Samfunnet er i dag digitalt, og dette betyr at man er helt avhengig av data- og elektroteknisk kompetanse som kan bygge og vedlikeholde effektive og pålitelige elektroniske og elektriske systemer.

Disse systemene kan bestå av alt fra sensorer på mikro- eller nanonivå, til digital elektronikk og kontrollsystemer som styrer bruken slik vi ønsker. Alt er til syvende og sist avhengig av en pålitelig forsyning av elektrisk energi enten fra strømnettet eller andre energikilder. Slike systemer omfatter også nye innovative teknologiske løsninger som kan være med å løse verdens miljøutfordringer.

Elektrostudiene ved USN er bygget opp rundt samfunnets behov for automatiserte, digitale systemer. Ved de tre campus i Kongsberg, Porsgrunn og Horten tilbys det spesialiseringer innen programmering og styring av automatiserte systemer, inkludert robotikk, oppbygging av elektroniske komponenter, mikro-/nano-teknologi og elektrisk forsyning.