Retninger innen ingeniørfaget:

Data

En dataingeniør jobber med å drifte og vedlikeholde datasystemer, systemutvikling eller webutvikling. Du kan jobbe med områder som kunstig intelligens eller informasjonssikkerhet. Vil du bli dataingeniør?

Maskin

En maskiningeniør jobber med å designe, konstruere, produsere, drifte og vedlikeholde alt teknisk utstyr vi omgir oss med. Vil du bli maskingingeniør?

Elektro

En elektroingeniør jobber med elektriske kretser, strøm, signaler og mikrosensorer i mange ulike produkter og installasjoner. Vil du bli elektroingeniør?

Kjemi

Kjemiingeniører arbeider med kjemiske prosesser i industriproduksjoner. Vil du bli kjemiingeniør?

Bygg

Byggingeniører planlegger og bygger bygninger, veg og bane, vann og avløp. Du møter digitalisering, det grønne skiftet og klimaendringene. Vil du bli byggingeniør?

Våre ingeniørstudenter forteller

Våre ingeniørstudenter jobber med virkelige prosjekter i tett samarbeid med industrien og næringslivet, og du får kontinuerlig utviklet deg. Du får tilgang til banebrytende forskning, store og små moderne laboratorier og du blir en del av et mangfoldig og internasjonalt studiemiljø.

Hør hva studentene sier om å være ingeniørstudent ved USN!

Her får du ingeniørutdanning

Ofte stilte spørsmål om ingeniørutdanning

Lurer du på noe?