Grunnleggende Arbeidsrett

Grunnleggende Arbeidsrett

Kurset skal gi en innsikt i rammebetingelsene for personaladministrasjon i privat-, kommunal- og statlig sektor av arbeidslivet, slik de er utformet i lover, forskrifter og kollektive avtaler.

Ledig plass, søk nå
Studienivå
Etter- og videreutdanning
Søknadsfrist
Fortløpende opptak frem til oppstart
Studiepoeng
15
Oppstart
Vår 2020

Studiested

Grunnleggende arbeidsrett tilbys både ved campus Drammen og Porsgrunn.
Våren 2020 er det oppstart i Drammen

Hvorfor arbeidsrett?

Et ryddig forhold mellom arbeidsgiver og arbeidstaker er helt avgjørende for alle bedrifter og organisasjoner som ønsker å lykkes. Dette kurset gir deg innsikt i en rekke av de reguleringer og lover som gjelder rundt et ansettelsesforhold. Arbeidsgivers styringsrett står sentralt i kurset.

Dette lærer du hos oss

Deltakerne skal få oversikt over sentrale bestemmelser som har betydning for planlegging, anskaffelse, anvendelse, ivaretakelse, utvikling og avvikling av virksomhetens kompetanse. Arbeidsgivers styringsrett står senteralt i kurset.

Vi vil gå gjennom følgende emner:

 • innføring i arbeidsrett - særpreg og rettskilder
 • organisasjonsfrihet - rett/plikt?
 • generelle krav til arbeidstakere (alder, statsborgerskap m.v.)
 • ansettelsesprosedyrer i hhv privat, kommunal og statlig sektor
 • arbeidsavtalen - rettigheter og plikter
 • arbeidsmiljø - krav og kontroll
 • arbeidstid - lov kontra avtaleverk
 • lønn og feriegodtgjørelse - noen hovedtrekk
 • ferie
 • arbeidsgivers styringsrett
 • sykdom og arbeidsforhold - rettigheter og plikter
 • permisjoner - kort oversikt over sentrale permisjonsrettigheter
 • arbeidstakers rettigheter ved virksomhetsoverdragelse i hovedtrekk
 • tariffoppgjør, fredsplikt og arbeidstvister
 • permittering
 • opphør av arbeidsforhold - ordensstraffer i hhv. privat, kommunal og statlig sektor

Et internasjonalt perspektiv vil bli innarbeidet i flere av de ovenstående punkter, og er således ikke skilt ut i et eget punkt.

Søknadsfrister og opptak

Kvalifiserte søkere tas opp (uten rangering) fortløpende til studiet er fulltegnet. Er det ledige plasser etter søknadsfristens utløp tar vi opp studenter frem til studiestart. Ved oversøking får søkere informasjon om venteliste.

Samlinger

Kurset gjennomføres som 8 heldagssamlinger over ett semester.

Undervisningen skjer i form av forelesninger og løsning av oppgaver tilknyttet de ulike rettsområdene i studiet.

Det legges vekt på at studentene arbeider med både teoretiske og praktiske oppgaver gjennom hele studietiden.

__________

Årsstudium i ledelse

Grunnleggende arbeidsrett kan brukes som et valgemne innen Årsstudium i ledelse

Se andre emner innen lederutdanning

__________

Opptakskrav

- Generell studiekompetanse + 2 års full praksis fra yrkes- eller organisasjonslivet.

Realkompetanse kan vurderes.
For å kunne søke på grunnlag av realkompetanse må du

 • Fylle 25 år senest det året du søker opptak.
 • Legge ved skriftlig begrunnelse på hvorfor du mener du kan kvalifisere for opptak.
 • Sende med arbeidsattester som bekrefter minimum 5 års relevant yrkeserfaring
 • Karakterutskrift som viser norsk og engelsk fra videregående skole
 • Andre karakterutskrifter/vitnemål hvis du har.

 

Ved søking:

Du finner studiet i kategorien "Ledelse og økonomifag"

Studieinformasjon


Velg campus

Samlingsbasert – Drammen

 • Undervisningsspråk: Norsk
 • Antall semester: 1
 • Kostnader kr 21.700,- + semesteravgift
 • Opptakskrav Les mer om opptakskrav

 

Bli student
BLI STUDENT
Vi gir deg kunnskap for fremtiden!
studentbolig
STUDENTBOLIG
Studentsamskipnaden tilbyr boliger på alle våre campus
Våre campus
CAMPUS
Mer informasjon om våre studiesteder
FAQ. Icon.
OFTE STILTE SPØRSMÅL
Svar på det du lurer på som ny student