Bachelor i forretningsjus og økonomi

Bachelor i forretningsjus og økonomi

Få innsikt i jus som redskap til å styrke beslutningsprosesser i private og offentlige virksomheter, og rettens betydning for verdiskapning i samfunnet.

Legg varsel i kalenderen min
Studienivå
Bachelor
Søknadsfrist
15.04.2019
Studiepoeng
180
Oppstart
Høst 2019

Dette er vårt nye studietilbud

Utdannelsen er treårig og allsidig. Du følger undervisning med både jus- og økonomistudenter. I tillegg følger du kurs som er spisset mot forretningsjus, og kurs som integrerer juridiske og økonomiske fag.

Hvorfor forretningsjus og økonomi?

Når en virksomhet velger organisasjons- og finansieringsform, produksjonsprofil, ansetter personale, inngår kontrakter, betaler skatt og etablerer virksomhet i utlandet, inngår en rekke juridiske og økonomiske overveielser i beslutningsprosessen.

Med bachelor i forretningsjus og økonomi får du grunnlag for å identifisere og løse styrings- og driftsmessige problemstillinger på en helhetlig måte. Dette gjelder både når økonomisk aktivitet skjer i markeder eller i organisasjoner.

I forhold til tradisjonelle jusutdanninger, er bacheloren i forretningsjus og økonomi rettet mot fremoverskuende og driftsorientert problemløsning med sikte på å fremme effektivitet, sikre gode avgjørelser og å unngå konflikter.

Bacheloren gir kompetanse til å foreta viktige og interessante analyser av ulike problemstillinger. Den er inspirert av de danske utdannelsene i erhvervsøkonomi og -jura, med sikte på en sømløs overgang til høyeregradsstudier (master) og oppnåelse av graden cand.merc.(jur.) i Danmark

Dette lærer du på bachelor i forretningsjus og økonomi

Privat- og formuerett samt bedriftsøkonomi og regnskap er grunnleggende fag i studiet. Du lærer også om offentligrettslige rammevilkår for næringsvirksomhet, herunder for finansmarkedene.

Du får undervisning i matematikk og statistikk tidlig i studiet. Disse fagene åpner for dypere studier av regler og beslutningsprosesser ved bruk av spill- og mikroøkonomisk teori.

Gjennom hele studiet vektlegges betydningen av teamwork og oppgaveløsning. Bacheloroppgaven skal være et gruppearbeid, hvor jus- og økonomifagene integreres.

Studiet gir bred og operativ kunnskap innenfor det forretningsjuridiske området og i økonomi. Det gir også metodisk kompetanse, som gir grunnlag for kritisk refleksjon og livslang læring.

Videre utdanningsmuligheter

Du kan ta kandidatutdannelse (oppnå graden cand.merc.(jur.)) ved Aarhus Universitet, som USN har en samarbeidsavtale med. Utdannelsen tilbys også ved Copenhagen Business School, Syddansk Universitet og Aalborg Universitet.

Flere detaljer om studieløpene og avtalen med Aarhus Universitet får du ved henvendelse til vår kontaktperson.

Et alternativt studieløp i tredje år oppfyller NRØA-krav til siviløkonom på bachelornivå. Med bachelor i forretningsjus og økonomi kan du fortsette med videre masterstudier ved en rekke institusjoner i inn- og utland.

Opptakskrav

Legg varsel i kalenderen min

Studieinformasjon


Heltid – Ringerike

  • Undervisningsspråk: Norsk
  • Antall semester: 6
  • Antall studieplasser 50
  • Søkekode: 222 867
  • Opptakskrav Les mer om opptakskrav
Poenggrenser ved forrige opptak

 

Bli student
BLI STUDENT
Vi gir deg kunnskap for fremtiden!
studentbolig
STUDENTBOLIG
Studentsamskipnaden tilbyr boliger på alle våre campus
Våre campus
CAMPUS
Mer informasjon om våre studiesteder
FAQ. Icon.
OFTE STILTE SPØRSMÅL
Svar på det du lurer på som ny student