Bachelor i sosiologi

Bachelor i sosiologi

Sosiologi er vitenskapen om samfunnet og menneskers sosiale liv. Faget forklarer og fortolker hvordan mennesker blir formet av samfunnet og hvordan mennesker selv bidrar til å forme samfunnet.

Legg varsel i kalenderen min
Studienivå
Bachelor
Søknadsfrist
15.04.2020
Studiepoeng
180
Oppstart
Høst 2020

Hvorfor velge bachelor i sosiologi?

Bachelorprogrammet i sosiologi tar deg med på en spennende oppdagelsesferd hvor du vil få mange aha-opplevelser om samfunnet du lever i, bedre selvinnsikt og økt forståelse for menneskene rundt deg.

Du vil forstå hvordan våre liv er vevet inn i større sammenhenger. Faget spenner bredt og analyserer alt fra verdensomspennende globale prosesser til møter mellom to mennesker på gaten.

Hovedvekten ligger på studier av moderne samfunn. Du har mulighet til å fordype deg i ulike fagområder som for eksempel medienes rolle i samfunnet, arbeidsliv, velferdsstat, marginalisering og sosial ulikhet.

Du lærer å bruke forskning og skape ny kunnskap gjennom ulike forskningsmetoder. Metodefagene gir deg analytiske ferdigheter som er ettertraktet på arbeidsmarkedet.

MERK. Du utdanner deg ikke til sosionom gjennom dette studiet.

BEST I LANDET! Bachelorstudiet i sosiologi ved USN har kommet best ut i den landsdekkende studentundersøkelsen Studiebarometeret (helhetsvurdering) fire år på rad.

Hva slags jobb får du?

Som sosiolog kan du jobbe i mange ulike stillinger i privat og offentlig sektor. Studiet gir deg kompetanse i å analysere sosiale forhold både teoretisk og metodisk. Det er ferdigheter som er nyttig i mange yrker, alt fra administrasjon og ledelse, utredningsarbeid, organisasjonsutvikling, konsulentvirksomhet, informasjonsarbeid, forskning, undervisning og journalistikk.

Kontakt med arbeidslivet

Mange studenter kobler sosiologistudiet til arbeidslivet ved å knytte tema for bacheloroppgaven til egen arbeidserfaring eller hvor man ønsker å arbeide. Det kan også være lurt å henvende seg til potensielle arbeidsgivere. Kanskje du kan skrive om noe som har særlig interesse for den arbeidsgiveren som du helst vil jobbe for?

Dette lærer du i bachelor i sosiologi

Gjennom studiet får du:

 • Grunnleggende kunnskap om sentrale begreper, temaer og teoretiske retninger i sosiologien.
 • Innsikt i hvordan samfunnet er bygd opp og fungerer.
 • En grunnleggende forståelse av hvordan samfunnet både former og formes av menneskers liv, interesser og handlingsvalg.
 • Kjennskap til ulike forskningsområder og forskningsmetoder i faget.

Du vil lære om hva som er egenartet ved moderne samfunn sammenlignet med tidligere samfunnsformer. Du vil lære om globalisering og om hva som kjennetegner vår egen samtid. Du vil lære om norske samfunnsforhold og få innsikt i den siste og mest oppdaterte forskningen om hva som kjennetegner samfunnsutviklingen i Norge.

Du vil lære at sosiale fenomener kan forstås på ulike måter, avhengig av hvilke teorier og metoder vi tar i bruk. Du vil også bli stimulert til å tenke kritisk og konstruktivt: Hva er de grunnleggende problemene i samfunnet, i en organisasjon eller en sosial gruppe? Hva kan eventuelt gjøres for å løse dem?

Studiet består av:

 • Forelesninger.
 • Seminarer (gruppearbeid ledet av lærere).
 • Kollokvier (gruppearbeid ledet av studenter).
 • Skriftlige innleveringer.
 • Muntlige fremføringer.
 • Øvinger på pc-lab.

For øvrig forventes det at du bruker mye tid på selvstudium.

Skaff deg internasjonal erfaring

Du kan ta deler av bachelor i sosiologi i utlandet. Å studere eller ta praksis i utlandet kan gi deg mulighet til å utvide din internasjonale kompetanse, språkferdigheter, personlige egenskaper og omstillingsevne. Det kan også gjøre deg mer attraktiv på arbeidsmarkedet. Vi har avtaler med utenlandske universiteter, høyskoler og praksisinstitusjoner tilpasset ditt studium.

Videre utdanningsmuligheter

Etter bachelor i sosiologi kvalifiserer du til master i samfunnsanalyse ved USN og master i sosiologi ved andre utdanningsinstitusjoner.

Opptakskrav

Legg varsel i kalenderen min

Studieinformasjon


Heltid – Vestfold

 • Undervisningsspråk: Norsk
 • Antall semester: 6
 • Antall studieplasser 60
 • Søkekode: 222 880
 • Opptakskrav Les mer om opptakskrav
Poenggrenser ved forrige opptak

 

Bli student
BLI STUDENT
Vi gir deg kunnskap for fremtiden!
studentbolig
STUDENTBOLIG
Studentsamskipnaden tilbyr boliger på alle våre campus
Våre campus
CAMPUS
Mer informasjon om våre studiesteder
FAQ. Icon.
OFTE STILTE SPØRSMÅL
Svar på det du lurer på som ny student