Maskiningeniører kan jobbe innenfor en rekke ulike bransjer og arbeider med å utvikle eksisterende teknologi til nye tjenester og produkter. Vil du bli maskiningeniør?