Vis studievalg
Årsstudium i internasjonal forståelse og samarbeid

Årsstudium i internasjonal forståelse og samarbeid

Lær om internasjonale relasjoner og global utvikling i forhold til sentrale historiske, politiske, økonomiske og kulturelle endringsprosesser, og samspillet mellom det globale, nasjonale og det lokale. Studieturer til Midtøsten og Balkan samt prosjektarbeid om kulturelt mangfold og integrasjon i Norge utgjør integrerte deler av studiet.

Legg varsel i kalenderen min
Studienivå
Årsstudium
Søknadsfrist
15.04.2018
Studiepoeng
60
Oppstart
Høst 2018

Hvorfor årsstudium og hva lærer du?

Studiets innhold og arbeidsformer gir deg erfaring og innsikt i betydningen av kulturforståelse, internasjonal migrasjon, globalisering og etniske relasjoner. Det er fokus på diskurser om flerkulturalitet (multikulturalisme), post-kolonial og global historie, menneskerettigheter samt forholdet mellom majoritet og minoriteter i ulike samfunn.

Årsstudiet gir deg verdifull internasjonal praksis og erfaring med hvordan internasjonale relasjoner utformer seg i praksis. Dette opparbeides gjennom studier av sosialt liv og studieturer og ekskursjoner som utgjør viktige læringsarenaer. 

Hva og hvem egner studiet seg for?

Årsstudiet er rettet mot alle som er interessert i internasjonale spørsmål og internasjonalt arbeid, både i offentlig eller privat virksomhet. Det er rettet mot deg som ønsker å forstå og kunne forklare viktige samfunnsendringer knyttet til globalisering av økonomi, politikk og kultur i et historisk tidsperspektiv, samt hvordan disse prosessene får ulike konsekvenser på lokalt og nasjonalt nivå.

Årsstudiet egner seg som påbygning for de som er opptatt av internasjonale spørsmål og allerede har en bachelorgrad eller profesjonsutdanning, og yrkesaktive med behov for faglig utvikling. Det passer også for de som vil ta studiet som første del av en høyere utdanning og få det innpasset i en bachelor i sosiologi, historie eller andre relevante samfunnsfag ved HSN eller i utviklingsstudier eller internasjonale relasjoner ved andre læresteder.

De som i fremtiden vil komme til å jobbe internasjonalt, enten i multilaterale organisasjoner (UNDP, UNICEF, UNHRC), offentlig eller privat virksomhet, eller humanitære organisasjoner (Redd Barna, Flyktninghjelpen, Røde Kors mfl.) knyttet til freds- og konflikthåndtering, katastrofe- og nødhjelp, bistands og utviklingssamarbeid vil ha nytte av årstudiet i sin studieportefølje. Studiet egner seg også for dem som jobber innen videregående skole og høyere utdanning, medie- og kommunikasjonsbransjen med interesse for internasjonale forhold og for de som kommer til å jobbe med innvandring, flyktninger og spørsmål om integrasjon og utformingen av kulturelt mangfold i Norge.

Studiemodell

Studiet består av fire emner på 15 studiepoeng fordelt på to semestre. Studiet er primært tenkt som et sammenhengende heltidsstudium men det kan åpnes for at man kan ta enkeltemner (deltid), minimum 1 per semester.

HØST 2017

 

VÅR 2018

 

IFS-1100

Globalhistorie

IFS-1200

Kulturelt mangfold og integrasjon

IFS-1300

Globalisering og internasjonal
migrasjon

IFS-1400

Religion og samfunn

 

Opptakskrav

Legg varsel i kalenderen min

Studieinformasjon


Heltid / Deltid – Vestfold

  • Undervisningsspråk: Norsk
  • Antall semester: 2
  • Antall studieplasser 20
  • Søkekode: 222 717
  • Opptakskrav Les mer om opptakskrav
Poenggrenser ved forrige opptak

Bli student
BLI STUDENT
Vi gir deg kunnskap for fremtiden!
studentbolig
STUDENTBOLIG
Studentsamskipnaden tilbyr boliger på alle våre campus
Våre campus
CAMPUS
Mer informasjon om våre studiesteder
Studentenes A-B-C
STUDENTENES ABC
Det du trenger å vite som ny student