Master i menneskerettigheter og flerkulturalitet (MSc in Human Rights and Multiculturalism)

Master i menneskerettigheter og flerkulturalitet (MSc in Human Rights and Multiculturalism)

Dette masterprogrammet er unikt i Europa fordi vi kombinerer fagfeltene som omhandler menneskerettigheter og flerkulturalitet.

Legg varsel i kalenderen min
Studienivå
Master
Søknadsfrist
15.04.2020
Studiepoeng
120
Oppstart
Høst 2020

Dette er master i menneskerettigheter og flerkulturalitet

Dette er et tverrfaglig program som fokuserer på menneskerettigheter og flerkulturalitet på lokalt, nasjonalt, regional og internasjonalt nivå. Studiet er for studenter med bachelorgrader innen ulike fagdisipliner. Det er også et masterprogram for studenter fra lærerutdanninger. Samfunnsfag(ene) danner felles utgangspunkt.

Kunnskap om og bevissthet rundt menneskerettigheter er viktige for at alle skal få sine rettigheter virkeliggjort. Derfor er menneskerettighetsundervisning og betydningen av menneskerettigheter i et profesjonsperspektiv viktig i dette masterprogrammet. Det er også nyttig å forstå minoritetspolitikk, integrasjonsspørsmål og lands forhold til menneskerettigheter og flerkulturalitet.

Hvorfor skal du velge dette masterprogrammet?

Masterprogrammet i menneskerettigheter og flerkulturalitet tilbyr tverrfaglige perspektiver for lærere som har spesialisering innen samfunnsvitenskap og andre studenter med en bachelorgrad som inneholder minst 90 studiepoeng med samfunnsvitenskapelige fag.

Studentene vil utvikle analytiske evner rundt temaer relatert til menneskerettigheter og flerkulturalitet på mikro- og makronivå i samfunnet. Analytiske metoder hentes fra samfunnsvitenskapene, utdanningsvitenskap og humaniora. I tillegg bygger det på ekspertise innen religionsstudier, statsvitenskap, filosofi, internasjonal rett og sosialantropologi.

Hva slags jobb kan du få?

Med en mastergrad i menneskerettigheter og flerkulturalitet kvalifiserer du for arbeid i offentlig sektor og forvaltning, innenfor utdanningssektoren, i media, humanitære organisasjoner og privat sektor, samt som selvstendig konsulent.

NIFUs kandidatundersøkelse fra 2018 viser at 91 prosent av USNs masterkandidater er i jobb innen 6 måneder etter uteksaminering. 80 prosent opplever også jobben som relevant for sin utdanning.

Dette lærer du hos oss

Gjennom studiet ser vi på menneskerettigheter gjennom ulike kulturelle perspektiver og akademiske disipliner. Der en ren menneskerettighetsdiskurs vil legge vekt på regler, rettigheter og normer som gjelder (mer eller mindre) universelt og verktøy for monitorering og evaluering, vil en ren flerkulturell diskurs se nærmere på kultur(er), kompleksitet i kulturer og tolkning av ulike kulturelle praksiser. Det er når disse to diskursene blir ført sammen, at debatten blir virkelig komplisert og enkle svar synes vanskelig å finne.

Individer har rettigheter og kulturer skal ikke undertrykkes. Det finnes derimot sjelden enkle løsninger på hvordan man avveier disse hensynene opp mot hverandre.

Globaliseringsprosessen, migrasjon, og vestlig sekularisering bidrar til å gjøre spørsmål om menneskerettigheter og flerkulturalitet mer relevante nå enn noen gang tidligere. Borgerkriger og problemer rundt nasjonsbygging kan også forstås og sees i lys av forholdet mellom menneskerettigheter og flerkulturelle utfordringer. Denne relasjonen er også viktig på mikronivå, som for eksempel i skolesystemet i Skandinavia.

Blant spørsmålene som vil bli tatt opp i dette studiet er:

  • Beskytter menneskerettighetene et kulturelt mangfold?
  • Gir menneskerettighetene oss robust veiledning for normativ og juridisk vurdering av kulturelle skikker, praksiser og tradisjoner slik at man kan forhindre uakseptable krenkelser av menneskerettighetene innad i minoritetsgrupper?
  • Kan menneskerettigheter, inkludert minoriteters rettigheter, tilby juridiske, institusjonelle og politiske mekanismer som kan bidra til å dempe konflikter mellom grupper i en flerkulturell kontekst og mellom minoriteter og majoriteten?

Vi vil også diskutere oppfatningen av menneskerettigheter som en universell norm.

Studentene vil undersøke begreper knyttet til menneskelig verdighet og menneskerettigheter slik de blir eller ikke blir uttrykt i politiske, juridiske og etiske perspektiver innen noen utvalgte religioner samt sekulære filosofier og ideologier.

Integrasjonspolitikk knyttet til asylsøkere og arbeidsinnvandring er også på pensum. I programmet tar noen emner også opp hvilken respekt for menneskerettighetene som land rundt omkring i verden viser, og vi går i dybden på hvordan både FN og ikke-statlige aktører m.fl. spiller en rolle for menneskerettighets-etterlevelsen.

Skaff deg internasjonal erfaring

Du kan ta deler av Master i menneskerettigheter og flerkulturalitet i utlandet.  Å studere eller ta praksis i utlandet kan gi deg mulighet til å utvide din internasjonale kompetanse, språkferdigheter, personlige egenskaper og omstillingsevne. Det kan også gjøre deg mer attraktiv på arbeidsmarkedet. Vi har avtaler med utenlandske universiteter, høyskoler og praksisinstitusjoner tilpasset ditt studium.

Videre studiemuligheter

Gjennom dette studiet får du erfaring med tverrfaglig forskning og kan gå videre i det Ph.d.-programmet som din masteravhandling peker frem mot, og som du selv finner og søker.

Slik er studiet

I første semester tar du de obligatoriske emnene "Introduction to Human Rights and Cultural Diversity" og "Research tutorials". I tillegg tar du enten "Human Rights and Multiculturalism in international human rights protection" eller "Human Rights education and diversity".

I andre semester tar du de obligatoriske emnene "Epistemologies, Research Methodologies and Interdisciplinary research in the field of human rights and multiculturalism" og "Research tutorials". I tillegg tar du enten "National plicies and theoretical models of integration, multiculturalism and human rights protection" eller "Critical, cultural and religious perspectives on Human rights".

I tredje semester tar du emnet "The philosophy of Human Rights - ethical and professional perspectives" og samtidig starter du på masteroppgaven. I fjerde semester fokuserer du kun på masteroppgaven.

Opptakskrav

Bachelorgrad med minimum 90 studiepoeng innenfor samfunnsvitenskapelige fag.  de 90 studiepoengene kan også være tatt i tillegg til bachelorgraden.

For opptak til utdanning på masternivå kreves karaktersnitt C eller bedre.

Viktig informasjon om opptak for deg som søker med en bachelorgrad tatt utenfor Norge.

Opptakskrav er hjemlet i forskrift om opptak.

Legg varsel i kalenderen min

Studieinformasjon


Heltid – Drammen

 

Bli student
BLI STUDENT
Vi gir deg kunnskap for fremtiden!
studentbolig
STUDENTBOLIG
Studentsamskipnaden tilbyr boliger på alle våre campus
Våre campus
CAMPUS
Mer informasjon om våre studiesteder
FAQ. Icon.
OFTE STILTE SPØRSMÅL
Svar på det du lurer på som ny student