Jus i offentlig sektor

Jus i offentlig sektor

Jus i offentlig sektor gir deg oversikt over sentrale juridiske rammer for saksbehandling og hovedprinsippene i den alminnelige forvaltningsrett. For å kunne identifisere problemer og bruke regler i praksis, legger vi hovedfokus på juridisk metode og forvaltningsrettens begreper, perspektiver og rettsstruktur.

Studienivå
Etter- og videreutdanning
Søknadsfrist
31.08.2017
Studiepoeng
15
Oppstart
Høst 2019

Hvorfor studere jus i offentlig sektor?

Studiet vil gi deg en forståelse for forvaltningsrett og generelle saksbehandlingsprinsipper. Du vil kunne redegjøre for juridisk metode og ha grunnleggende kunnskap om opplæringsloven, personopplysningsloven, lov om offentlige anskaffelser, samt arbeidsmiljøloven.

Dette lærer du på jus i offentlig sektor?

Studiet er delt inn i følgende temaer innenfor rammen av 15 studiepoeng:

  • Innføring i forvaltningsrett
  • Innføring i arbeidsrett (arbeidsmiljøloven)
  • Innføring i opplæringsloven
  • Innføring i personopplysningsloven
  • Innføring i lov om offentlige anskaffelser
  • Juridisk metode

Undervisningen og øvelsene i studiet vil konsentreres rundt disse punktene og utdypes nærmere i emneplanen. Studiet er laget for administrativt og merkantilt ansatte, primært for kommunal og fylkeskommunalt ansatte, men er også aktuelt innen privat sektor.

Opptakskrav

Kvalifiserte søkere tas opp (uten rangering) fortløpende til studiet er fulltegnet. Er det ledige plasser etter søknadsfristens utløp tar vi opp studenter frem til studiestart.

Studieinformasjon


Samlingsbasert – Ringerike

 

Bli student
BLI STUDENT
Vi gir deg kunnskap for fremtiden!
studentbolig
STUDENTBOLIG
Studentsamskipnaden tilbyr boliger på alle våre campus
Våre campus
CAMPUS
Mer informasjon om våre studiesteder
FAQ. Icon.
OFTE STILTE SPØRSMÅL
Svar på det du lurer på som ny student