Årsstudium i internasjonal forståelse og samarbeid

Årsstudium i internasjonal forståelse og samarbeid

Lær hvordan internasjonale relasjoner og globalisering skaper endringsprosesser og hvordan disse påvirker samfunn. Studieturer til land i Midtøsten og Balkan, og prosjekt- arbeid om mangfold og integrasjon i Norge utgjør sentrale læringsaktiviteter i studiet.

Legg varsel i kalenderen min
Studienivå
Årsstudium
Søknadsfrist
15.04.2020
Studiepoeng
60
Oppstart
Høst 2020

Hvorfor internasjonal forståelse og samarbeid, og hva lærer du?

Studiets innhold og arbeidsformer gir deg erfaring og innsikt i betydningen av kulturforståelse, internasjonal migrasjon, globalisering, identitet og etniske relasjoner. Det er fokus på globale endringsprosesser og kulturelt mangfold, post-kolonial og global historie, menneskerettigheter samt forholdet mellom majoritet og minoriteter i ulike samfunn.

Årsstudiet gir deg verdifull internasjonal praksis og erfaring med hvordan internasjonale relasjoner utformer seg i praksis gjennom studier av sosialt liv, studieturer og ekskursjoner som utgjør viktige læringsarenaer. 

IFOS – Internasjonal forståelse og samarbeid.foto.

Hva og hvem egner studiet seg for?

Årsstudiet er rettet mot alle som er interessert i internasjonale spørsmål og internasjonalt arbeid. Det er rettet mot deg som ønsker å forstå og forklare viktige samfunnsendringer knyttet til globalisering av økonomi, politikk og kultur i et historisk perspektiv, samt hvordan disse får ulike konsekvenser på lokalt og nasjonalt nivå.

Årsstudiet egner seg som påbygning for de som er opptatt av internasjonale spørsmål og allerede har en bachelorgrad eller profesjonsutdanning, og yrkesaktive med behov for faglig utvikling. Det passer også for de som vil ta studiet som første del av en høyere utdanning og få det innpasset i en bachelor i historie, sosiologi eller andre samfunnsfag ved USN, eller i utviklingsstudier eller internasjonale relasjoner ved andre læresteder.

De som i fremtiden vil komme til å jobbe internasjonalt, enten i multilaterale organisasjoner (UNDP, UNICEF, UNHRC), offentlig eller privat virksomhet, eller humanitære organisasjoner (Redd Barna, Flyktninghjelpen, Røde Kors mfl.) knyttet til freds- og konflikthåndtering, katastrofe- og nødhjelp, bistands og utviklingssamarbeid vil ha nytte av årstudiet.

Opptakskrav

Legg varsel i kalenderen min

Studieinformasjon


Heltid – Vestfold

  • Undervisningsspråk: Norsk
  • Antall semester: 2
  • Antall studieplasser 25
  • Søkekode: 222 717
  • Opptakskrav Les mer om opptakskrav
Poenggrenser ved forrige opptak

 

Bli student
BLI STUDENT
Vi gir deg kunnskap for fremtiden!
studentbolig
STUDENTBOLIG
Studentsamskipnaden tilbyr boliger på alle våre campus
Våre campus
CAMPUS
Mer informasjon om våre studiesteder
FAQ. Icon.
OFTE STILTE SPØRSMÅL
Svar på det du lurer på som ny student