Realfagskurs

Realfagskurs

Landet vårt trenger gode ingeniører. Mangler du matte og fysikk? Realfagskurset gir deg muligheten til å søke attraktive og fremtidsrettede ingeniørutdanninger.

Søk ledig studieplass
Studienivå
Studieforberedende kurs
Søknadsfrist
15.04.2018
Studiepoeng
0
Oppstart
Høst 2018

Studiesteder

På campus Kongsberg og campus Porsgrunn går Realfagskurset på deltid over ett år og undervisningen samkjøres med Forkurs for ingeniørutdanning. På campus Vestfold går kurset på heltid hvert vårsemester.

For høsten 2018 er det kun opptak for campus Kongsberg og Porsgrunn.

Dette er realfagkurs

Realfagkurset er et godt tilbud for deg med generell studiekompetanse, men som mangler fordypning i matematikk og fysikk fra videregående skole. Det er et intensivt kurs i disse to fagene som kvalifiserer til opptak til ingeniørstudier. Realfagskurset er din inngangsbillett til å starte ingeniørutdanning.

Hvorfor realfagkurs?

Realfagkurset gir kompetanse i matematikk og fysikk tilpasset opptak til de fleste ingeniørstudier i Norge. Kurset gir en grundig skolering i realfagene fysikk og matematikk til videre ingeniørutdanning. Kurset er designet av ingeniører for ingeniører og legger vekt på emner og ferdigheter som gir studenten best mulig forutsetning for videre teknisk utdanning.

Dette lærer du hos oss

Realfagkurset har samme omfang og pensum som Forkurs for ingeniørutdanning i fagene matematikk og fysikk. Det er et studium med både forelesninger, laboratoriearbeid, regneøvinger og selvstudium. Du får god veiledning og anledning til å modnes i fagene. Realfagkurset er samlokalisert med resten av ingeniørutdanningen hos oss slik at du straks er en del av studentmiljøet.

Grovt sett består realfagskurset av to deler matematikk og en fysikk. Innholdet i matematikken er harmonisert med R1-R2 fagene i videregående skole. Fysikken dekker noe mer en Fysikk 1 blant annet med en mer omfattende mekanikkdel.

Fysikk og matematikk fra realfagskurset vil ikke kunne erstatte fagene Fysikk 1 og matematikk R1+R2 på vitnemålet i videregående skole og gir ikke realfagspoeng, men kvalifiserer til opptak på studier som har disse fagene som opptakskrav.

Organisering

Opptakskrav

Studieinformasjon


Velg campus

Deltid – Porsgrunn

Poenggrenser ved forrige opptak

Bli student
BLI STUDENT
Vi gir deg kunnskap for fremtiden!
studentbolig
STUDENTBOLIG
Studentsamskipnaden tilbyr boliger på alle våre campus
Våre campus
CAMPUS
Mer informasjon om våre studiesteder

STUDENTENES ABC
Det du trenger å vite som ny student