Ex.phil., ex.fac. og innføring i sosiologi

Ex.phil., ex.fac. og innføring i sosiologi

Studiet gir en innføring i filosofiens historie, vitenskapsfilosofi og etikk. Du får en bred innføring i samfunnsvitenskapelige tenkemåter med vekt på sosiologi.

Legg varsel i kalenderen min
Studienivå
Kortere studier
Søknadsfrist
15.04.2020
Studiepoeng
7,15-15
Oppstart
Høst 2020

Hvorfor studere ex.phil. og ex.fac.

Både ex.phil. og ex. fac. er obligatoriske emner i bachelorgradene i historie og sosiologi ved USN.

Ex.phil. og ex.fac. skal forberede deg som student for videre utdanning og forskning. Emnene inngår i bachelor- og mastergradsstudier ved universiteter og høgskoler i Norge.

Emnene er også åpne for andre søkere som ikke er tatt opp på noe studieprogram.

Dette lærer du hos oss

Examen philosophicum (7,5 studiepoeng)

 • Emnet gir en innføring i filosofi og filosofiens historie, fra antikkens Sokrates, Platon og Aristoteles og frem til moderne tenkere som blant andre Kierkegaard, Nietzche, Gadamer og Simone de Beauvoir.
 • Studiet skal kvalifisere studentene for videre studier og forskning ved å gi kjennskap til filosofiske temaer som er grunnleggende for å forstå andre fags begreper og debatter.
 • Emnet viser at all kunnskap hviler på bestemte forutsetninger og at kunnskap hele tiden er i utvikling. Vitenskapelig kunnskap er ikke urokkelig og hugget i stein, men noe dynamisk som hele tiden endrer seg.
 • I tillegg til å inngå som en sentral del av studentens utdannelse, vil emnet også bidra til dannelse; at studenten opparbeider evne til kritisk-selvstendig tenkning ledsaget av lyttende, dialogisk holdning - både i sitt intellektuelle arbeid og sin livsverden.

Examen facultatum (7,5 studiepoeng)

 • Emnet presenterer sentrale tenkemåter, teorier, modeller, begreper og metoder innenfor samfunnsvitenskapene, og studentene får innsikt i de grunnleggende forskjellene mellom samfunnsvitenskap.
 • Studiet er særlig rettet mot å forstå grunnleggende problemstillinger innenfor historie og sosiologi, men egner seg som en generell introduksjon også for dem som sikter seg inn mot videre studier i andre samfunnsvitenskapelige fag, eksempelvis sosialantropologi, statsvitenskap, økonomi og psykologi.

Innføring i sosiologi (15 studiepoeng)

 • Emnet gir primært en innføring i sosiologi, men er tverrfaglig og vil være relevant for alle med interesse for å forstå mennesker, samfunn og historie.  Sentrale spørsmål, tenkemåter, begreper og teorier i sosiologien blir presentert.
 • Hvordan kan vi forstå forholdet mellom individ og samfunn? Former vi samfunnet eller blir vi formet av samfunnet? Hva holder et samfunn sammen, og hva er det som skaper utvikling?
 • Emnet vil gi en oversikt over de lange linjene i verdenshistorien og en innføring i de sentrale samfunnsformene som har eksistert, særlig jeger- og sankersamfunn, jordbrukssamfunn og moderne industrisamfunn.
 • Emnet vil gi en oversikt over sentrale trekk ved den sosiale ulikheten i moderne samfunn og en innføring i hva som kjennetegner globaliseringen i vår egen samtid.
 • Emnet vil stimulere studentene til å reflektere over forskjellene mellom ulike samfunnsformer: Kan vi snakke om fremskritt i historien, slik at moderne samfunn på viktige måter er bedre å leve i enn tidligere samfunnsformer?

Opptakskrav

Legg varsel i kalenderen min

Studieinformasjon


Heltid – Vestfold

 

Bli student
BLI STUDENT
Vi gir deg kunnskap for fremtiden!
studentbolig
STUDENTBOLIG
Studentsamskipnaden tilbyr boliger på alle våre campus
Våre campus
CAMPUS
Mer informasjon om våre studiesteder
FAQ. Icon.
OFTE STILTE SPØRSMÅL
Svar på det du lurer på som ny student