Ex.phil., ex.fac. og innføring i sosiologi

Ex.phil., ex.fac. og innføring i sosiologi

Studiet gir en innføring i filosofiens historie, vitenskapsfilosofi og etikk. Du får en bred innføring i samfunnsvitenskapelige tenkemåter med vekt på sosiologi.

Søk ledig studieplass
Studienivå
Kortere studier
Søknadsfrist
15.04.2018
Studiepoeng
7,15-15
Oppstart
Høst 2018

Hvorfor studere ex.phil. og ex.fac.

Både ex.phil. og ex. fac. er obligatoriske emner i bachelorgradene i historie og sosiologi ved HSN.

Ex.phil. og ex.fac. skal forberede deg som student for videre utdanning og forskning. Emnene inngår i bachelor- og mastergradsstudier ved universiteter og høgskoler i Norge.

Emnene er også åpne for andre søkere som ikke er tatt opp på noe studieprogram.

Dette lærer du hos oss

Examen philosophicum (7,5 studiepoeng)

 • Emnet gir en innføring i filosofi og filosofiens historie, fra antikkens Sokrates, Platon og Aristoteles og frem til moderne tenkere som blant andre Kierkegaard, Nietzche, Gadamer og Simone de Beauvoir.
 • Studiet skal kvalifisere studentene for videre studier og forskning ved å gi kjennskap til filosofiske temaer som er grunnleggende for å forstå andre fags begreper og debatter.
 • Emnet viser at all kunnskap hviler på bestemte forutsetninger og at kunnskap hele tiden er i utvikling. Vitenskapelig kunnskap er ikke urokkelig og hugget i stein, men noe dynamisk som hele tiden endrer seg.
 • I tillegg til å inngå som en sentral del av studentens utdannelse, vil emnet også bidra til dannelse; at studenten opparbeider evne til kritisk-selvstendig tenkning ledsaget av lyttende, dialogisk holdning - både i sitt intellektuelle arbeid og sin livsverden.

Examen facultatum (7,5 studiepoeng)

 • Emnet presenterer sentrale tenkemåter, teorier, modeller, begreper og metoder innenfor samfunnsvitenskapene, og studentene får innsikt i de grunnleggende forskjellene mellom samfunnsvitenskap.
 • Studiet er særlig rettet mot å forstå grunnleggende problemstillinger innenfor historie og sosiologi, men egner seg som en generell introduksjon også for dem som sikter seg inn mot videre studier i andre samfunnsvitenskapelige fag, eksempelvis sosialantropologi, statsvitenskap, økonomi og psykologi.

Innføring i sosiologi (15 studiepoeng)

 • Emnet gir primært en innføring i sosiologi, men er tverrfaglig og vil være relevant for alle med interesse for å forstå mennesker, samfunn og historie.  Sentrale spørsmål, tenkemåter, begreper og teorier i sosiologien blir presentert.
 • Hvordan kan vi forstå forholdet mellom individ og samfunn? Former vi samfunnet eller blir vi formet av samfunnet? Hva holder et samfunn sammen, og hva er det som skaper utvikling?
 • Emnet vil gi en oversikt over de lange linjene i verdenshistorien og en innføring i de sentrale samfunnsformene som har eksistert, særlig jeger- og sankersamfunn, jordbrukssamfunn og moderne industrisamfunn.
 • Emnet vil gi en oversikt over sentrale trekk ved den sosiale ulikheten i moderne samfunn og en innføring i hva som kjennetegner globaliseringen i vår egen samtid.
 • Emnet vil stimulere studentene til å reflektere over forskjellene mellom ulike samfunnsformer: Kan vi snakke om fremskritt i historien, slik at moderne samfunn på viktige måter er bedre å leve i enn tidligere samfunnsformer?

Opptakskrav

Studieinformasjon


Heltid – Vestfold


Bli student
BLI STUDENT
Vi gir deg kunnskap for fremtiden!
studentbolig
STUDENTBOLIG
Studentsamskipnaden tilbyr boliger på alle våre campus
Våre campus
CAMPUS
Mer informasjon om våre studiesteder
Studentenes A-B-C
STUDENTENES ABC
Det du trenger å vite som ny student