Er du interessert i hvordan samfunnet fungerer? Kan du tenke deg å lære mer om samspillet mellom sivilsamfunn, stat, rettsvesen og politikk? Da er jus og samfunnsvitenskapelige fag noe for deg.

I takt med at verden blir mindre, blir det norske samfunnet mer komplekst og internasjonalt. Hvilke samfunnsmessige konsekvenser har dette for den norske velferdsstatens bærekraft og samfunnsutvikling nasjonalt og internasjonalt? Du kan være med på å løse noen av framtidens samfunnsmessige utfordringer. 

Studier i jus og samfunnsvitenskapelige fag lærer deg om hvordan samfunnet er organisert og styrt, hvordan lover og regler forvaltes og hvordan dette har konsekvenser for samfunn og enkeltindivider. Studiene vil gi deg kunnskaper om det norske samfunn i et internasjonalt perspektiv.