Årsstudium i sosiologi

Årsstudium i sosiologi

Synes du det er spennende å reflektere over ditt eget liv, menneskene rundt deg og samfunnet du lever i? Da er sosiologi det rette faget for deg!

Legg varsel i kalenderen min
Studienivå
Årsstudium
Søknadsfrist
15.04.2020
Studiepoeng
60
Oppstart
Høst 2020

Hvorfor studere årsstudium i sosiologi?

Sosiologi er vitenskapen om mennesker og samfunn. Faget spenner svært vidt og analyserer alt fra verdensomspennende globale prosesser til møter mellom to mennesker på gaten. Hovedvekten ligger på studier av moderne samfunn, med mulighet for å fordype seg innen fagområder som medienes rolle i samfunnet, arbeidsliv, velferdsstat og sosial ulikhet, studier av marginalisering eller økonomisk sosiologi.

Studiet vil utvikle din sosiologiske fantasi: Evnen til å forstå hvordan våre liv er vevet inn i større sammenhenger; hvordan våre livsvilkår er formet av sosiale strukturer og historiske prosesser. Vi er skapt av samfunnet, men samtidig er det også vi mennesker som skaper samfunnet; denne grunnleggende dobbeltheten er det fascinerende utgangspunktet for sosiologiske analyser av det sosiale livet.

Hva slags jobb får du?

Årsstudiet i sosiologi gir undervisningskompetanse i ungdomsskolen og i videregående skole i samfunnsfag og samfunnskunnskap, dersom du fyller et helt år med anbefalte emner fra faget. Fra høsten 2019 må du ha master for å kunne ta praktisk-pedagogisk utdanning.

Går du videre med en bachelor i sosiologi kan du få mange forskjellige jobber. Studiet er rettet mot alle som ønsker å forstå og forklare samfunnsforhold; lokalt, nasjonalt og globalt. Studiet gir deg kompetanse i å analysere sosiale forhold både teoretisk og metodisk, og er relevant for mange yrker hvor slike ferdigheter er nyttige. 

Dette lærer du i årsstudium i sosiologi

Gjennom studiet får du:

 • Grunnleggende kunnskap om sentrale begreper, temaer og teoretiske retninger i sosiologien.
 • Innsikt i hvordan samfunnet er bygd opp og fungerer.
 • En grunnleggende forståelse av hvordan samfunnet både former og formes av menneskers liv, interesser og handlingsvalg.
 • Kjennskap til ulike forskningsområder og forskningsmetoder i faget.

Du vil lære om hva som er egenartet ved moderne samfunn sammenlignet med tidligere samfunnsformer. Du vil lære om globalisering og om hva som kjennetegner vår egen samtid. Du vil lære om norske samfunnsforhold og få innsikt i den siste og mest oppdaterte forskningen om hva som kjennetegner samfunnsutviklingen i Norge. Du vil lære at sosiale fenomener kan forstås på ulike måter, avhengig av hvilke teorier og metoder vi tar i bruk.

Studiet består av:

 • Forelesninger.
 • Seminarer (gruppearbeid ledet av lærere).
 • Kollokvier (gruppearbeid ledet av studenter).
 • Skriftlige innleveringer.
 • Muntlige fremføringer.
 • Øvinger på pc-lab.

For øvrig forventes det at du bruker mye tid på selvstudium.

Videre utdanningsmuligheter

Opptakskrav

Legg varsel i kalenderen min

Studieinformasjon


Heltid – Vestfold

 • Undervisningsspråk: Norsk
 • Antall semester: 2
 • Antall studieplasser 30
 • Søkekode: 222 240
 • Opptakskrav Les mer om opptakskrav
Poenggrenser ved forrige opptak

 

Bli student
BLI STUDENT
Vi gir deg kunnskap for fremtiden!
studentbolig
STUDENTBOLIG
Studentsamskipnaden tilbyr boliger på alle våre campus
Våre campus
CAMPUS
Mer informasjon om våre studiesteder
FAQ. Icon.
OFTE STILTE SPØRSMÅL
Svar på det du lurer på som ny student