Tar jus-master i Aarhus

Malin og Martine blir jurister med master i Aarhus og bachelor fra HSN. Foto
F.v: Malin Holgersen og Martine Skretteberg tilbake på campus Ringerike for å fortelle om livet som jusstudent på Aarhus Universitet.

Malin og Martine blir jurister med master i Aarhus og bachelor fra HSN, takket være samarbeidsavtale som sikrer masterutdanning i Danmark.


Tekst og foto: Jan-Henrik Kulberg

Seks studenter fra campus Ringerike er de første som benytter seg av det nye tilbudet, og nylig var Malin Holgersen og Martine Skretteberg tilbake på campus for å fortelle om livet som jusstudent på Aarhus Universitet.

- Vi er veldig fornøyd, ikke minst fordi vi får en jurist-utdanning som skiller seg ut fra den du får i Norge.  Danmark er EU-medlem og vi lærer om EU-rett i alle fag.  Dermed får vi en mer internasjonal utdanning, enn vi ville fått i Norge, sier de to.

Akkurat passe langt hjemmefra

De forteller om en krevende studietid, som nok ble ekstra tøff fordi de valgte å ta begge de obligatoriske fagene samtidig. 

- Det er nok lurere å ta et obligatorisk fag hvert semester.  Det er bare to fag som er obligatoriske, resten kan vi velge selv.  Det fine med Danmark er at det er såpass annerledes at du føler du er borte, men så er det så nært at du kan komme deg hjem en helg.  Det tok litt tid å bli vant til språket i forelesningene, men nå går det helt greit.  Vi anbefaler alle å bo sammen med danske studenter.  Tiden i Danmark har lært oss mye om oss selv.  Aarhus er en veldig kjekk by og folk er veldig hyggelige og hjelpsomme.

Samarbeidsavtale = master

HSN har inngått en samarbeidsavtale med Aarhus Universitet, som gjør at de som har fullført bachelor i jus eller bachelor i forretningsjus og økonomi kan ta mastergrad ved Aarhus Universitet.  

De som har bachelor i jus og som bygger på med en master ved Aarhus Universitet, får dermed en full utdanning som jurist, som svarer til den norske mastergraden i rettsvitenskap.

 De som tar vår nye bachelor i forretningsjus og økonomi, kan bygge på med en master ved Aarhus Universitet, og oppnå graden cand.merc. (jur.) som er en meget populær utdanning i Danmark.

Både Malin og Martine planlegger å jobbe som jurister i Norge etter utdanningen i Aarhus. 

- Vi kan skrive alle besvarelser på norsk, så det går veldig greit.  Ellers har det vært uvant at nesten alle eksamener foregår muntlig.  Det opplever vi veldig positivt.  Vi skal jo bli jurister og må være i stand til å snakke om jus, sier de to som er klare for å hjelpe nye HSN-studenter til rette i Aarhus. 

- Ja helt klart.  Vi stiller gjerne opp og hjelper de nye.

Fagansatte fra HSN og Aarhus Universitet. Foto: Jan-Henrik Kulberg

Glad i norske studenter

- Vi har bare gode erfaringer med norske studenter.  De fungerer godt både faglig, sosialt og kulturelt.  Det er ingen begrensninger på hvor mange vi kan ta opp fra HSN, så lenge de tilfredsstiller de faglige kravene, sier Jørgen Albæk Jensen, studieleder for cand.jur-utdanningen og Hanne Søndergaard Birkmose, studieleder for cand.merc-utdanningen ved Aarhus Universitet. De besøkte også campus Ringerike for å informere om tilbudet til HSN-studentene. 

- Vi synes Aarhus er en fantastisk by å bo i.  Start med å finne bolig i mai.  Danske studenter får ikke studieplass før i august, så der har dere et fortrinn. Aarhus har den flotteste campusen i Danmark, kanskje flottest i Norden, reklamerte de to, og fortalte om stor valgfrihet på jurist-utdannelsen. 

De vil ansette en av de norske studentene som er der nå, som tutor/hjelper for de nye norske studentene som starter til høsten.  Tilbakemeldinger fra de seks som er der nå, har vist at det er behov for en som kan hjelpe med praktiske gjøremål, blant annet registreringer i danske registre som trengs for å kunne være student i Danmark. 

Aarhus er et høyt rangert universitet, og ligger på topp hundre i de fleste internasjonale målinger.  - I noen målinger ligger vi også over Københavns Universitet, og det er vi selvsagt stolte av, sier de to studielederne med et smil. 

De sier Danmark, Sverige og Norge har hatt en parallell utvikling på mange lovområder, og at et samarbeid med HSN derfor er attraktivt for dem.  Samtidig er HSNs nye satsing på bachelor i forretningsjus og økonomi noe som de er svært interessert i.

Attraktivt faglig samarbeid

- Kombinasjonen av økonomi og forretningsjus finnes ikke så mange steder.  Så for oss er det attraktivt å få studenter fra HSN som kan gi oss verdifulle impulser og kanskje utfordre oss, sier Hanne Søndergaard Birkmose. Som studieleder for cand.merc-utdanningen ved Aarhus er hun naturlig nok opptatt av å utvikle jus-faget rettet mot næringslivets behov.  

Jusstudenter i auditoriet. Foto

En internasjonal juridisk utdanning

Anne Bang Lyngdal leder Institutt for økonomi, markedsføring og jus ved Handelshøyskolen på campus Ringerike.  Hun er tidligere studieleder for jus-utdanningene, og den som tok kontakt med Aarhus Universitet.

- Aarhus passer så godt for våre studenter, blant annet på grunn av at de tilbyr en master som vil bli godkjent som jurist-utdanning i Norge.   Jeg har fått bekreftet fra myndighetene at en slik godkjenning vil gå greit.  Dessuten har de cand.merc-utdanningen, som er et flott masterløp for de studentene som tar vår nye bachelor i forretningsjus og økonomi fra høsten, sier Bang Lyngdal.

Hun sier studentene får muligheten til å gå videre på en svært anerkjent og attraktiv masterutdanning i Aarhus.  

- Danmarks EU-medlemsskap gjør at begge masterne blir mer internasjonalt rettet, enn hva man ville fått i Norge.  Våre studenter får en bredere portefølje innenfor internasjonal rett gjennom Aarhus universitet.   Jeg er veldig takknemlig for samarbeidet.  Det betyr mye for campus Ringerike og for HSN.  Jeg håper mange jusstudenter vil benytte seg av muligheten i tiden som kommer, sier Anne Bang Lyngdal.

Fakta:

HSN har inngått en samarbeidsavtale med Aarhus Universitet, som gjør at de som har fullført bachelor i jus eller bachelor i forretningsjus og økonomi kan ta mastergrad i Aarhus.

De som har bachelor i jus og som bygger på med en master ved Aarhus Universitet, får dermed en full utdanning som jurist, som svarer til den norske mastergraden i rettsvitenskap.De som tar vår nye bachelor i forretningsjus og økonomi kan bygge på med en master ved Aarhus Universitet og oppnå graden cand.merc.(jur.) som i Danmark er en meget populær utdanning.

Begge disse to bachelorutdanningene foregår ved campus Ringerike.

Vil du studere jus og samfunnsfag ved HSN?  Se studietilbudene våre her

Bilder fra studentlivet i Aarhus

Martines profil på Instagram

Malins profil på Instagram