Har tatt Erasmus pluss-master

Tre av de fire studentene deltok på konferansen på campus Vestfold. F.v: Lars B. Fevang, EspenKvernhaug, Sofia Elamson. Foto
Tre av de fire studentene deltok på konferansen på campus Vestfold. F.v: Lars B. Fevang, Espen Kvernhaug og Sofia Elamson.

Masterstudenter har skrevet oppgavene sine som en del av Erasmus+ prosjektet "Heritage Training for Young Adults (HETYA)", som HSN deltar i sammen med partnere fra Bulgaria, Italia og Sverige.


Studentene tar Tverrfaglig master i samfunnsvitenskap ved Handelshøyskolen på HSN.

4. og 5. mai var prosjektdeltakere fra Bulgaria, Italia, Sverige og Norge samlet på campus Vestfold. I forbindelse med møtet ble det organisert en konferanse for forskere, studenter og eksterne deltakere, hvor studentene presenterte masteroppgavene sine.

Lokale og internasjonale temaer

Espen Kvernhaug begynte med å definere målgruppen i sin masteroppgave «Defining a European target group – young adults not in employment, education or training: A comparative analysis of Bulgaria, Italy, Norway and Sweden».

Sofia Elamson fortsatte med å presentere masteroppgaven sin, hvor hun blant annet anvender Vestfoldmuseene som et eksempel: “The Societal potential of culture – visible in both policy and practice? A study of the European Union’s cultural policy and the museum institution’s societal and democratic ambitions”.

Lars B. Fevang har blant annet jobbet med Midgard og Slottsfjellet i Tønsberg som eksempler i sin masteroppgave: «Developing competences among young adults through cultural heritage and Viking Age museums – An analysis of why and how Viking Age museums can potentially improve competences for young people neither in employment nor in education or training, particularly their sense of initiative and entrepreneurship».

Christine R. Stenersen har også skrevet masteroppgave om sosiale nettverk i forbindelse med EU-prosjektet, men var forhindret fra å delta på konferansen.

Prosjektgruppen til "Heritage Training for Young Adults" samlet på campus Vestfold.  Foto
Nyskapende og interessante oppgaver

Lasse Sonne, som er førsteamanuensis ved Institutt for økonomi, historie og samfunnsvitenskap har vært veileder for tre av studentene, mens Trond Løyning, som er førsteamanuensis ved samme institutt har veiledet en av studentene.

Lasse Sonne sier det er første gang de så direkte kobler studenter som skriver masteroppgaver til et EU-forsknings- og innovasjonsprosjekt. Han konstaterer at det har vært en viktig erfaring og en stor suksess.

For studentene har det ført til at deres masteroppgaver er nyskapende og dermed interessante for forskere i Europe. De har også fått innsikt i hvordan man arbeider med EU-prosjekter, og blitt behandlet som likeverdige forskere i en internasjonal prosjektgruppe. Det har vært en viktig utviklingsprosess for studentene.

- Det har vært en fordel for HSN at det via studentenes arbeid ble mulig å gå dypere ned i problemstillingene i EU-prosjektet, enn hva som ellers ville ha vært mulig. To av studentene har dessuten vært med på å skrive en rapport som skal publiseres, mens to av studentene i tillegg har vært med på reise i prosjektet, og presentert resultatene fra rapporten på en konferanse i Sverige, forteller Sonne.

Fakta:

Erasmus+ prosjektet handler om å utvikle nye metoder for bruk av kulturarv til hjelp for unge voksne med høyere utdanning, som ikke har en jobb og ikke lengre er i utdanning.

Målet er å motivere dem til å jobbe med kompetanseutvikling, og ta aktivt del i arbeidslivet.

Dette skjer ved å utvikle nye metoder til jobbtrening ved blant annet museer. Her utvikles nye metoder for inkludering av en annerledes grupper av brukere enn de som vanligvis kommer på museer.

I tillegg utvikles nye metoder til bruk av kulturarv som en ressurs i en større samfunnsmessig sammenheng.

Partnerne i prosjektet er:

  • Høgskolen i Sørøst-Norge
  • Universitet i Firenze
  • Fylkeskommunen i Livorno
  • Museum of Natural History of the Mediterranean i Livorno
  • Bulgaria Economic Forum
  • Jamtli – Jemtlands regionale museum