Master of Science - Industrial IT and Automation

Master of Science - Industrial IT and Automation

Hvilke muligheter finnes innen kybernetikk, og hvordan utnytter vi informasjon fra fysiske systemer i et datasystem? Bli ekspert i industriell IT og automatisering og få en ettertraktet og anvendbar utdanning som sivilingeniør.

Legg varsel i kalenderen min
Studienivå
Master
Søknadsfrist
15.04.2020
Studiepoeng
120
Oppstart
Høst 2020

Hvorfor Industrial IT and Automation?

Teknologien blir stadig mer automatisert, industriprosesser er i endring, og det trengs høykompetente ingeniører med spisskompetanse.

Med en master i Industrial IT and Automation får du en ettertraktet utdanning, som kan brukes i mange bransjer.  Det er en utdanning som åpner en rekke karrieremuligheter. Arbeidsfeltet spenner vidt, fra kybernetikk, modellering og data science til programvareutvikling.

Studiemiljøet er godt, med fine fasiliteter og god kontakt med lærerne. Fagmiljøet er sterkt og utdanningen kvalifiserer deg for videre ph.d-studier ved USN, eller ved andre universiteter.

Det er et internasjonalt studiemiljø, som gjør at du også får god trening i å jobbe på tvers av kulturelle forskjeller, slik som det ofte er i industrien.

Underveis i studiet får du muligheten til å vise frem det du kan, sammen med andre ingeniørstudenter på studentmessen USNexpo.

Hva slags jobb får du?

En sivilingeniør-utdanning i Industrial IT and Automation kvalifiserer deg til arbeid i mange bransjer, både i privat og offentlig sektor. Dette innebærer utvikling av avanserte styresystemer, men også utvikling av software og bruk av maskinlæring for ulike applikasjoner.

Eksempler på arbeidsfelt:

 • Industriell produksjon
 • Prosessindustri
 • Energisystemer
 • Fartøystyring
 • Byggautomasjon
 • Olje- og gassindustri
 • Programvareutvikling

Kontakt med arbeidslivet

I studiet brukes næringslivet på ulike måter, vi har gjesteforelesere fra aktuelle samarbeidspartnere inne i forelesninger og det gjennomføres bedriftsbesøk til utvalgte bedrifter i nærområdet. Vi har stor forskningsaktivitet og har hele tiden et tett samarbeid med ulike partnere knyttet til dette.  

Det er hvert år karrieredager på campus med besøk fra aktuelle bedrifter, i tillegg er det flere av våre kontakter som tilbyr sommerjobber til studenter.

NIFUs kandidatundersøkelse fra 2018 viser at 91 prosent av USNs masterkandidater er i jobb innen 6 måneder etter uteksaminering. 80 prosent opplever også jobben som relevant for sin utdanning.

Dette lærer du

Studiet gir deg bred kunnskap om overvåking, styring og optimalisering av alle typer tekniske og industrielle systemer basert på kybernetiske metoder og datateknikk. Du vil lære å utvikle og anvende mekanistiske (fysikkbaserte) og statistiske matematiske modeller for overvåking og styring.

Du vil lære å innhente måledata fra sensorer, lagre disse i prosessdatabaser og programmere algoritmer for analyse av måledata og beregning av styresignaler. Sentrale programmeringsverktøy er MATLAB, Python, LabVIEW og ulike objektorienterte språk. Studiet i Industrial IT and Automation gir en innføring i nye teknologier, som IoT (Internet Of Things) og Industri 4.0, og fokuserer på åpne standarder. Vi har et nært samarbeid med industrien om prosjekt- og hovedoppgaver.  Du lærer om:

 • Sensorer og målesystemer
 • Dataanalyse
 • Programdesign og programmering
 • Systemdesign
 • Automatiseringssystemer
 • Matematisk modellering og simulering
 • Reguleringsalgoritmer
 • Avansert regulering, inkludert modellbasert prediktiv regulering (MPC)

Studiet undervises på engelsk, og studentene kommer fra mange ulike land. Undervisningen veksler mellom forelesninger, veiledning, øvinger, prosjektarbeid, lab-arbeid og selvstudium. Du kan ta hovedoppgaven i utlandet. Studiemiljøet er godt, med gode fasiliteter og god kontakt med lærerne.

Du kan gjennomføre studiet som heltidsstudent på campus eller som deltidsstudent på nettet.

Ta deler av utdanningen i utlandet

Du kan ta deler av Industrial IT and Automation i utlandet. Å studere eller ta praksis i utlandet kan gi deg mulighet til å utvide din internasjonale kompetanse, språkferdigheter, personlige egenskaper og omstillingsevne. Det kan også gjøre deg mer attraktiv på arbeidsmarkedet. Vi har avtaler med utenlandske universiteter, høyskoler og praksisinstitusjoner tilpasset ditt studium.

Videre utdanning

Mastergraden gjør deg kvalifisert for ph.d.-studier ved Universitetet i Sørøst-Norge eller ved andre universiteter og høgskoler i inn- og utland.

Opptakskrav

Bachelor i ingeniørfag innen automatiserings-, data-, elektro- eller mekatronikkfag. Det kreves kurs i reguleringsteknikk, programmering, elektronikk og matematikk III eller tilsvarende. Se detaljer i studie- og fagplan.

For opptak til utdanning på masternivå kreves karaktersnitt C eller bedre.

Det kan gis betinget opptak til søkere som har fullført grunnutdanning, men mangler matematikk 3. Dette gjelder kun der det er færre søkere enn antall studieplasser. Opptak er betinget av at manglende fag bestås innen 1 år.

Opptakskrav er hjemlet i forskrift om opptak.

Viktig informasjon om opptak for deg som søker med en bachelorgrad tatt utenfor Norge.

Legg varsel i kalenderen min

Studieinformasjon


Velg campus

Heltid – Porsgrunn

 

Bli student
BLI STUDENT
Vi gir deg kunnskap for fremtiden!
studentbolig
STUDENTBOLIG
Studentsamskipnaden tilbyr boliger på alle våre campus
Våre campus
CAMPUS
Mer informasjon om våre studiesteder
FAQ. Icon.
OFTE STILTE SPØRSMÅL
Svar på det du lurer på som ny student