprogrammet består av Systems Engineerings fag og dybdefag. Det område du velger å spesialisere deg innenfor er avhengig av hvilken faglig bakgrunn du ha, hvilken jobb du har i dag, hva arbeidsgiver trenger og hvilke jobber du har lyst til å ha i fremtiden.

Du kan velge mellom fordypning i følgende fagområdene Systems Engineering, Subsea Engineering, Embedded Systems, Business and Management, Industrial Domain og Product Development. Andre fordypninger ved andre høgskoler eller universiteter er også et alternativ for våre studenter.

Skaff deg internasjonal erfaring

Du kan ta deler av MSc i Systems Engineering i utlandet. Å studere eller ta praksis i utlandet kan gi deg mulighet til å utvide din internasjonale kompetanse, språkferdigheter, personlige egenskaper og omstillingsevne. Det kan også gjøre deg mer attraktiv på arbeidsmarkedet. Vi har avtaler med utenlandske universiteter, høyskoler og praksisinstitusjoner tilpasset ditt studium.

Videre utdanningsmuligheter

Med en MSc i Systems Engineering kan du søke opptak på våre doktorgradsstudier innenfor:

Opptak gis av programstyret ved det enkelte ph.d.-program basert på en individuell vurdering. For mer informasjon om opptak se universitetets ph.d.-håndbok; https://www.usn.no/forskning/doktorgradsutdanning/ph-d-handbok/del-a/

Vi kan tilby forskningsutdannelse med veiledere fra  Systems Engineering, og i samarbeid med ledende Systems Engineering institusjoner som Stevens Institute of Tecnology og universitetet i Twente. Vår nåværende forskning omfatter Systems Engineering, Systems Architecture, Engineering kommunikasjon, Logistikk, sikkerhet og pålitelighet, Design Thinking og Human Centric Design. Vi bruker industrien som laboratorium som forskningsmetode, og samarbeider med en rekke bransjer inkludert transport, maritime, forsvar, subsea, energi, MedTech og materialer.

Vi oppfordrer også fageksperter med spesiell interesse for Systems Engineering til å begynne på en nærings-ph.d. Dette er en doktorgradsutdanning hvor kandidaten er ansatt i en bedrift, og hvor forskningen har en tydelig relevans for bedriften.

Norwegian Institute for Systems Engineering (NISE)

NISE ble etablert av felles innsats av norsk Center of Expertise-System Engineering (NCE SE) og USN. NISE er nå en del av institutt for realfag og industrisystemer ved campus Kongsberg. NISE sin viktigste oppgave er å bidra til å styrke det tekniske samarbeidet mellom forskningsinstitusjoner og teknologibedrifter i NCE.

Ved å samarbeide med ledende internasjonal forskning og utvikling (FoU) og Stevens Institute of Technology (SIT), tilbyr NISE spisskompetanse innen Systems Engineering. SIT har vært modell for å etablere NISE siden 2006. Noen SIT professorer har deltids-undervisning og forsknings-forpliktelse ved NISE.

All undervisning er lagt opp som samlinger med intensiv undervisning. Systems Engineerings-fagene er lagt opp med en ukes intensivundervisning, etterfulgt av 10 ukers jobbing med en prosjektoppgave. For noen av valgfagene vil det være 3 x 3 dager med undervisning. Utover samlingene må det påregnes tid til arbeid med prosjektoppgaver.

Masteravhandlingen vil knyttes til utviklingsprosjekter i bedriften der du jobber eller er utplassert. Det er avsatt et halvt år i planen til å jobbe med denne oppgaven. Veiledere skal være både fra industri og skole.

Opptak, oppstart og sommerjobb

Husk å fylle ut og legg ved dette vedlegget sammen med din søknad om opptak til studiet. For å bli tatt opp til heltidsstudiet sender du inn din søknad via søknadsweb (bruk søkeknappen i søknadsperioden).

Oppstart av studiet skjer i begynnelsen av september. For de som får plass på Industrimasterstudiet vil det kunne være muligheter for sommerjobb. Den vil da normalt starte i juni.

Opptakskrav

Bachelor i ingeniørfag. I tillegg må du være tilbudt en jobb i en relevant høyteknologisk bedrift som passer inn i industrimaster-programmet. For opptak til utdanning på masternivå kreves karaktersnitt C eller bedre.

Du må legge ved vitnemål/karakterutskrift, relevante arbeidsattester, skjema for opptak, CV og et motivasjonsbrev for din søknad til studiet (på engelsk). Selv om du har krysset av for at vi kan innhente eksterne resultater så må søkere til dette studieprogrammet laste opp vitnemål og karakterutskrift. Dette er på grunn av at alle dokumenter skal videresendes til bedriftene.

Søkere som har utenlandsk utdanning fra land utenfor Norden, må dokumentere at de oppfyller krav til norsk- og engelskkunnskaper.

Opptakskrav er hjemlet i forskrift om opptak.

 

Legg varsel i kalenderen min

 

Bli student
BLI STUDENT
Vi gir deg kunnskap for fremtiden!
studentbolig
STUDENTBOLIG
Studentsamskipnaden tilbyr boliger på alle våre campus
Våre campus
CAMPUS
Mer informasjon om våre studiesteder
FAQ. Icon.
OFTE STILTE SPØRSMÅL
Svar på det du lurer på som ny student