Master of Science - Industrial IT and Automation – Industrimaster

Master of Science - Industrial IT and Automation – Industrimaster

Våre industrimastere gir deg en unik mulighet til å jobbe i en bedrift samtidig som du studerer. Du får muligheten til å vokse inn i en rolle som ingeniør og bli rustet til å møte industriens behov.

Legg varsel i kalenderen min
Studienivå
Master
Søknadsfrist
01.03.2019
Studiepoeng
120
Oppstart
Høst 2019

Hvorfor Industrial IT and Automation?

Med en mastergrad i Industrial IT and Automation får du en utdanning som åpner en rekke karrieremuligheter. Du blir ekspert i industriell IT og automatisering, og får en ettertraktet og anvendbar utdanning i tett samarbeid med industrien. Studiemiljøet er godt, med gode fasiliteter og god kontakt med lærerne. Fagmiljøet er sterkt og utdanningen kvalifiserer for videre PhD- studier ved USN. Å jobbe som ingeniør mens du studerer gir høy læringseffekt.

Som ingeniørstudent kan du også delta på USNexpo:

Hva slags jobb får du?

En mastergrad i Industrial IT and Automation kvalifiserer til arbeid i de fleste bransjer både i privat og offentlig sektor. Etter endt utdanning kan du arbeide med utvikling av kybernetiske systemer innen bl.a. vareproduksjon, prosessindustri, energisystemer, fartøystyring, byggautomasjon og olje- og gassindustri. 

Kontakt med arbeidslivet

I våre industrimastere får du en midlertidig deltidsstilling i en bedrift vi samarbeider med. Du vil tilbringe halvparten av tiden i bedriften med bedriftsrelaterte oppgaver, og resten av tiden brukes på fagene. Studiene tilpasses arbeidssituasjonen i bedriften ved at fagene følges online. I tillegg vil det være korte samlinger med
erfaringsutveksling fra de ulike arbeidsplassene, samt lab.-øvelser på campus. Vi har stor forskningsaktivitet og har hele tiden et tett samarbeid med ulike partnere knyttet til dette. Vi har et nært samarbeid med industrien om prosjekt- og hovedoppgaver.

Dette lærer du

Studiet gir deg bred kunnskap om overvåking, styring og optimalisering av alle typer tekniske og industrielle systemer basert på kybernetiske metoder og datateknikk. Du vil lære å utvikle og anvende mekanistiske (fysikkbaserte) og datadrevne matematiske modeller for overvåking og styring.

Du vil lære å innhente måledata fra sensorer, lagre disse i prosessdatabaser og programmere algoritmer for analyse av måledata og beregning av styresignaler. Sentrale programmeringsverktøy er MATLAB, Python, LabVIEW og ulike objektorienterte språk. Studiet i Industrial IT and Automation gir en innføring i nye teknologier, som IoT (Internet Of Things) og Industri 4.0, og fokuserer på åpne standarder. 
Du lærer om:

  • Sensorer og målesystemer
  • Dataanalyse
  • Programdesign og programmering
  • Systemdesign
  • Automatiseringssystemer
  • Matematisk modellering og simulering
  • Reguleringsalgoritmer
  • Avansert regulering, inkludert modellbasert prediktiv regulering (MPC)

Studiet undervises på engelsk, og studentene kommer fra mange ulike land. Undervisningen veksler mellom videobaserte forelesninger, veiledning, øvinger, prosjektarbeid, lab-arbeid og selvstudium. Du kan ta hovedoppgaven i utlandet. Studiemiljøet er godt, med gode fasiliteter og god kontakt med lærerne.

Ta deler av utdanningen i utlandet

Du kan ta deler av Industrial IT and Automation i utlandet. Å studere eller ta praksis i utlandet kan gi deg mulighet til å utvide din internasjonale kompetanse, språkferdigheter, personlige egenskaper og omstillingsevne. Det kan også gjøre deg mer attraktiv på arbeidsmarkedet. Vi har avtaler med utenlandske universiteter, høyskoler og praksisinstitusjoner tilpasset ditt studium.

Videre utdanning

Mastergraden gjør deg kvalifisert for PhD-studier ved Universitetet i Sørøst-Norge eller ved andre universiteter og høgskoler i inn- og utland.

Opptakskrav

Opptakskravet til indistrimasterprogrammet er delt i to og man må oppfylle begge krav til å bli kvalifisert:

1: Bachelor i ingeniørfag innen automatiserings-, data-, elektro- eller mekatronikkfag. Det kreves kurs i reguleringsteknikk, programmering, elektronikk og matematikk III eller tilsvarende. Se detaljer i studie- og fagplan.

For opptak til utdanning på masternivå kreves karaktersnitt C eller bedre.

Det kan gis betinget opptak til søkere som har fullført grunnutdanning, men mangler matematikk 3. Dette gjelder kun der det er færre søkere enn antall studieplasser. Opptak er betinget av at manglende fag bestås innen 1 år.

2: I tillegg til å være faglig kvalifisert, så må du også i løpet av opptaksprosessen bli tilbudt jobb hos en av våre bedriftspartnere, som alle representerer relevante høyteknologiske bedrifter. Dette krever gyldig arbeidstillatelse i Norge.

Opptakskrav er hjemlet i forskrift om opptak.

Viktig informasjon om opptak for deg som søker med en bachelorgrad tatt utenfor Norge.
 

Spesielle forhold ved opptak til USNs industrimastere

Det er et avgrenset antall studieplasser på våre industrimastere. Ved søknad må du fylle ut og legge ved et eget søknadsskjema, og du må gjennomføre intervjurunder med aktuelle bedrifter. 

Selv om du ved søknad krysser av for at vi kan innhente eksterne resultater så må søkere til dette studieprogrammet laste opp vitnemål og karakterutskrift. Dette er på grunn av at alle dokumenter skal videresendes til bedriftene. 

I tillegg må du må legge ved relevante arbeidsattester, skjema for opptak, CV og et motivasjonsbrev for din søknad til studiet (på engelsk).

 

NB! For opptak høst 2019 vil det være et forbehold om tilstrekkelig antall avtaler for ansettelse med bedrifter for oppstart av studiet

Vi tilbyr også ordinær master i industrial IT and Automation og er du interessert i dette fagfeltet anbefaler vi at du søker på begge.

Legg varsel i kalenderen min

Studieinformasjon


Nettstudier / Samlingsbasert – Porsgrunn

Poenggrenser ved forrige opptak

 

Bli student
BLI STUDENT
Vi gir deg kunnskap for fremtiden!
studentbolig
STUDENTBOLIG
Studentsamskipnaden tilbyr boliger på alle våre campus
Våre campus
CAMPUS
Mer informasjon om våre studiesteder
FAQ. Icon.
OFTE STILTE SPØRSMÅL
Svar på det du lurer på som ny student